Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BORSA İSTANBUL ALT SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMLARININ ANALİZİ

Melik KAMIŞLI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü
Biyografi
Güven SEVİL
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sabit Koşullu Korelasyon Testi,
 • Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli,
 • Portföy Yönetimi

Nasıl Atıf Yapılır

KAMIŞLI, M., & SEVİL, G. (2019). BORSA İSTANBUL ALT SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMLARININ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1015–1032. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.381

Özet

Yatırımcılar portföy riskini azaltmak amacıyla sektörel çeşitlendirmeye gidebilmektedir. Bu durumda sağlıklı yatırım kararlarının verilebilmesi için sektörler arasında ilişkilerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle krizler sektörler arasındaki oynaklık yayılımları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada krizlerin ve farklı tipteki şokların Borsa İstanbul (BİST) alt sektör endeksleri arasındaki oynaklık yayılımları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 2001 Finansal Krizi ve 2008 Küresel Krizi baz alınarak belirlenen dönemler için DCC-GARCH analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Asya Krizi, Rusya krizi, 1999 Depremi, 2002 genel seçimi, 2003 Körfez Savaşı, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, Merkez Bankası faiz politikaları ile sektörlere özgü olayların yayılımları etkilediğini ortaya koymuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Caporin, M. (2013). Equity and CDS sector indices: Dynamic models and risk hedging. The North American Journal of Economics and Finance, 25, 261-275. https://doi.org/10.1016/j.najef.2012.06.004
 2. Chang, C., McAleer, M., & Tansuchat, R. (2013). Conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns. The North American Journal of Economics and Finance, 25, 116-138. https://doi.org/10.1016/j.najef.2012.06.002
 3. Chiang, T. C., Jeon, B. N., & Li, H. (2007). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from Asian markets. Journal of International Money and Finance, 26(7), 1206-1228. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2007.06.005
 4. Dimitriou, D., Kenourgios, D., & Simos, T. (2013). Global financial crisis and emerging stock market contagion: A multivariate FIAPARCH–DCC approach. International Review of Financial Analysis, 30, 46-56. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.05.008
 5. Durai, S. R. S., & Bhaduri, S. N. (2011). Correlation dynamics in equity markets: evidence from India. Research in International Business and Finance, 25(1), 64-74. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2010.07.002
 6. Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation. Journal of Business and Economic, 20(3), 339-350. https://doi.org/10.1198/073500102288618487
 7. Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation MVGARCH. NBER Working Paper Series No: 8554, University of California. http://www.nber.org/papers/w8554
 8. Guesmi, K., Kaabia, O., & Kazı, I. (2013). Does shift contagion exist between OECD stock markets during the financial crisis?. The Journal of Applied Business Research, 29(2), 469-484. https://doi.org/10.19030/jabr.v29i2.7651
 9. Hinojales, M., & Park, C. (2011). Stock market integration: Emerging East Asian’s experience. The dynamics of Asian financial integration. (Ed: M. B. Devereux, P. R. Lane, C. Park, & S. Wei). Oxon: Routledge, 172-203. https://www.adb.org/publications/dynamics-asian-financial-integration-facts-and-analytics
 10. Horng, W., & Chyan, J. (2009). A DCC analysis of two stock market returns volatility with an oil price factor: An evidence study of Singapore and Thailand’s stock markets. Journal of Convergence Information Technology, 4(1), 63-69. http://www.globalcis.org/jcit/ppl/jcit040110.pdf
 11. Hwang, E., Min, H., Kim, B., & Kim, H. (2013). Determinants of stock market comovements among US and emerging economies during the US financial crisis. Economic Modelling, 35, 338-348. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.07.021
 12. Kearney, C., & Poti, V. (2006). Correlation dynamics in European equity markets. Research in International Business and Finance, 20(3), 305-321. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2005.05.006
 13. Lien, D., & Yang, L. (2009). Intraday return and volatility spill-over across international copper futures markets. International Journal of Managerial Finance, 5(1), 135-149. https://doi.org/10.1108/17439130910932378
 14. Min, H., & Hwang, Y. (2012). Dynamic correlation analysis of US financial crisis and contagion: evidence from four OECD countries. Applied Financial Economics, 22(24), 2063-2074. https://doi.org/10.1080/09603107.2012.698161
 15. Naoui, K., Khemiri, S., & Liouane, N. (2010). Crises and financial contagion: The Subprime Crisis. Journal of Business Studies Quarterly, 2(1), 15-28. http://jbsq.org/wp-content/uploads/2010/12/JBSQ_5B.pdf
 16. Sadorsky, P. (2012). Correlations and volatility spillovers between oil prices and the stock prices of clean energy and technology companies. Energy Economics, 34(1), 248-255. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.03.006
 17. Savva, C. S., Osborn, D. R., & Gill, L. (2009). Spillovers and correlations between US and major European stock markets: the role of the euro. Applied Financial Economics, 19(19), 1595-1604. https://doi.org/10.1080/09603100802599563
 18. Syllignakis, M. N., & Kouretas, G. P. (2011). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from the Central and Eastern European markets. International Review of Economics and Finance, 20(4), 717-732. https://doi.org/10.1016/j.iref.2011.01.006
 19. Thao, T. P., Daly, K., & Ellis, C. (2013). Transmission of the Global Financial Crisis to the East Asian Equity Markets. International Journal of Economics and Finance, 5(5), 171-183. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n5p171
 20. Wang, P., & Moore, T. (2012). The integration of the credit default swap markets during theUS subprime crisis: Dynamic correlation analysis. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2011.07.001
 21. Xiao, L., & Dhesi, G. (2010). Volatility spillover and time-varying conditional correlation between the European and US stock markets. Global Economy and Finance Journal, 3(2), 148-164. http://www.gefjpapers.com/static/documents/September/2010/11.%20Xiiaoling-FINAL.pdf
 22. Yiu, M. S., Ho, W. A., & Choi, D. F. (2010). Dynamic correlation analysis of financial contagion in Asian markets in global financial turmoil. Applied Financial Economics, 20(4), 345-354. https://doi.org/10.1080/09603100903494946
 23. Yilmaz, M. K., Sensoy, A., Oztürk, K., & Hacihasanoglu, E. (2015). Cross-sectoral interactions in Islamic equity markets. Pacific-Basin Finance Journal, 32, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.12.008