Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

USAGE AND IMPORTANCE OF WEBSITE IN TERMS OF CORPORATE CULTURE, IDENTITY, INTERACTION AREAS IN HOSPITALS: A RESEARCH ON STATE UNIVERSITY HOSPITALS IN TURKEY

Gül Coşkun DEĞİRMEN, Doç. Dr.
Assist. Prof. Dr., Ege University
Gizem KÜÇÜKCAN
MBA Student, Ege University

Published 2019-09-24

Keywords

 • Hospital, Web Site, Corporate Culture, Interaction
 • Hastane, Web Sitesi, Kurum Kültürü, Etkileşim

How to Cite

DEĞİRMEN, G. C., & KÜÇÜKCAN, G. (2019). USAGE AND IMPORTANCE OF WEBSITE IN TERMS OF CORPORATE CULTURE, IDENTITY, INTERACTION AREAS IN HOSPITALS: A RESEARCH ON STATE UNIVERSITY HOSPITALS IN TURKEY. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1690–1708. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1163

Abstract

Hospitals are institutions that appeal to a broad target audience. Changing expectations of the target audience has brought the necessity of adapting to internet technologies in hospitals. Like many institutions today and in the future, the most important representation tool in hospitals will be their sites and applications on the web. Before the target audience chooses the institution or the doctor, they carry out a part of their preliminary research on the internet, make appointments in hospital processes, and obtain the test result services from the internet and want to make use of communication facilities when necessary. It is known that the relationship between the hospital and the patient necessitates face-to-face communication; Besides, there is an active use of the internet in areas that do not require face-to-face communication. In the scope of the study, the web sites of the hospitals were handled and the use and importance of the web sites in terms of corporate culture, identity and interaction areas were emphasized. With this research, aimed to evaluate whether there ara related issues on the Turkey state universities web sites. Research was carried out for 55 university hospitals in Turkey. The content analysis method was used in this study. Coding forms consisting of a total of 56 items including the main categories of corporate culture, identity, general information, contact information and interaction fields were used. Most of the websites which is researched do not contain some information. Therefore, it is suggested that more studies should be carried out especially on corporate culture, identity and interaction areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Adıgüzel, O., Batur, H. Z., Ekşili, N. (2014) “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleymen Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, 165-182.
 2. Balmer, J.M.T, Greyser, S.A. (2006) “Corporate Marketing: Integrating Corporate Identitiy, Corporate Branding, Corporate Communications, Corporate Image and Corporate Reputation”, European Journal of Marketing, Vol.40, No. 7/8, 730-741.
 3. Başok N., Öksüz B. (2007), "Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi", Selçuk İletişim, Cilt.5, 118-134.
 4. Bayrak, H. (2019), 2019 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri, https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/.
 5. Çelikkol, Ö. (2008), Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması ve Türkiye İçin E-Devlet Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 6. Gibson, R; Margolis M., Resnick D. ve Ward S.(2003) Election Campaigning on the WWW in the US and UK:A Comparative Analysis, Party Politics, 9 (1): 47–76. http://www.esri.salford .ac.uk /ESRC Research project / papers /apsapaper.php.
 7. Mengü, S. Ç. (2013). Kurumsal İletişim Yönetimi ve Profesyonel Markalar; Derin: İstanbul.
 8. Salman, G., Eroğlu E.,(2017) “Sosyal Medyada Kurum Kimliği Yönetimi: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2017, cilt: 5 Sayı:1, 525-547.
 9. Schemel, R. (1997). Yönetim Eğitimi Alıştırmaları-Kuramdan Uygulamaya, Çev: Nedret Öztan, Uğur Çoruh, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 10. Solmaz B. (2007), “Halkla İlişkiler Bakışı Açısından Kriz Durumlarında İnternetin Rolü ve İnternet Kriz Planlaması”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.67-74.
 11. Tarhan A.(2007), “Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları üzerine Bir Analiz”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.75-95.
 12. TC. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2016). Ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planı. (18.03.2019) tarihinde http://www.edevlet.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/2016-2019-Ulusal-e-Devlet-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf adresinden erişildi.
 13. TDK, Güncel Türkçe Sözlük (2019), Hastane, http://sozluk.gov.tr/, Erişim: Temmuz 2019
 14. Todd, S. (1999). "A Guide to the Internet and World Wide Web", Structural Survey, Cilt:17, Sayı:1, 36-41.
 15. Tuna, M. Tuna, A.A. (2007). Kurumsal Kimlik Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara
 16. Ulaş, S. Değirmen G.C. ve Vural Z. B. A.(2015) “Corporate Culture Management on Social Media” 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications Proceedings Book, 387-402.
 17. Yüksekbilgili, Z. (2015) “Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2015, Cilt:14, Sayı53, 259-267.