Makale Detayına Dönün TÜRK BORSASI İLE EMTİA PİYASALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAPISININ İNCELENMESİ: 2015-2019 PERİYODU İÇİN BİR PERSPEKTİF
İndir