Cilt 1 Sayı 1 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ŞEBEKE YOLUYLA PAZARLAMA SİSTEMİNDE TEŞVİK PLANLARI VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Ali Çağlar Çakmak
Karabük Üniversitesi

Yayınlanmış 2013-12-18

Anahtar Kelimeler

 • Doğrudan Satış,
 • Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi,
 • Distribütör

Nasıl Atıf Yapılır

Çakmak, A. Çağlar. (2013). ŞEBEKE YOLUYLA PAZARLAMA SİSTEMİNDE TEŞVİK PLANLARI VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.15

Özet

Son yıllarda adından sıkça bahsedilen şebeke yoluyla pazarlama sistemi, pazarlama literatüründe mağazasız perakendeciliğin bir kolu olan doğrudan satış konusu içerisinde yer almaktadır. Doğrudan satışın türlerinden biri olan şebeke yoluyla pazarlama sisteminde üye olan doğrudan satışçıya iki farklı satış geliri vaad edilmektedir. Bunlardan biri üyesi olduğu firmanın ürünlerinin satışından doğan satış geliridir. Diğeri ise üye kişinin firmaya yeni üye kaydı yaptığında yani yeni distribütöre sponsor olduğunda bu yeni üyenin satışlarından pay geliridir. Şebeke yoluyla pazarlama firmaları, üyelerine gelir dağıtımı yaparken farklı teşvik planları ve gelir hesaplama yöntemleri kullanabilmektedir. Bu çalışmada bu planlar ve hesaplama yöntemleri anlatılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. “Binary Tree”, http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_Tree, (Erişim Tarihi: 25.08.2008).
 2. “Dictionary of Marketing Terms”, http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php, (Erişim Tarihi: 15.10.2007).
 3. “Multi-Level Marketing”, http://www.wfdsa.org/legal_reg/index.cfm?fa=multimarketing, (Erişim Tarihi: 07.11.2007).
 4. “Stairstep breakaway plan”, http://en.wikipedia.org/wiki/Stairstep_Breakaway_plan, (Erişim Tarihi: 25.08.2008).
 5. Clothier, P. (1992), Multi-Level Marketing, London: Kogan Page.
 6. Coughlan, A. T. ve K. Grayson (1998), “Network Marketing Organizations: Compensation Plans, Retail Network Growth, And Profitability”, International Journal of Research in Marketing, 15, 401-426
 7. http://www.businessknowledgesource.com/blog/understanding_mlm_compensation_plans_000056.html, (Erişim Tarihi: 07.09.2008).
 8. http://www.home-business-expert.com/Multi-Level-Marketing-Compensation-Plan.html, (Erişim Tarihi: 07.09.2008).
 9. Jensen, D. (2008a), “Principles of a Successful Compensation Plan”, http://www.mlmstartup.com/articles/jenkon2.htm, (Erişim Tarihi: 27.04.2008).
 10. Jensen, D. (2008b), “Common Types of Compensation Plans”, http://www.jenkon.com/library/CommissionPlanTypes.htm, (Erişim Tarihi: 25.08.2008).
 11. Malkan, Z. (2000), Sales Force Training In Multi-Level Marketing, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 12. Özmoralı, H. (2000), Çok Katlı Pazarlama, İstanbul: Bar-Sem Yayıncılık.
 13. Vander, N. P. J. ve W. W. Keep (2002), “Marketing Fraud An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes”, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 21(1), 139-151.
 14. Wotruba, T. R., S. Brodie ve J. Stanworth (2005), “Differences In Turnover Predictors Between Multilevel And Single Level Direct Selling Organizations”,The International Review of Retail, Distribution And Consumer Research, Vol. 15, No. 1, 91-110.