Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DİJİTAL ÇAĞIN YENİLİKÇİ TÜKETİCİLERİ: INSTAGRAM'DA FİKİR ARAYIŞI

Sibel AYDOĞAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Özge GÜVENDİK
İstanbul Üniversitesi
Bahadır AYAR
Arş. Görv., Marmara Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

 • Instagram, Consumer Innovativeness, Opinion Seeking
 • Instagram, Tüketici Yenilikçiliği, Fikir Arayışı

Nasıl Atıf Yapılır

AYDOĞAN, S., GÜVENDİK, Özge, & AYAR, B. (2019). DİJİTAL ÇAĞIN YENİLİKÇİ TÜKETİCİLERİ: INSTAGRAM’DA FİKİR ARAYIŞI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 609–628. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.966

Özet

Günümüzde internet, sosyal medya ve mobil teknolojiler günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Son on yılda, Facebook, Twitter gibi çevrimiçi sosyal ağ siteleri ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları insanların iletişiminde ve etkileşiminde derin değişikliklere neden olduğu söylenebilir. Ayrıca, sosyal ağ siteleri, internete erişimi olan ve bilgisayarları, tabletleri veya akıllı telefonları kullanabilen herkes için ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle genç bireyler ve üniversite öğrencileri, interneti ve sosyal medyayı kolay ve hızlı erişime sahip kitle iletişim aracı olarak akademik ve / veya diğer amaçları için artan bir sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu araçların artık sadece iyi bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda sosyal etkileşim, eğlence, bilgi alışverişi ve diğer amaçlar için de iyi bir referans kaynağı haline geldiği söylenebilir. İnsanlar, doğaları gereği, iyi vakit geçirmek ve bilgi edinmek için eğlence arayışı içindedirler. Modern tüketiciler bu sosyal ağ platformlarını, birçok konuda bilgi toplamak için de kullanırlar. Bu çalışmada, Instagram kullanım tutumunun fikir arayışı üzerindeki etkisinin ve tüketici yenilikçiliğinin bu ilişki üzerindeki aracı etkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, tüketicilerin Instagram'ı markalar, ürünler ve hizmetler hakkında bir bilgi kaynağı olarak kullandıklarını ortaya koymaktadır. Dahası, Instagram kullanım tutumunun fikir arayışı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aktan, E. (2018). Instagram Kullanıcılarının Kullanım Motivasyonları Ve Instagram Takip Davranışlarının İncelenmesi. AJIT-E, 9(33), 127.
 2. Aktan, M., Aydogan, S., & Aysuna, C. (2016). Web Advertising Value and Students' Attitude Towards Web Advertising. European Journal of Business and Management, 8(9), pp.86-97.
 3. Alba, J.W. & Hutchinson, J.W. (1987). Dimensions of Consumer Expertise. Journal of Consumer Research, 13, pp.411-449.
 4. Aslan, A., & Ünlü, D. (2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), pp. 41-65.
 5. Assael, H. (1987). Consumer Behavior & Marketing Action. 4th ed. Boston: PWS-Kent, p.428.
 6. Assael, H. (1992). Consumer Behavior and Marketing Action. Boston: PWS-Kent.
 7. Assink, M.(2006). “Inhibitors of Disruptive Innovation Capability: A Conteptual Model” European Journal of Innovation Management, 9(2), pp.215-233.
 8. Aydoğan, S., & Eroğlu Pektaş, G.Ö. (2018). The Impact of Mobile Applications on Purchasing Behavior: A Qualitative Research on the Generation Y. A. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(82), pp.363-378.
 9. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.
 10. Başar, E. E. & Yapraklı, Ş. (2013). Tüketici Yenilikçiliği ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-CRM Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), pp.149-180.
 11. Bassett, D. (2015). Who Wants to Live Forever? Living, Dying and Grieving in Our Digital Society. Social Science, 4, pp.1127–1139.
 12. Beatty, S. E. & Smith, S. M. (1987). External Search Effort: An Investigation Across Several Product Categories. Journal of Consumer Research, 14, pp. 84–92.
 13. Becan, C. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi Akademia , 5(3), pp.238-256.
 14. Berry, D. M. (2011). The Computational Turn: Thinking About The Digital Humanities. Culture Machine, 12, pp.1-22.
 15. Berry, D. M. (2014). Post-Digital Humanities: Computation And Cultural Critique In The Arts And Humanities. Educause, 49(3), pp.22-26.
 16. Bhatnagar, A. et. al. (2000). On Risk, Convenience, and Internet Shopping Behavior. Communications of the ACM, 43(11), pp.98-105.
 17. Bulut, Z. A., & Doğan, O. (2017). The ABCD Typology: Profile and Motivations of Turkish Social Network Sites Users. Computers in Human Behavior, 67(67), pp.73-83.
 18. Çakmak, V., & Baş, Ü. (2017). Benlik Sunum Aracı Olarak Instagram Kullanımı. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (UHIVE)(17), pp.96-118.
 19. Casalo, L. & Flavian, C. (2018). Influencers On Instagram: Antecedents and Consequences of Opinion Leadership. Journal of Business Research, p.2
 20. Castells, M. (1997). An Introduction To The Information Age. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 2(7), pp.6-16.
 21. Chan, K. K., & Misra, S. (1990). Characteristics of The Opinion Leader: A New Dimension. Journal of Advertising, 19(3), pp.53-60.
 22. Chhikara, S. (2010). Identification of Variables and Factors Impacting Consumer Behavior in On-line Shopping in India: An Empirical Study. E-business Technology and Strategy, pp.292-304.
 23. Citrin, A. D. (2000). Adoption of Internet Shopping: The Role of Consumer Innovativeness. Industrial Management and Data Systems, 100(July), pp.294-300.
 24. Constantinides, E. (2014). Foundations of Social Media Marketing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, pp.40 –57.
 25. Cowart, K. O.; Gavin L. Fox and Andrew E. Wılson; (2007), “A Structural Look at Consumer Innovativeness and Self-Congruence in New Product Purchases”, Psychology & Marketing, 25(12), pp. 1111-1130.
 26. Demireli, C. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(24), 320-337.
 27. Dickerson, M.D. and Gentry, J.W. (1983), “Characteristics Of Adopters and Non-Adopters Of Home Computers, Journal of Consumer Research, Vol. 10 No. 2, pp. 225-35.
 28. Djofarova, E. et. al (2017). Exploring The Credibility of Online Celebrities’ Instagram Profiles in Influencing The Purchase Decisions Of Young Female Users. Computers in Human Behavior, pp.1-25.
 29. Dobre, C., Dragomir, A., ve Preda, G. (2009), “Consumer Innovaveness: A Marketing Approach” Management&Marketing, Vol:4, No:2, pp:19-34.
 30. Dumas, T. M., Maxwell-Smith, M., Davis, J., & Giulietti, P. (2017). Lying or Longing for Likes? Narcissism, Peer Belonging, Loneliness and Normative Versus Deceptive Like-seeking on Instagram in Emerging Adulthood. Computers in Human Behavior, (71), pp..1-70.
 31. Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 32. Engel, J. F. et. al. (1990). Consumer Behavior. 6th ed. Chicago: Dryden.
 33. Eryiğit, C & Kavak,B. (2011). Tüketici Yenilikçiliğinin Tutumsal ve Davranışsal Uyumunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), pp.95-114.
 34. Feick, L E. et. al. (1986). People Who Use People: The Other Side of Opinion Leadership. InAdvances in Consumer Research, vol, 8. Ed. Richard Lutz. Provo, UT: Associa- tion for Consumer Research, pp.301-305.
 35. Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., & Eastman, J. K. (1996). Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New Measurement Scales. Journal of the Academy of Marketing Science, 24 (2), pp.137-147.
 36. Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., & Eastman, J. K. (1996). Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New Measurement Scales. Journal of the Academy Of Marketing Science, 24(2), 137.
 37. Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., Eastman, J. K. (1996). Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New Measurement Scales. Journal Of The Academy of Marketing Science, 24(2), pp.137-147.
 38. Gibbs, M., Meese, J., Arnold, M., Nansen, B., & Carter, M. (2014). #Funeral and Instagram: Death, Social Media and Platform Vernacular. Information, Communication & Society, 18(3), pp.255–268.
 39. Goldsmith, R. E. & Foxall, G. R. (2003). The Measurement of Innovativeness. In L. V. Shavinina (Ed.), The International Handbook On Innovation, pp.321-330, London, UK: Pergamon.
 40. Goldsmith, R. E., Kim, D., Flynn, L. A. & Kim, W.M. (2005). Price Sensitivity and Innovativeness for Fashion Among Korean Consumers. The Journal of Social Psychology. 145 (5), pp.501-508.
 41. Greenwood, S., Perrin, A & Duggan, M. (2016). Social Media Update. Facebook Usage and Engagement is on The Rise, While Adoption of Other Platforms Hold Steady.
 42. Hazar, M., (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı Bir Alan Çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı:32, pp.151-175.
 43. Hew, J., Lee V., Ooi K., Lin B. (2016). Mobile Social Commerce: The Booster For Brand Loyalty? Computers in Human Behavior, 59, pp.142–154.
 44. Hirunyawipada T., & Paswan A. K. (2006). Consumer Innovativeness And Perceived Risk: Implications For High Technology Product Adoption. Journal of Consumer Marketing, 23/4 pp.182–198.
 45. Hoş, S. (2018). https://sibelhos.com/instagram-kullanici-istatistikleri-2017. Erişim Tarihi: 11.02.2019.
 46. İnceoğlu, S. & Şentürk, B. (2014). Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller. Bilgi Dünyası, 15 (2), pp.353-374.
 47. Kanter, R. M. (1983), The Change Masters: Innovation for Productivity in the American Corporation, New York: Simon & Schuster. p.20.
 48. Kaplan, A. M., & Heanlien, M.(2010). Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizon, vol. 53, pp.59-68
 49. Katz, E. & Lazarsfeld P. (1955). Personal Influence. New York: Free Press.
 50. Kim, D. H., Seely, N., & Jung, J.-H. (2017). Do You Prefer, Pinterest or Instagram? The Role of Image-sharing SNSs and Self-monitoring in Enhancing Ad Effectiveness. Computers in Human Behavior(. 70), pp.535-543.
 51. Kim, Y.H. (2008), An Empirical Examination of Consumers’ Innovation Adoption: The Role of Innovativeness, Fashion Orientation, And Utilitarıan And Hedonic Consumers Attitudes, (Master of Science)., The Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina, Greensboro.
 52. Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and Control, 9th. Prencite Hall, New Jersey.
 53. Kuşay, Y.(2010). Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri. (Derleyenler: Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım: pp. 61-89
 54. Labrecque, L. I., vor dem Esche, J., Mathwick, C., Novak, T. P., & Hofacker, C. F. (2013). Consumer Power: Evolution in the Digital Age, Journal of Interactive Marketing, 27(4), pp.257-269.
 55. Lassar, W. M. et. al. (2005). The Relationship Between Consumer Innovativeness, Personel Charactaristics, and Online Banking Adoption. International Journal of Bank Marketing, 23(2): pp.176-199.
 56. Lup, K., Trub, L., & Rosenthal, L. (2015). Instagram #Instasad?: Exploring Associations Among Instagram Use, Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed. Cyber Psychology & Behavior. pp.247-252.
 57. Meydan, C. H. Ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 58. Midgley, D. F. & Dowling, G. R. (1978). Innovativeness: The Concept and Its Measurement. Journal of Consumer Research. 4 (4), pp.229–242.
 59. Piirto, R. (1992). The lnfluentials. American Demographics, 14: pp.30-38.
 60. Pittman, M., & Reich, B. (2016). Social Media and Loneliness: Why an Instagram Picture May Be Worth More Than a Thousand Twitter Words. Computers in Human Behavior, (62), pp.155-167.
 61. Punj, G. N. & Staelin R. (1983). A Model of Consumer Information Search for New Automobiles. Journal of Consumer Research, 9 (March): pp.366-380.
 62. Roehrich, G. (2004). Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements. Journal of Business Research, 57: pp.671-677.
 63. Rogers, E. & Shoemaker, F. (1971), Communication of Innovations: A Cross Cultural Approach, New York: Free Press.
 64. Rogers, E. M. (2003). Diffusion Of İnnovations. New York, A Division Of Simon & Schuster, Inc. p.22.
 65. Rogers, E. M. (2010). Diffusion of Innovations. Simon and Schuster.
 66. Sabuncuoğlu, A., & Gülay, G. (2016). Sosyal Medyada Görsel Paylaşımından Reklamcılığa. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(15), pp.107-131.
 67. Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for Its Use and Relationship to Narcissism and Contextual Age. Computers in Human Behavior, (58), pp.89-97.
 68. Shoham, A. & Ruvio, A. (2008). Opinion Leaders and Followers: A Replication and Extension. Psychology and Marketing, 25(3), pp.280-297.
 69. Singh, N & Barmola, K. C., (2015). Internet Addiction, Mental Health and Academic Performance of School Students/ Adolescents, The International Journal of Indian Psychology, Volume 2, Issue 3, pp.98-108.
 70. Steenkamp, J., Benedıct E.M., Hofstede, F. ve Wedel, M. (1999), “A Cross National Investigation into The Individual and National Cultural Antecedens of Consumer Innovativeness, Journal of Marketing, 63 (2), pp. 55-69.
 71. Tellis,G., Yin, E & Bell, S. (2009), “Global Consumer Innovativeness: Cross-Country Differences and Demographic Commonalities” Journal of International Marketing, Vol:17 No:2, pp.1-22.
 72. Tifentale, A., & Manovich, L. (2018). Competitive Photography and the Presentation of the Self. http://manovich.net/content/04-projects/090-competitive-photography-and-the-presentation-of-the self/instagram_article_at_lm_working_draft.pdf. Erişim Tarihi: 16.03.2018.
 73. Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, pp.87-100.
 74. Vilpponen, A., Winter, S., & Sundqvist, S. (2006). Electronic Word-of-Mouth in Online Environments: Exploring Referral Networks Structure and Adoption Behavior. Journal of Interactive Advertising, 6(2), pp.8-77.
 75. Yeniçıktı, N. T. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim, 9(2), pp.92-115.