Vol. 8 No. 2 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE PLACE OF GASTRONOMIC ITEMS IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: A RESEARCH ON PROMOTIONAL BULLETINS

Gizem Sultan SARIKAYA
Res. Asisst., Eskişehir Osmangazi University
Ebru DÜŞMEZKALENDER
Asisst. Prof., Eskişehir Osmangazi University

Published 2020-06-25

Keywords

 • Gastronomic Elements, Gastronomic Identity, Promotion
 • Gastronomik Öğe, Gastronomik Kimlik, Tanıtım

How to Cite

SARIKAYA, G. S., & DÜŞMEZKALENDER, E. (2020). THE PLACE OF GASTRONOMIC ITEMS IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: A RESEARCH ON PROMOTIONAL BULLETINS. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 2431-2448. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i2.1500

Abstract

1. LITERATURE

Advertising and promotion activities for domestic and international tourism are carried out at the regional, national and international level for successful tourism management and destination marketing. In Turkey, within the scope of promotional activities carried out by the Ministry of Culture and Tourism, culture and history, art, sea, sand, sun, gastronomy, sports and adventure, congress, health, family and children, honeymoon, luxury, entertainment, shopping, winter and nature titles materials are used in newsletters and advertising campaigns. Gastronomic elements are also used directly or indirectly in these promotional activities. Gastronomic elements are important to make destinations a brand. For example; tourists visit the region to experience the Champagne sparkling wine produced in the Champagne region of France, and thanks to this wine, it is known that the tourism activities of the destination are revived. (Hazarhun ve Tepeci, 2018:376). At this point, various promotional activities are carried out by the relevant units. The aim of this study is to examine the place of gastronomic items used in tourism promotion activities at the international level in the promotional bulletins.

2. DESIGN AND METHOD

Branding process in the field of tourism promotion activities have been published in the handle releases since 2014 in Turkey. The first issue of the bulletins was published in 2014 and it continued to be published at regular intervals until October 2018. In some periods, special annexes are also included. The promotional bulletins for 2019 and 2020 were not included in the study because they were not available. Promotion bulletins were evaluated by document review. Promotion bulletins were evaluated by document review.
Document analysis, one of the qualitative research methods, was used to analyze promotional materials. Accordingly, in the research, 18 promotional bulletins published between 2014-2018 by the Ministry of Culture and Tourism were examined. Gastronomic items have been categorized to identify the groups to be searched.
3. FINDINGS AND DISCUSSION

With the findings obtained, it was observed that most of the bulletins included gastronomic items in the subject headings and the most preferred promotional activity in the promotion of Turkish cuisine culture is fairs and festivals organized abroad and after that cooking programs that were organized with local and foreign chefs. In addition, it has been concluded that Antep Baklava and Turkish Coffee are the most frequently used products in promotion.
When we look at the gastronomic items in the promotional bulletins, there is no topic for the first issue of gastronomy. In other issues, it has been determined that the promotion of Turkish cuisine in Switzerland, Hong Kong, Beijing and Kiev, photography contest on flavors in the viewfinder, festivals and food competitions, gastronomic events organized at national level and geographically marked products are included in the topics. It was observed in the promotional bulletins that different intermediaries were used in the promotion of the Turkish cuisine. These intermediaries; the television programs, fairs and festivals, tour programs, organizations with the participation of local and foreign chefs are grouped into Turkish culinary culture dishes published in foreign magazines.

4. CONCLUSION, RECOMMENDATION AND LIMITATIONS

With the findings obtained, it was observed that most of the bulletins included gastronomic items in the subjet headings and the most preferred promotional activity in the promotion of Turkish cuisine culture is fairs and festivals organized abroad and after that cooking programs organized with local and foreign chefs. In addition, it has been concluded that Antep Baklava and Turkish Coffee are the most frequently used products in promotion. However, it is seen that baklava is the most used gastronomic item in the promotion of Turkish cuisine. The gastronomic element of Turkey's recognition of the contribution to the economy and to put forth the work of addressing the current situation analysis can be done. Examining its place in the promotional activities of gastronomic items made abroad, comparisons can be made and new proposals can be submitted. Prepared by the Culture and Tourism Ministry and having received received different awards in the World, "Home of Turkey" campaign can be analyzed in terms of semiotics and content analysis and effects by taking in different areas, to contribute to Turkey's recognition may be subject to different researches.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akdu, U. ve Akdu, S. (2018). Turizm Tanıtımında Gastronomik Değer Vurgusu: Unesco Gastronomi Şehirleri Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 933-952.
 2. Altaş, A. (2017). Ülke Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kullanılan Gastronomik Ögeler:“Home Of Turkey” Kampanyası Afişleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 81-102.
 3. Aydoğdu, A., Duman, S. (2017). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği, Turar Turizm Araştırma Dergisi, 6(1), 4-23.
 4. Aydoğdu, A., Okay, E. Ö., Köse, Z. C. (2016). Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 120-132.
 5. Bessiere, J., Tibere, L. (2013). Traditional Food and Tourism: French Tourist Experience and Food Heritage in Rural Spaces. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(14), 3420-3425.
 6. Birdir, K., Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68
 7. Bowen, S. Zapata, A.V. (2009). Geographical Indications, Terroir, and Socio Economic and Ecological Sustainability: The Case of Tequila. Journal of Rural Studies. 25 (1), 108-119.
 8. Bucak, T., Aracı, Ü. E. (2013). Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 9. Bulduk, S., ve Süren, T. (2015). Türk Mutfak Kültüründe Kahve. Maddi Kültür I, 299, 309.
 10. Bulut, S. H. (2019). Ulusal Gastronomi Kimliğinin Geliştirilmesi ve Turistik Tanıtımında Karşılaşılan Sorunlar. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 5(1), 60-65.
 11. Cinnioğlu, H., & Polat, D. (2016). Türkiye'deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13 (2), 36-49.
 12. Çetinel, F. G. (2001). Turizmde Tanıtım ve Reklam Faaliyetlerinin Önemi: Türkiye’nin Tanıtımında Turizm Bakanlığı’nın Yurtdışında Faaliyet Gösteren Medya Araçlarında Yaptığı Reklam Harcamaları ile Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2), 151-161.
 13. Çobanoğlu, F., Armağan, G., Kocataş, H., Şahin, B., Ertan, B., & Özen, M. (2005). Aydın İlinde İncir Üretiminin Önemi ve Kuru İncir Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 35-42.
 14. Cumhur, Ö. (2017). Geleneksel Gıdaların Endüstriyel Üretime Aktarılması. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik, 28-30.
 15. Demirci, B., Sarıkaya, G, S., Erol, E. (2019). Türkiye'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminin Değerlendirilmesi, 23. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi Bildiriler Kitabı.433-442.
 16. Du Rand, G.E. and Heath, E. (2006), Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, 9 (3), 206-234.
 17. Duğan, Ö., Aydın, B. O. (2018). Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13.
 18. Fields, K. (2003). Demand for the Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors. In Tourism and Gastronomy, Routledge.
 19. Guerrero, L., Guàrdia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Zakowska-Biemans, S., ... & Scalvedi, M. L. (2009). Consumer-Driven Definition of Traditional Food Products and Innovation in Traditional Foods. A Qualitative Cross-Cultural Study. Appetite, 52(2), 345-354.
 20. Harrington, R.J., Ottenbacher, M.C. (2010). Culinary Tourism – A Case Study of the Gastronomic Capital. Journal of Culinary Science & Technology, 8, 14-32.
 21. Hatipoğlu, A., & Batman, O. (2014). Osmanlı Saray Mutfağı’na Ait Gastronomik Unsurların Günümüz Türk Mutfağı Ile Kıyaslanması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(2), 62-74.
 22. Hazarhun, E., Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 371-389.
 23. Kantaroğlu, M., Demirbaş, N. (2018). Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 8. IBANESS Kongreler Serisi, 21-22.
 24. Keskin, E., Örgün, E., Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 255, 267.
 25. Kivela, J. J. Ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy’s Influence on How Tourists Experience a Destination, Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377
 26. Koçak, A., Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu, Selçuk İletişim, 4(3), 21-28.
 27. Kuhnlein, H. V., Receveur, O. (1996). Dietary Change and Traditional Food Systems of Indigenous Peoples. Annual Review of Nutrition, 16(1), 417-442.
 28. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-133608/tanitma-genel-mudurlugu-bulteni.html. Erişim Tarihi: 01.04.2020.
 29. Olcay, A., Sürme, M. (2017). Turizm Tanıtım Faaliyetlerine Fotoğraflarına Etkisi: “Home Of…” Konsepti Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 179-195.
 30. Önal, İ. Temurci, A. (2017). Turkey Home Kampanyası Örneğinde Sosyal Ve Dijital Medyanın Turizmdeki Rolü, 3. Turizm Şurası, Ankara.
 31. Oruç, M. C., Türkay, O. (2018). Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home Of Turkey Afişleri Örneği. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 8(2), 312-328.
 32. Özdemir, G., Dülger A, D. (2019). “Gastronomi Kavramları ve Gastronomi Turizmi Üzerine Bir İnceleme”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14.
 33. Saatçi, G. (2019). Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 358-374.
 34. Şen, A., ve Aktaş, N. (2017). Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yöresel Gastronomi Davranışları ve Destinasyon Seçiminde Gastronomi Unsurlarının Rolü: Konya-Karaman Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (32), 65-72.
 35. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://www.ktb.gov.tr/TR-96130/kurulus-amaci-ve-gorevleri.html, 03.04.2020
 36. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü
 37. Taşdan, K., Albayrak, M., Albayrak, K. (2014). Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3, 1292-1300.
 38. Tekelioğlu, Y. (2019). Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 45-75.
 39. Türk Patent ve Marka Kurumu (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/
 40. Türk Patent ve Marka Kurumu (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/212F0FFC-B86F-4B26-9FAC-6C94FB2E8060.pdf
 41. Türk Patent ve Marka Kurumu (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B1AE478F-6BD1-4611-8DFE-7F7FF546656B.pdf;jsessionid=31248F8FF0849E21F37862FB6698B17E
 42. TÜRSAB (2020). TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU. https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2020).
 43. Yavuz, M. C., Karabağ, S. F. (2009). Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 36(1), 113-130.
 44. Yenipınar, U., Köşker, H., & Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri, The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 13-23.
 45. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.