Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Farklı temas noktalarındaki müşteri deneyiminin ödemeye istekli olunan fiyat üzerine etkisi

Murat Hoşgör
Doktora Öğrencisi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Samet Aydın
Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Müşteri Deneyimi, Ödemeye İstekli Olunan Fiyat, Müşteri Temas Noktaları, Algılanan Değer
 • Customer Experience, Willingness to Pay, Customer Touchpoints, Conjoint Analysis

Nasıl Atıf Yapılır

Hoşgör, M., & Aydın, S. (2024). Farklı temas noktalarındaki müşteri deneyiminin ödemeye istekli olunan fiyat üzerine etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 176–197. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2366

Özet

Hemen her sektörde benzer kalitede ürün ve hizmetin üretilebilir olması, ürünlerdeki işlevsellik düzeylerinin birbirine yaklaşması, alternatif çözümlere ulaşabilmenin kolaylaşması ve müşterilerin geçmişe göre çok daha bilinçli hale gelmesi ile markalar artık yaşattıkları müşteri deneyimi ile tercih edilme yolunu seçmeye yönelmektedir. Bu bakış açısıyla gelişmek isteyen işletmeler artan müşteri deneyiminin önemi ile birlikte bu alanda araştırma ve yatırım yapma kararları alınmaya başlanmış ve müşterilerinin geçtiği farklı temas noktalarında yaşadıkları deneyimlere odaklanmaya çalışmaktadır. Ancak tam da bu safhada müşteri yolculuğundaki hangi temas noktalarının ödemeye istekli olunan fiyata etki edebildiğini ve farklı demografik yapılara göre bu etkilerin getirdiği sonuçları anlamak büyük önem teşkil etmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada telekomünikasyon sektöründe farklı temas noktalarındaki müşteri deneyiminin ödemeye istekli olunan fiyata etki edip etmediği ele alınmıştır. Türkiye’deki üç farklı telekomünikasyon şirketinden birer müşteri deneyimi yöneticisi ile bireysel derinlemesine görüşmeler yapılarak müşteri deneyimi yolculuğu tespit edilmiştir. Akabinde ortogonal yöntemle oluşturulan 16 farklı müşteri deneyimi senaryosu çevrim içi anket haline getirilip son üç yıl içerisinde telekomünikasyon şirketlerinden abonelik hizmet paketi satın alan 18-64 yaş aralığındaki 500 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda her temas noktasının ödemeye olan istekliliğe farklı fayda oranlarında etki ettiği ortaya çıkmıştır. Fiyata olan ödeme istekliliğine en çok etki eden ilk üç faktörün olumlu söylentiler, çağrı merkezi bekleme süresinin kısa olması ve kullanıcının ilgisini çeken içeriklerin paylaşılması faktörleri olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adalja, A., Hanson, J., Towe, C., & Tselepidakis, E. (2015). An Examination of Consumer Willingness to Pay for Local Products. Agricultural and Resource Economics Review, 44(3), 253–274. https://doi.org/10.1017/s1068280500005050
 2. Antón, C., Camarero, C., & Garrido, M.-J. (2018). A journey through the museum: Visit factors that prevent or further visitor satiation. Annals of Tourism Research, 73, 48–61. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.08.002
 3. Becker, L., & Jaakkola, E. (2020). Customer experience: fundamental premises and implications for research. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(4), 630–648. https://doi.org/10.1007/s11747-019-00718-x
 4. Bulamacı, K. (2023, Ocak, 2). Mobil abone sayısı 90 milyonu geçti, fiber kullanıcısı artıyor. Dünya Gazetesi. Erişim adresi: https://www.dunya.com/sektorler/teknoloji/mobil-abone-sayisi-90-milyonu-gecti-fiber-kullanicisi-artiyor-haberi-680163
 5. Burns, N., & Grove, S. K. (1993). The Practice of Nursing Research. Conduct, Critique & Utilization (4th ed.). Saunders.
 6. Carter, T. J., & Gilovich, T. (2010). The relative relativity of material and experiential purchases. Journal of Personality and Social Psychology, 98(1), 146–159. https://doi.org/10.1037/a0017145
 7. Chauhan, S., Akhtar, A., & Gupta, A. (2022). Customer experience in digital banking: a review and future research directions. International Journal of Quality and Service Sciences, 14(2), 311–348. https://doi.org/10.1108/ijqss-02-2021-0027
 8. Chatzopoulos, C. G., & Weber, M. (2018). Challenges of Total Customer Experience (TCX): Measurement beyond Touchpoints. International Journal of Industrial Engineering and Management, 9(4), 187–196. https://doi.org/10.24867/ijiem-2018-4-187
 9. Clemes, M. D., Gan, C., & Zhang, D. (2010). Customer switching behaviour in the Chinese retail banking industry. International Journal of Bank Marketing, 28(7), 519–546. https://doi.org/10.1108/02652321011085185
 10. Çal, B. (2018). Müşteri Değeri Yaratmak: Düşünme Tarzlarının Müşteri Deneyimi ile Etkileşimi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 115-135.
 11. Deligöz, K. (2016). Deneyimsel Pazarlama (1b). Ankara: Siyasal Kitapevi, 75-81.
 12. Diresehan, T. (2012). Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi (1b). İstanbul: Hiperlink Yayınlar.
 13. Dowling, G. (2002). Customer Relationship Management: In B2C Markets, Often Less is More. California Management Review, 44(3), 87–104. https://doi.org/10.2307/41166134
 14. Duran, C., & Uray, N. (2018). Managing and Measuring Customer Experience: A Literatur Review. Research Journal of Business and Management, 5(1), 63-72. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.817
 15. France, C., Grace, D., Merrilees, B., & Miller, D. (2018). Customer brand co-creation behavior: conceptualization and empirical validation. Marketing Intelligence & Planning, 36(3), 334–348. https://doi.org/10.1108/mip-10-2017-0266
 16. Green, P. E., & Srinivasan, V. (1978). Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook. Journal of Consumer Research, 5(2), 103–123. https://doi.org/10.1086/208721
 17. Green, P. E., & Srinivasan, V. (1990). Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice. Journal of Marketing, 54(4), 3–19. https://doi.org/10.1177/002224299005400402
 18. Guba, E.G. and Lincoln, Y.S. (1994) Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds., Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks,105-117.
 19. Ha, H.-Y., & Perks, H. (2005). Effects of consumer perceptions of brand experience on the web: brand familiarity, satisfaction and brand trust. Journal of Consumer Behaviour, 4(6), 438–452. https://doi.org/10.1002/cb.29
 20. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014) Multivariate Data Analysis. 7th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River.
 21. Hamilton, R., & Price, L. L. (2019). Consumer journeys: developing consumer-based strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(2), 187–191. https://doi.org/10.1007/s11747-019-00636-y
 22. Hamilton, K., & Alexander, M. (2017). Spatial, temporal and social dimensions of a ‘destination-in-motion.’ European Journal of Marketing, 51(11/12), 2101–2117. https://doi.org/10.1108/ejm-04-2016-0221
 23. Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132. https://doi.org/10.1086/208906
 24. Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2015). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 377–401. https://doi.org/10.1007/s11747-015-0460-7
 25. Hoyer, W. D., Kroschke, M., Schmitt, B., Kraume, K., & Shankar, V. (2020). Transforming the Customer Experience Through New Technologies. Journal of Interactive Marketing, 51, 57–71. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.001
 26. Hsieh, Y.-H., & Yuan, S.-T. (2019). Toward a theoretical framework of service experience: perspectives from customer expectation and customer emotion. Total Quality Management & Business Excellence, 32(5–6), 511–527. https://doi.org/10.1080/14783363.2019.1596021
 27. Ismail, A. R. (2011). Experience Marketing: An Empirical Investigation. Journal of Relationship Marketing, 10(3), 167–201. https://doi.org/10.1080/15332667.2011.599703
 28. Kavitha, S., & Haritha, P. (2018). A Study on Customer Experience and its Relationship with Repurchase Intention among Telecom Subscribers in Coimbatore District. International Journal of Management Studies, V(3(3)), 83. https://doi.org/10.18843/ijms/v5i3(3)/11
 29. Kotler, P. (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to Know. John Wiley & Sons.
 30. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0—Moving from Traditional to Digital. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 31. Kuehnl, C., Jozic, D., & Homburg, C. (2019). Effective customer journey design: consumers’ conception, measurement, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 551–568. https://doi.org/10.1007/s11747-018-00625-7
 32. Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420
 33. Marangon, F., Troiano, S., Tempesta, T., & and Vechiato, D. (2013). Consumer Behavior in Rural Tourism. Conjoint analysis of Choice Attributes in the Italian-Slovenian Cross Boundary Area. Erişim adresi: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/169838/2/Marangon.pdf
 34. McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koenig, H. F. (2002). Building Brand Community. Journal of Marketing, 66(1), 38–54. https://doi.org/10.1509/jmkg.66.1.38.18451
 35. McColl-Kennedy, J. R., Danaher, T. S., Gallan, A. S., Orsingher, C., Lervik-Olsen, L., & Verma, R. (2017). How do you feel today? Managing patient emotions during health care experiences to enhance well-being. Journal of Business Research, 79, 247–259. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.022
 36. McColl-Kennedy, J. R., Zaki, M., Lemon, K. N., Urmetzer, F., & Neely, A. (2018). Gaining Customer Experience Insights That Matter. Journal of Service Research, 22(1), 8–26. https://doi.org/10.1177/1094670518812182
 37. Narayanaswami, S. (2017). Urban transportation: innovations in infrastructure planning and development. The International Journal of Logistics Management, 28(1), 150–171. https://doi.org/10.1108/ijlm-08-2015-0135
 38. Olshavsky, R. W., & Granbois, D. H. (1979). Consumer Decision Making-Fact or Fiction? Journal of Consumer Research, 6(2), 93. https://doi.org/10.1086/208753
 39. Österle, B., Kuhn, M. M., & Henseler, J. (2018). Brand worlds: Introducing experiential marketing to B2B branding. Industrial Marketing Management, 72, 71–98. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.04.015
 40. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, 2(21), 97-105.
 41. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2011). The Experience Economy, Updated Edition, Boston, MA: Harvard Business Review Press.
 42. Prentice, C., Wang, X., & Loureiro, S. M. C. (2019). The influence of brand experience and service quality on customer engagement. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 50–59. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.04.020
 43. Rosenbaum, M. S., Otalora, M. L., & Ramírez, G. C. (2017). How to create a realistic customer journey map. Business Horizons, 60(1), 143–150. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.09.010
 44. Same, S., & Larimo, J. (2012). Marketing Theory: Experience Marketing and Experiential Marketing. The 7th International Scientific Conference “Business and Management 2012”. Selected Papers. https://doi.org/10.3846/bm.2012.063
 45. Santana, S., Thomas, M., & Morwitz, V. G. (2020). The Role of Numbers in the Customer Journey. Journal of Retailing, 96(1), 138–154. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.09.005
 46. Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management, 15(1–3), 53–67. https://doi.org/10.1362/026725799784870496
 47. Seligman, J. (2018). Customer Experience Management - The Experiental Journey. Morrisville, North Carolina: Lulu.com, 38-45.
 48. Shaw, C. (2007). The DNA of Customer Experience: How Emotions Drive Value. New York: Palgrave Macmillan, 118-122.
 49. Shaw, C., & Ivens, J. (2002). Building Great Customer Experıence. London: Palgrave Macmillan
 50. Stein, A., & Ramaseshan, B. (2016). Towards the identification of customer experience touch point elements. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 8–19. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.12.001
 51. Steward, M. D., Narus, J. A., Roehm, M. L., & Ritz, W. (2019). From transactions to journeys and beyond: The evolution of B2B buying process modeling. Industrial Marketing Management, 83, 288–300. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.05.002
 52. Stocchi, L., Hart, C., & Haji, I. (2016). Understanding the town centre customer experience (TCCE). Journal of Marketing Management, 32(17–18), 1562–1587. https://doi.org/10.1080/0267257x.2016.1242510
 53. Tewari, S. K., & Misra, M. (2015). Information and communication technology: a tool for increasing marketing efficiency. International Journal of Information Technology and Management, 14(2/3), 215. https://doi.org/10.1504/ijitm.2015.068499
 54. Thomson, M., MacInnis, D. J., & Whan Park, C. (2005). The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers’ Emotional Attachments to Brands. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77–91. Portico. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1501_10
 55. Vickrey, W. (1961). Counterspeculatıon, Auctıons, and Competıtıve Sealed Tenders. The Journal of Finance, 16(1), 8–37. Portico. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x
 56. Wertenbroch, K., & Skiera, B. (2002). Measuring Consumers’ Willingness to Pay at the Point of Purchase. Journal of Marketing Research, 39(2), 228–241. https://doi.org/10.1509/jmkr.39.2.228.19086
 57. Witell, L., Magnusson, P. R., Edvardsson, B., & Beckman, H. (2019). Value Creation in Service-Based States of Business Relationships. Service Innovation for Sustainable Business, 281–305. https://doi.org/10.1142/9789813273382_0014
 58. Yuan, Y.-H. “Erin", & Wu, C. “Kenny". (2008). Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value, and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(3), 387–410. https://doi.org/10.1177/1096348008317392
 59. Ziliani, C., & Ieva, M. (2019). From Loyalty Programs to Omnichannel Customer Experiences. Loyalty Management. New York: Taylor & Francis Books, 112–114.