Cilt 6 Sayı 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Gizem ERGÜLŞEN BAŞLAR
Ege Üniversitesi
Ayşe NARİN
Ege Üniversitesi

Yayınlanmış 2018-11-29

Anahtar Kelimeler

 • Global Ekip,
 • Kültürlerarası İletişim,
 • Uluslararası İşletme

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜLŞEN BAŞLAR, G., & NARİN, A. (2018). ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 138–153. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.347

Özet

Uluslararası işletmelerde global ekiplerin yerel ekiplerden farklılaştığı noktalar, global ekiplerde karşılaşılan zorluklar ve buna bağlı olarak bu ekiplerde görev almanın gerektirdiği niteliklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması “case study” deseninin kullanılmış, bu çerçevede dünya üzerinde farklı coğrafyalarda üretim ve satış faaliyeti gerçekleştiren uluslararası bir işletmenin Türkiye’deki global ekip üyelerinden   8 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yüzyüze iletişimin sınırlı olduğu global ekiplerde karşı tarafı doğru anlayabilme ve kendini karşı tarafa doğru aktarabilme temelinde iletişim becerisinin kültürel farklılıklar ve sanal ortam bakımından yerel ekiplere göre daha fazla önem kazandığı görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Baba, M. (2001), “The globally distributed team: Learning to work in a new way, for corporations and anthropologists alike”, Practicing anthropology, 23(4), 2-8.
 2. Baba, M. L. (2003), “Working knowledge goes global: Knowledge sharing and performance in a globally distributed team”, Anthropology of Work Review, 24(1‐2), 19-29.
 3. Barczak, G., Mcdonough III, E. F. (2003), “ Managers at Work: Leading Global Product Development Teams”, Research-Technology Management, 46(6), 14-18.
 4. Gulesin, Z., Can, E. (2015), “A Theoretical Overview on Challenges and Solutions for Global Project Management” , Research Journal of Business and Management, 2(3), 238-250
 5. Kossler, M. E., Prestridge, S. (1996), “Geographically dispersed teams”, Leadership in Action, 16(2‐3), 9-11.
 6. Klein, J. A., Barrett, B. J. (2015), “One foot in a global team, one foot at the local site: Making sense out of living in two worlds simultaneously”, In Virtual teams (pp. 107-125).
 7. Messner, W.(2015), "Measuring existent intercultural effectiveness in global teams", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 8 Issue: 1, https://doi.org/10.1108/IJMPB-05-2014-0044
 8. O’Leary, M. B, Mortensen, M. (2010), “Go (con)figure: Subgroups, imbalance, and isolates in geographically dispersed teams” , Organization Science, 21(1):115-131, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1090.0434
 9. Muethel, M. , Hoegl, M. (2010), “Cultural and societal influences on shared leadership in globally dispersed teams”, Journal of International Management, 16(3), 234-246.
 10. Muethel, M., Siebdrat, F., Hoegl, M. (2012), “When do we really need interpersonal trust in globally dispersed new product development teams?”, R&D Management, 42(1), 31-46.
 11. David J. Pauleen. (2003), "Leadership in a global virtual team: an action learning approach", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 Issue: 3, pp.153-162, https://doi.org/10.1108/01437730310469570
 12. Prasad, K., Akhilesh, K. B. (2002), “Global virtual teams: what impacts their design and performance?”, Team Performance Management: An International Journal, 8(5/6), 102-112.
 13. Sole, D., Edmondson, A. (2002), “ Situated knowledge and learning in dispersed teams”, British journal of management, 13(S2), S17-S34.
 14. Peters, L. M., Manz, C. C. (2007), “Identifying antecedents of virtual team collaboration”, Team Performance Management: An International Journal, 13(3/4), 117-129.
 15. McDonough III, E. F., Cedrone, D. (2000), “ Managers at work: meeting the challenge of global team management” , Research-Technology Management, 43(4), 12-17.
 16. Neeley, T. (2015), Global teams that work. Harvard Business Review, 93(10), 74-81.
 17. Scott, C. P., Wildman, J. L. (2015), “Culture, communication, and conflict: A review of the global virtual team literature”, In Leading global teams (pp. 13-32), Springer: New York: NY.
 18. Maznevski, M. L., DiStefano, J. J. (2000), “ Global leaders are team players: Developing global leaders through membership on global teams”, Human resource management, 39(2‐3), 195-208.
 19. Wildman, J. L., Griffith, R. L. (2015), “ Leading global teams means dealing with different”, In Leading global teams (pp. 1-10), Springer: New York: NY.
 20. Hosseini, M. R., Chileshe, N., Zuo, J. ve Baroudi, B. (2015), “ Adopting global virtual engineering teams in AEC Projects: A qualitative meta-analysis of innovation diffusion studies, Construction Innovation, 15(2), 151-179.