Abstract

Günümüz dünyasında devletlerin en temel stratejilerinden biri, enerji hatlarını ve enerji kaynaklarını kontrol altına alarak rekabet güçlerini geliştirmektir. Türkiye, coğrafi konumunun verdiği üstünlükten kaynaklanan nedenlerle özellikle deniz alanları açısından rekabet gücü yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye, yük taşımacılığından aldığı yüksek pay ve deniz ticareti açısından bölgede oynadığı kilit rol ile denizlere ilişkin uyguladığı politikalar açısından dikkat çekici bir konumdadır.

 

Deniz ticareti açısından durum incelendiğinde, denizin statüsüne göre her ne kadar transit geçiş ve zararsız geçiş gibi rejimler öngörülse de, denizlerdeki aidiyet tartışmasının, bu geçişlerde kullanılan ticari rotaları da etkileyeceği düşünülmektedir. Özellikle bazı deniz alanlarında ticari gemilerin izleyeceği rotaların, geçiş rejimine bağlı olması, bu alanlardaki özgürlüğü etkileyeceğinden, sınırlandırma konusundaki kararların uluslararası ticarete etkide bulunması olasıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada Ege Denizi’ndeki karasuları sınırlandırmalarına ilişkin gelişmelerin ülkemiz deniz ticareti ve uluslararası deniz ticaretine olası etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında derinlemesine literatür taraması yapılmış, deniz ticaret rotalarına ilişkin haritalar aracılığıyla mevcut durum incelenmiş ve olası senaryolar tartışılarak, geleceğe yönelik tedbir ve öngörüler sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, karasuları, deniz ticareti