Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ŞERİAT DENETLEME KURULUNUN ŞERİAT BANKALARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNANSAL AKTİVİTİLERİN ÜZERİNDEKİ FONKSİYONU

Prawitra THALIB
Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
Hilda Yunita SABRIE
Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
Faizal KURNIAWAN
Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sharia Bank,
 • Sharia Supervisory Board,
 • Sharia Compliance,
 • Finance Deed,
 • Sharia Principle

Nasıl Atıf Yapılır

THALIB, P., SABRIE, H. Y., & KURNIAWAN, F. (2019). ŞERİAT DENETLEME KURULUNUN ŞERİAT BANKALARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNANSAL AKTİVİTİLERİN ÜZERİNDEKİ FONKSİYONU. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1071–1080. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.308

Özet

Bu çalışmanın amacı, Endonezya’daki İslami bankacılığın ve finans aktivitelerinin üzerinde, denetleme kurulu fonksiyonlarının etkiliğini açıklamaktır. Bu bağlamda çalışmada, Kütüphane Yaklaşımı uygulanarak açıklayıcı niceliksel araştırma yapılmıştır. Şeriat prensiplerine dayanan ve aracı bir kurum olan şeriat bankalarının şeriat hükümlerine ve yasal hükümlere olmak üzere iki tür uyum göstermesi gerekmektedir. Bu hükümlerle uyumlu olan uygulamalar, yalnızca kurumsal yönetim için değil, noter tarafından gerçekleştirilen finansal aktiviteler için de gerekli olmaktadır. Bu yüzden, şeriat bankalarındaki finansal aktiviteler yalnızca hukuki hükümleri değil şeriat hükümlerini de yansıtmak zorunda olmaktadır. Şeriat uygulamaları, Şeriat Denetim Kurulu için otorite kapsamında değerlendirilmektedir. Bundan dolayı Şeriat Denetim Kurulu sadece şeriat hükümlerine uyumu değil noter tarafından gerçekleştirilen tüm aktivitelerin de İslami hükümlere dayalı olmasını sağlamaktadır. Şeriat bankacılığındaki finansal aktivitelerinde bu dayanağın eksik olması ise, bu aktivitelerin geçersiz olmasına sebebiyet verebilmektedir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Developing team of Syaria Bank. 2007. Institut Bankir Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007.
 2. Finance authority regulations No 1/POJK.07/2013 about consumer protection of sector finance.
 3. Finance authority regulations No 30/POJK.05/2014 about corporate finance company
 4. Finance authority regulation No 31/POJK.05/2014 about Business of Syaria Finance.
 5. Harris, F and Anggoro, T. 2010. Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 6. Hadjon, M. P. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 7. Indonesia Bank No 11/3/PBI/2009 about Syariah Bank.
 8. Indonesia Bank No 13/23/PBI/2011 about Risk Management for Syaria Bank and Unit of Syaria Business.
 9. Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
 10. Kartikasari, N. 2010. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta dan Akibat Hukumnya, Thesis, Magister of Notary, Law Faculty, Airlangga University, Surabaya.
 11. Khalil, J. 2002. “Prinsip Syariah dalam Perbankan”, Business law journal.20.
 12. Laws No 21 of 2008 Syaria Bank, Paper of Indonesia Republic 2008 No. 94
 13. Laws No 2 of 2014 about Amandment of laws No 30 of 2004 about Notary Office, Paper of
 14. Indonesia Republic 2014 No 3.
 15. Pratiwipuspa, L. 2010. Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris
 16. Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah, Thesis, Magister of notary, law faculty, Airlangga University, Surabaya.
 17. Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Jogjakarta: Ekonisia.
 18. Sudarto. 1987. Hukum Pidana I, Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro University, Semarang, pp.13.
 19. Supreme Court Regulations No 2 of 2008 about Law Compilation of Syaria Economic.
 20. Sutedi, A. 2009. Perbankan Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor.
 21. Syarifin, P. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Pustaka Setia.
 22. Wicaksono, A. D. 2003. Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Bank Syariah, Thesis, Law Faculty of Airlangga University.
 23. Wienantya, A. S. 2009. Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta, Thesis, Magister of notary Law faculty, Airlangga University, Surabaya.