Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SPİRİTÜEL LİDERLİK ARACILIĞI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATMA: İŞTE ANLAM DUYGUSUNUN ARACI ETKİSİ

Elif BAYKAL
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

 • Spiritual Leadership, Workplace Spirituality, Meaning, Organizational Commitment
 • Spiritüel Liderlik, İşyeri Maneviyatı (Ruhsallığı), Anlam, Örgütsel Bağlılık

Nasıl Atıf Yapılır

BAYKAL, E. (2019). SPİRİTÜEL LİDERLİK ARACILIĞI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATMA: İŞTE ANLAM DUYGUSUNUN ARACI ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 837–855. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1113

Özet

21. yüzyılda, şiddetli rekabet ve baskıcı iş ortamları, çalışanların iş hayatında önemli değişikliklere ve sıkıntılara sebep olmuştur. Günlük çalışma alışkanlıklarına ilişkin memnuniyetsizlik, çalışanların daha insancıl ve anlamlı bir çalışma konusundaki taleplerinin artmasına yol açmıştır. Bu noktada, işyeri maneviyatı ve spiritüel liderlik, modern çalışanların anlamsızlığı ve hayal kırıklklarını gidermek için potansiyel çareler olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada, spiritüel liderliğin çalışanların örgütsel bağlılıkları, iş hayatında anlam duygusu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve anlam duygusunun söz konusu ilişkide aracı etkiye sahip olduğu varsayılmıştır. Bu çalışmada, önce işyeri maneviyatı ve manevi liderlik gibi manevi yapılar ele alınacak,. daha sonra da spiritüel liderlik, anlam duygusu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ile ilgili araştırmamızı detaylarıyla açıklanacaktır. Modelimizdeki ilişkileri test etmek için, çevrimiçi ve yüz yüze anketler kullanarak 800 Türk akademisyene saha araştırması yapılmıştır. Ve 190 kullanışlı cevap elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alimudin, A., Septian, D., Sasono, A. D., & Wulandari, A. (2017). Effect of Spiritual Leadership to Organizational Culture and Employee’s Loyalty. Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis, 3(2), 76-86.
 2. Ashmos, & Duchon (2000). Spirituality at work: A conceptualization and measure. Journal of Management Inquiry, 9(2), 134–145.
 3. Baykal, E., & Zehir, C. (2018). Mediating effect of psychological capital on the relationship between spiritual leadership and performance. Economics and Management.
 4. Campbell, J. K., & Hwa, Y. S. (2014). Workplace Spirituality and Organizational Commitment Influence on Job Performance among Academic Staff. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), 40.
 5. Chen, C. Y., & Li, C. I. (2013). Assessing the spiritual leadership effectiveness: The contribution of follower's self-concept and preliminary tests for moderation of culture and managerial position. The Leadership Quarterly, 24(1), 240-255.
 6. Coma, J. M. (2007). Spiritual practice: a literature review related to spiritual health and health outcomes. Holistic nursing practice, 21(5), 224-236.
 7. Crossman, J. (2007). The spirit of business: Spiritualising otherwise secular work and learning contexts. International Employment Relations Review, 13(2), 1.
 8. DeVost, R. (2010). Correlation between the leadership practices of lead ministers and the workplace spirituality of their churches as reported by church members. Andrews University). ProQuest Dissertations and Theses, Retrieved from http://search.proquest.com/docview/871103857?accountid=10559.
 9. Fairholm, G. W. (1996). Spiritual leadership: Fulfilling whole-self needs at work. Leadership & Organization Development Journal, 17(5), 11-17.
 10. Fernando, M. & Nilakant, V. (2008), “The place of self-actualisation in workplace spirituality: evidence from Sri Lanka”, Culture and Religion, Vol. 9 No. 3, pp. 233-249.
 11. Fini, A. A. S., & Abmal, Y. (2017). Examine the Relationship between Organizational Happiness and Organizational Spirituality with Organizational Commitment in Administrators and Teachers. Journal of Exploratory Studies in Law and Management, 4(2).
 12. Frisdiantara, C., & Sahertian, P. (2013). The spiritual leadership dimension in relation to other value-based leadership in organization. Ideology and Leadership, 11.
 13. Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693–727.
 14. Fry, L. W., & Cohen, M. P. (2009). Spiritual leadership as a paradigm for organizational transformation and recovery from extended work hours cultures. Journal of business ethics, 84, 265-278.
 15. Fry, L. W., & Matherly, L. L. (2006, August). Spiritual leadership and organizational performance: An exploratory study. In Annual Meeting of the Academy of Management,(11-16 Ağustos) Atlanta-Georgia.
 16. Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The leadership quarterly, 16(5), 835-862.
 17. Fry, L., & Kriger, M. (2009). Towards a theory of being-centered leadership: Multiple levels of being as context for effective leadership. Human Relations, 62(11), 1667-1696.
 18. Fry, L. W., & Slocum Jr, J. W. (2008). Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership. Organizational dynamics, 37(1), 86-96.
 19. Giacalone, R., & Jurkiewicz, C. (2003). Toward a science of workplace spirituality. In R. Giacalone, & C. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance (pp. 3–28). Armonk, NY7 Sharpe.
 20. Gilbreath, B., & Benson, P. G. (2004). The contribution of super- visor behaviour to employee psychological well-being. Work & Stress, 18, 3, 255-266.
 21. Greenleaf, S. (1977). Servant leadership. New York: Paulist Press.
 22. Gündüz, Ş. (2017). The relationship between spiritual leadership and organizational cynicism: The moderating effect of emotional intelligence. Doğuş University Journal, 18, 2, 117-132.
 23. Hudson, R. (2014). The question of theoretical foundations for the spirituality at work movement. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11, 27e44.
 24. Kazemipour, F., Amin, S. M., & Pourseidi, B. (2012). Relationship between workplace spirituality and organizational citizenship behavior among nurses through mediation of affective organizational commitment. Journal of Nursing Scholarship, 44(3), 302-310
 25. Kolodinsky, R.W., Giacalone, R.A. & Jurkiewicz, C.L. 2008. Workplace values and out-comes: Exploring personal, organizational, and interactive workplace spirituality. Journal of Business Ethics 81: 465-80.
 26. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2002). The leadership challenge. San Francisco: Jossey- Bass.
 27. Kriger, M. and Seng, Y. (2013), “Leadership with inner meaning: a contingency theory of leadership based on the worldviews of five religions”, The Leadership Quarterly, Vol. 16 No. 5, pp. 771-806.
 28. Malone, P., & Fry, L. W. (2003). Transforming schools through spiritual leadership: A field experiment. In Annual Meeting of the Academy of Management,(1-6 Ağustos). Seattle-Washington.
 29. Mansor, N., Ismail, A. H., Alwi, M. A. M., & Anwar, N. (2013). Relationship between spiritual leadership and organizational commitment in Malaysians' oil and gas industry. Asian Social Science, 9(7), 179.
 30. Markow, F., & Klenke, K. (2005). The effects of personal meaning and calling on organizational commitment: An empirical investigation of spiritual leadership. International Journal of Organizational Analysis, 13(1), 8-27.
 31. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human 109 Resource Management Review, 1, 61-89. http://dx.doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z
 32. Mousa, M., & Alas, R. (2016). Workplace spirituality and organizational commitment: A study on the public schools teachers in Menoufia (Egypt). African Journal of Business Management, 10(10), 247-255.
 33. Narcıkara, E. (2017). Spiritüel Liderlik Davranışının Algılanan Performans Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 34. Narcıkara, E. B. (2018). Spiritüelite (Ruhsallık) ve iş ortamında anlam arayışı. Alanya Akademik Bakış, 2(1), 11-25.
 35. Paloutzian, R. F., Emmons, R. A., & Keortge, S. G. (2003). Spiritual well-being, spiritual intelligence, and healthy workplace policy. In R. A. Giacolone, & C. L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance (pp. 123–137). New York7 M.E. Sharpe.
 36. Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. The leadership quarterly, 16(5), 655-687.
 37. Rego, A., & Pina e Cunha, M. (2008). Workplace spirituality and organizational commitment: an empirical study. Journal of organizational change management, 21(1), 53-75.
 38. Rouhoma, H. M., Dhar, B. K., Ali, K., & Osman, M. M. (2018). Constructing model to explore the influence of Religiosity and Spirituality on Organizational Performance through Organizational Commitment. Al-'ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 16, 11-30
 39. Sreejesh S, Tavleen N (2011). Antecedents and Consequences of Employee loyalty towards the Organization: Empirical Evidence from Indian Software Industry. IJMS 18(2).
 40. Sušanj, Z., & Jakopec A. (2012). Fairness perceptions and job satisfaction as mediators of the relationship between leadership style and organizational commitment. Psychological Topics, 21(3), 509-526.
 41. Usman, A., & Danish, R. Q. (2010). Leadership spirituality in banking professionals and its impact on organizational commitment. International Journal of Business and Management, 5(3), 185.
 42. Vandenberghe, C. (2011), “Workplace spirituality and organizational commitment: an integrative model”, Journal of Management, Spirituality and Religion, Vol. 8 No. 3, pp. 211-232.
 43. Wulff, D. M. (1996). Psychology of religion: Classic and contemporary. New York: Wiley.
 44. Zinnbauer, B.J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M., Butter, E.M., Belavich, T. G., Hipp, K.M. and Scott, A.B, (1997). Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy, Journal for the Scientific Study of Religion, (36)4, 549-564.