Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Ali KONAK
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi
Levent KORAP
Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-20

Anahtar Kelimeler

  • Foreign Trade Balance,
  • ARDL Bounds Testing,
  • Turkish Economy
  • Dış Ticaret Dengesi,
  • ARDL Sınır Testi,
  • Türkiye Ekonomisi

Nasıl Atıf Yapılır

KONAK, A., & KORAP, L. (2019). DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 403–422. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1074

Özet

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi üzerine kuramsal temelli bir ticaret dengesi modeli tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 2003Q1 – 2018Q2 örneklem dönemini dikkate alan bulgularımız durağan nitelikli ticaret dengesi koşullarının beklentilerimize uygun bir şekilde elde edilebildiğini göstermektedir. Yurt içi reel gelirdeki artışlar ticaret dengesini kötüleştirirken, yurt dışı reel gelir artışı ticaret dengesini iyileştirmektedir. Ayrıca reel kurda meydana gelen gelişmelerin de ticaret dengesi üzerinde önemli etkilere sahip olduğu, bu bağlamda ulusal paranın yabancı para birimlerine karşı uzun dönemde reel olarak değerlenmesinin, ticaret dengesini kötüleştirdiği tespit edilmiştir. Uzun dönem ticaret dengesi ilişkisinden sapmaların yaklaşık %34’ünün bir gözlem dönemi içerisinde ortadan kalktığı gözlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.