Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ BEBEK ÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • Kalkınma,
 • Cinsiyet Eşitliği,
 • Bebek Ölümü

Nasıl Atıf Yapılır

KÜRKCÜ, M., & KANDEMİR, O. (2017). KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ BEBEK ÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 826–841. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.164

Özet

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi genellikle bebek ve çocuk ölüm oranları tarafından yansıtılmaktadır. Bu bağlamda, milenyum kalkınma amaçlarından birisi de bebek ve çocuk ölüm oranlarını küresel düzeyde azaltmaktır. Özellikle, kadınların sosyo-ekonomik durumları bebek/çocuk ölümlerini açıklamakta kullanılan önemli değişkenlerdendir. Bebek/çocuk ölümleri ve kadınların sosyo ekonomik durumları arasındaki ilişki çok güçlüdür. Bu araştırma da kadınların işgücüne katılım oranının bebek/çocuk ölümleri üzerindeki etkisini ölçmek için panel veri analizi kullanılmıştır. Makale ile kadınların sosyo-ekonomik durumlarının 2000-2014 döneminde OECD ülkelerinde bebek/çocuk ölümlerini nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı ve teorik beklentilere uygundur. Analiz sonuçlarına göre, bebek ve çocuk ölüm oranları kadınların işgücüne katılım oranlarındaki artış sayesinde düşebilir. Bu bağlamda kadınların işgücüne katılım oranı ve cinsiyet eşitsizliği arasında negatif bir ilişki vardır. Dolayısıyla, cinsiyet eşitsizliği azaldıkça bebek/çocuk ölüm oranları da azalmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adhikari, R., and Sawangdee, Y. (2011). Influence of women’s autonomy on infant mortality in Nepal. Reproductive Health Journal, 8 (7), 1-8.
 2. Alemayehu, Y.K., Theall, K., Lemma, W., Hajito, K.W., Tushune, K. (2015). The role of empowerment in the association between a woman’s educational status and infant mortality in Ethiopia: Secondary analysis of demographic and health surveys. Ethiopian Journal of Health Sciences, 25 (4), 353-362.
 3. Bai, J., and Ng, S. (2004). A panic attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72 (4), 1127-1177.
 4. Basu, A.M., and Basu, K. (1991). Women’s economic roles and child survival: the case of India. Health Transition Review,1 (1), 83-103.
 5. Caldwell, J., and McDonald, P. (1982). Influence of maternal education on infant and child mortality: Levels and causes. Health Policy and Education, 2 (3-4), 251-267.
 6. Cleland, J.G., and Van Ginneken, J.K. (1988). Maternal education and child survival in developing countries: The search for pathways of influence. Social Science & Medicine, 27 (12), 1357-1368.
 7. Çınar, S. (2010). OECD ülkelerinde kişi başına GSYİH durağan mı? Panel veri analizi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 (2), 591-601.
 8. Dallolio, L., Di Gregori, V., Lenzi, J., Franchino, G., Calugi, S., Domenighetti, G., and Fantini, M.P. (2012). Socio-economic factors associated with infant mortality in Italy: An ecological study. International Journal for Equity in Health, 11 (45), 1-5.
 9. Gordon, R.M. (2009). Socio-economic determinants of infant and child mortality in Haiti. Journal of Eastern Caribbean Studies, 34 (1), 1-19.
 10. Gujarati, D.N. (2004). Basic econometrics. 4th ed. New York: The McGraw-Hill.
 11. Hanck, C. (2013). An intersection test for panel unit roots. Econometric Reviews, 32 (2), 183-203.
 12. He, X., Akil, L., Aker, W.G., Hwang, H-M., and Ahmad, H.A. (2015). Trends in infant mortality in United States: A brief study of the Southeastern States from 2005-2009. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (5), 4908-4920.
 13. Im, K.S., Pesaran, M.H., and Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115 (1), 53-74.
 14. Houweling, T.A.J., and Kunst, A.E. (2010). Socio-economic inequalities in childhood mortality in low- and middle-income countries: a review of the international evidence. British Medical Bulletin, 93 (1), 7-26.
 15. Hurlin, C., and Mignon, V. (2007). Second generation panel unit root tests. Available from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00159842.
 16. Jewell, R.T., Martinez, J., and Triunfo, P. (2014). Infant mortality in Uruguay: The effect of socio-economic status on survival. The Journal of Developing Areas, 48 (2), 307-328.
 17. Levin, A., Lin, C.F., and Chu, C.S.J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108 (1), 1-24.
 18. Maddala, G.S., and Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631-652.
 19. Mustafa, H.E., and Odimegwu, C. (2008). Socio-economic determinants of infant mortality in Kenya: Analysis of Kenya DHS 2003. Journal of Humanities and Social Sciences, 2 (2), 1-16.
 20. Moon, H.R.,and Perron, B. (2004). Testing for a unit root in panels with dynamic factors. Journal of Econometrics, 122 (1), 81-126.
 21. Nyari, C., Nyari, T.A., and McNally, R.J.Q. (2015). Trends in infant mortality rates in Hungary between 1963 and 2012. Acta Paediatrica, 104 (5), 473-478.
 22. OECD (2017). Available from: http://stats.oecd.org/index.aspx? DatasetCode= GENDER_ EMP (Data extracted on 28 Nov 2016 14:36 UTC (GMT) from OECD.Stat)
 23. Pena, R., Wall, S., and Persson, L.A. (2000). The effect of poverty, social inequity, and maternal education on infant mortality in Nicaragua, 1988-1993. American Journal of Public Health, 90 (1), 64-69.
 24. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670.
 25. Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597-625.
 26. Pesaran, M.H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22 (2), 265-312.
 27. Phillips, P.C.B., and Sul, D. (2003). Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependence. The Econometrics Journal, 6 (1), 217-259.
 28. Quah, D. (1994). Exploiting cross-section variations for unit root inference in dynamic data. Economics Letters, 44 (1-2), 9-19.
 29. Sivakami, M. (1997). Female work participation and child health: an investigation in rural Tamil Nadu, India. Health Transition Review, 7 (1), 21-32.
 30. Song, S., and Burgard, S.A. (2011). Dynamics of inequality: Mother's education and infant mortality in China, 1970-2001. Journal of Health and Social Behavior, 52 (3), 349-364.
 31. SPO (The State Planning Organization of Turkish Republic) (2010). Binyıl kalkınma hedefleri raporu Türkiye 2010, Ankara.
 32. Şimşek, M. (2014). Being a woman in OECD countries: An application. Journal of Academic Research in Economics, 6 (2), 179-193.
 33. Tacke, T., and Waldmann, R.J. (2013). Infant mortality, relative income and public policy. Applied Economics, 45 (22), 3240-3254.
 34. Tulasidhar, V.B. (1993). Maternal education, female labour force participation and child mortality: evidence from the Indian census. Health Transition Review, 3 (2), 177-190.
 35. UNDP (2014). The millennium development goals report 2014. Available from: http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/MDG%202014%20English%20web.pdf, Access Date:14.10.2014.
 36. Yıldırım, K., Mercan, M., and Kostakoğlu, S.F. (2013). Test for validity of purchasing power parity: Time series and panel data analysis. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (3), 75- 95.
 37. WHO (2017). Available from: http://apps.who.int/gho/data/node.home Date generated: 2017-03-31 14:52:30.0 Source URL: http://apps.who.int/gho/athena/data/GHO/ MDG_0000000007,MDG_0000000001,WHOSIS_000003?filter=COUNTRY:*;REGION:*&format=xml&profile=excel