Vol. 3 No. 1 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

DIFFERENT ASPECTS AND CONTRIBUTIONS OF PARTICIPATION BANKING

KAMİL GÜNGÖR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bio

Published 2015-07-31

How to Cite

GÜNGÖR, K. (2015). DIFFERENT ASPECTS AND CONTRIBUTIONS OF PARTICIPATION BANKING. Business & Management Studies: An International Journal, 3(1), 17–38. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i1.87

Abstract

Interest-free banking became important issue in the world in the1960s, and in Turkey in 1980s, respectively. Interest free banking, which is named “participation banking” in Turkey, is a new method in that it is significantly different from conventional banking on fund collection and use. Participation banks have offered
their customers different alternatives from conventional banks both in Turkey and in the world. This shows the capacity of participation banks as an alternative to commercial banks as well as their complementary role in their functions. Economic policies should be sustainable and support real sector. If public deficits, government
borrowing requirement and risks are too high, it would be difficult for investors to make their investment decisions. Participation banks which support real sector are cures to both the global and local economic crisis. The commercial banks are expected to exhibit similar functions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. ACAR, Mustafa: (2003). İslam “İktisadının Başlıca Sorunları”, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 16, sayı: 4.
 2. ARI, Selçuk: (1998). “Türk Ekonomisinde Toplam Kalite Yönetimi”,Vergi Dünyası, sayı: 20, Mayıs.
 3. BAŞGÜMÜŞ, Abdulbaki: (1997). Özel Finans Kurumlarının Sermaye Piyasası İçindeki Yeri, Yayınlanmamış
 4. Y. Lisans Tezi.
 5. BİLİCİ, Nurettin (2013). AB ve Türkiye (Mali Yardımlar ve Vergilendirme), Seçkin Yayınevi, 6. Baskı,
 6. ANKARA.
 7. ÇONKAR, Kemalettin: (1989). “Faizsiz Bankacılığın Türkiye Uygulaması: Özel Finans Kurumları”, Afyon
 8. İİBF 15. Kuruluş Yılı Armağanı.
 9. DURDEN, Garey C. and Steven W. MILLSAPS (1996). “James McGill Buchanan's Contributions to Social
 10. and Economics Thought:Citation Counts, Self-Assessment and Peer Review” Constitutional Political Economy.
 11. ERDOĞDU, M. Sabri: (1992). İslam Ekonomisinde Tasarruf ve Ekonomik Gelişme, M. Ü. İ. F. Vakfı Yayınları,
 12. İstanbul.
 13. GÜNGÖR, Kamil. “İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler“
 14. (http://www.deu.edu.tr/userweb/aydin.ari/dosyalar/iktisadin%20tarihine%20kisa%20bir%20bakis.doc). (Erişim:
 15. Temmuz 2009)
 16. HAZIROĞLU, Temel: (2006). “Katılım Bankacılığı Tarihçesi”, Bereket Dergisi, Sayı: 20.
 17. http://www.albarakaturk.com.tr/Dokuman/bereket_19.pdf. (Erişim 22 Ocak 2007)
 18. http://www.tkbb.org.tr/images/Documents/TKBB.pdf
 19. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18521 (Erişim: 11 Mayıs 2014)
 20. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financialservices/
 21. kat%C4%B1l%C4%B1m_bankaciligi2014.pdf (Erişim: 8 Mayıs 2015)
 22. KAHF, Monzer: (2003). “İslami Bankacılık ve Kalkınma: Alternatif Bir Bankacılık Mı ?” Çev: Mustafa ACAR, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 16, sayı 4.
 23. KURAN, Timur: (2002). İslam’ın Ekonomik Yüzleri, İletişim Yayınları.
 24. MANNAN, M. A (1976). İslam Ekonomisi- Teori ve Pratik, Fikir Yayınları, İlavesiz Üçüncü baskı.
 25. ODABAŞ, Hakkı ve Kamil GÜNGÖR: (1999). Anayasal Bütçelerin İrdelenmesi: İcraya Anayasal Sınırlamalar
 26. Getirilebilir mi? (Milliyet Gazetesi Ödülleri-Ekonomi Dalı Türkiye Üçüncülüğü).
 27. ÖZDEŞ, Talip: (2003). “İslam İktisadının Başlıca Sorunları”, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 16, sayı: 4.
 28. ÖZSOY, İsmail: (2003).“Bir Faiz Soruşturması,”Yeni Ümit Dergisi, sayı : 60, Nisan - Mayıs – Haziran.
 29. SADR, Muhammed Bakr: (1979). İslam Ekonomi Doktrini, Çev: Mehmet Keskin, Sadettin Ergün, Şelale
 30. Yayınları, (Üçüncü Baskı).
 31. SCHNEIDER, Friedrich: (1992), “Politik Anayasa, Ekonomik Anayasa ve Anayasal Bütünlük”, Ekonomik
 32. Anayasa Sempozyumu, Takav Mat., Ankara.
 33. TKBB: (2005), Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık.
 34. TKBB: (2007), Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık.
 35. www.anielski.com./Documents/The %20JAK%20Bank%20Report.pdf (Erişim: 3 Kasım 2008).
 36. www.riskcenter.com.tr/kredirisk/kredifiles/CV/casestudy4.pdf (Erişim: 24 Eylül 2007).
 37. www.tkbb.org.tr (Erişim: 24 Eylül 2008)
 38. www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=2047&Itemid=844 (Erişim: 4 Ekim 2008)
 39. YILMAZ, Faruk: (1991). İslam Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, Marifet Yayınları, İstanbul.
 40. ZAİM, Sabahattin: (1997).”İslam’ın Endüstriyel İlişkiler Sistemi”, İlim ve Sanat Dergisi, sayı: 44-45.