Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRK BORSASI İLE EMTİA PİYASALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAPISININ İNCELENMESİ: 2015-2019 PERİYODU İÇİN BİR PERSPEKTİF

Cumhur ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Commodity Prices, Turkish Stock Market, Volatility
 • Emtia Fiyatları, Türk Borsası, Oynaklık

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, C. (2020). TÜRK BORSASI İLE EMTİA PİYASALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAPISININ İNCELENMESİ: 2015-2019 PERİYODU İÇİN BİR PERSPEKTİF. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 351–370. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1418

Özet

Emtia piyasaları gerek geçmişte ve gerekse modern zamanlarda, bireyler ve toplumlar üzerinde olağanüstü bir ekonomik etkiye sahip olmuştur. Emtia piyasalarının tam olarak ne zaman ve nerede başladığı kesin olarak bilinemese de yaklaşık 6000 yıl önce Çin’de pirinç ticareti yapılmasıyla başladığı sanılmaktadır. Emtialar, üretimde kullanılan hammadde sağlayıcıları olarak yoğun kullanım alanına sahiptir.  Bu çalışmanın amacı, küresel emtia fiyatları olarak altın ons fiyatı, gümüş ons fiyatı, bakır fiyatı, Brent tipi ham petrol varil fiyatı ile doğal gaz fiyatları ile Türk Borsasını temsilen Borsa İstanbul 100 endeksi bağlamında oynaklık yapısının incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada 2015 Ocak-2019 Aralık periyodu için günlük kapanış değerleri ele alınmıştır. Emtialar ve menkul kıymet borsası arasındaki korelasyonu araştırmak için dinamik koşullu korelasyon (DCC) GARCH yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, BIST 100 endeksi ile emtia fiyatları arasındaki oynaklığın sürekli etkilere sahip olduğunun ve kapsamlı bir volatilite kümelenmelerinin oluştuğu sonucunu vermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Al-Mudhaf, A. and Goodwin, T.H. (1993). Oil Shocks and Oil Stocks: Evidence from the 1970s. Applied Economics, 25, 181–190.
 2. Arouri, M.E.H. and Rault, C. (2012). Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence From Panel Analysis. International Journal of Finance and Economics, 17, 242-253.
 3. Baldi, L., Peri, M.AAnd Vandone, D. (2016). Stock Markets’ Bubbles and Volatility Spillovers in Agricultural Commodity Markets. Research in International Business and Finance, 38, 277-285.
 4. Barunik, J., Kocenda, E. and Vacha, L. (2016). Gold, Oil And Stocks: Dynamic Correlations. International Review of Economics & Finance, 42, 186-201.
 5. Bauwens, L., Laurent, S. and Rombouts, VK, J. (2006). Multivariate GARCH Models: A Survey. Journal Of Applied Econometrics, 21(1), 79-109.
 6. Bollerslev, T., Engle, R. F., M. and Wooldridge, J. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances. Journal of Political Economy, 96(1), 116-131.
 7. Bollerslev, T. (1990). Modelling The Coherence In Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model. The Review of Economics and Statistics, 498-505.
 8. Boyer, M. and Filion, D. (2007). Common and Fundamental Factors in Stock Returns of Canadian Oil and Gas Companies. Energy Economics, 29(3), 428-453.
 9. Brooks, C. (2008). RATS Handbook to accompany introductory econometrics for finance. Cambridge Books, Number 9780521721684, October.
 10. Choi, K. and Hammoudeh, S. (2010). Volatility Behavior of Oil, Industrial Commodity And Stock Markets in a Regime Switching Environment. Energy Policy, 38, 4388-4399.
 11. De Nicola, F., De Pace, P. and Hernandez, M.A. (2016). Co-movement of Major Energy Agricultural and Food Coomodity Price Returns: A Time Series Assessment. Energy Economics, 57, 28-41.
 12. Ding, L. and Vo, M. (2012). Exchange Rates And Oil Prices: A Multivariate Stochastic Volatility Analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 52(1), 15-37.
 13. El -Sharif, I., Brown, D., Burton, B., Nixon, B. and Russell, A. (2005). Evidence on the nature and extent of the relationship between oil prices and equity values in the UK. Energy Economics, 27(6), 819-830.
 14. Engle, R. F. and Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric theory 11(1),122-150.
 15. Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
 16. Eyüboğlu, K. and Eyüboğlu, S. (2016). Metal Fiyatları İle Bist-Madencilik Endeksinde İşlem Gören Hisse Senetleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 130-141.
 17. Gençyürek, A.G. and Demireli, E. (2019). Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerinde Ham Petrolün Etkisi: Varyans Nedensellik Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 66-83.
 18. Gorton, G. and Rouwenhorst, K. G. (2004). Facts and fantasies about commodity futures. Financial Analysts Journal, 62, 47–68.
 19. Güler, S., Tunç, R.and Orçun Ç. (2010). Petrol Fiyat Riski Ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 297-314.
 20. Gyasi, A.K. (2016). Commodity Price Shocks and African Stock Markets: Evidence from Ghana. Proceeding of the First American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AAR16 New York Conference) ISBN: 978-1-943579-50-1 New York, USA. 25-28 May, 2016. Paper ID: N686
 21. Hacıhasanoğlu, E. and Soytaş, U. (2011). Emtia Fiyatları İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12, 53-65.
 22. Hamma, W., Jarboui, A. and Ghorbel, A. (2014). Effect of oil price volatility on Tunisian stock market at sector-level and effectiveness of hedging strategy. Procedia Economics and Finance, 13, 109-127.
 23. Hepsağ, A.and Akçalı, Y. B. (2016). Analysis of Volatility Spillovers Between the Bank Stocks Traded In Istanbul Stock Exchange and New York Stock Exchange. Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, 1, 54-72
 24. Ibrahim, S.N., Hasan, R. and Nor, A.M. (2018). Does Gold Price Lead or Lags Islamic Stock Market and Strategy Commodity Price? A Study From Malaysia. International Journal of Business, Economics and Management, 5, 146-163.
 25. Irshad, H., Bhatti, G.A., Qayyum, A. and Hussain, H. (2010). Long run Relationship among Oil, Gold and Stock Prices in Pakistan. The Journal of Commerce, 6(49), 6-21.
 26. Jacobsen, B., Marshall, B.R. and Visaltanachoti, N. (2010). Stock Market Predictability and Industrial Metal Returns. 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper.
 27. Johnson, R. and Soenen, L.(2009). Commodity Prices and Stock Market Behavior in South American Countries in the Short Run. Emerging Markets Finance and Trade, 45, 69-82.
 28. Junttila, J.P., Pesonen, J. and Raatikainen, J. (2017). Commodity Market Based Hedging Against Stock Market Risk In Times Of Financial Crisis: The Case Of Crude Oil And Gold. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 56,255-280.
 29. Kang, J.S., Hu,. J.L. and Chen, C.W. (2013). Linkage between International Food Commodity Prices and the Chinese Stock Markets. International Journal of Economics and Finance, 5(10), 147-156.
 30. Kilian, L. and Park, C. (2009). The impact of oil price shocks on the US stock market. International Economic Review, 50(4), 1267-1287.
 31. Koutmos, G. and Booth, G. G. (1995). Asymmetric Volatility Transmission in International Stock Markets. Journal of International Money and Finance, 14(6), 747-762.
 32. Mandelbrot, B. B (1963). The variation of certain speculative prices. The Journal of Business, 36(4), 394-419.
 33. Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A. and Managi, S. (2013). Correlations And Volatility Spillovers Across Commodity And Stock Markets: Linking Energies, Food And Gold. Economic Modelling, 32, 15-22.
 34. Mohammad Nor, K. and Masih, M. (2016). Do spot and future palm oil prices influence the stock market prices of a major palm oil producer? The Malaysian experience (MPRA Paper No.69777). Available from https://mpra.ub.unimuenchen.de/69777/ MPRA
 35. Mohanty, S., Nandha M.and Turkistani A. A. (2011). Oil Price Movements and Stock Market Returns: Evidence from Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. Global Finance Journal, 22, 42-55.
 36. Nangolo, C. and Musingwini (2012). Emprical correlation of mineral commodity prices with Exchange traded mining stock prices. JSAIMM,111(7), 459.
 37. Oyelami, L. and Yinusa, D. (2019). Global Commodity Prices and Stock Market Nexus: Sub-Sahara African Perspective. ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS (Economica), 15(4), 244-258.
 38. Papapetrou, E. (2001). Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece. Energy Economics, 23, 511–532.
 39. Raza, N., Shahzad, S.J.H., Tiwari, A.K. and Shahbaz. M. (2016). Asymmetric Impact of Gold, Oil Prices And Their Volatilities On Stock Prices of Emerging Markets. Resources Policy, 49, 290-301.
 40. Reitz, S. and Westerhoff, F. (2007). Commodity Price Cyles And Heterogeneous Speculators: A STAR-GARCH Model. Empirical Economics, 33, 231-244.
 41. Sadeghzadeh, K. and Eren M. (2012). Altın Fiyatları Değişiminin Altın Madeni Sektörü ve İşleyen Sektördeki Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Eşbütünsellik Analizi ile İncelenmesi. 16. Finans Sempozyumu, 10-13 Ekim, Erzurum.
 42. Sadorsky, P. (1999). Oil Price Shocks And Stock Market Activity. Energy Economics, 21, 449-469.
 43. Tse, Y. K. and Tsui, K. C. (2002). A multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations. Journal of Business & Economic Statistics,20(3), 351-362.
 44. Yıldırım, M., Belen, M. and Kütük, Y. (2014). Küresel Emtia Fiyatları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi :Kardemir Ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 107-138.
 45. Zapata, H.O., Detre, J.D. and Hanabuchi, T. (2012). Historical Performance of Commodity and Stock Markets. Journal of Agricultural and Applied Economics, 44(3), 339–357.