Vol. 6 No. 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

SOCIAL EXPENDITURE IN TURKEY: FUNCTIONALITY OF THE SOCIAL ASSISTANCE AND SOLIDARITY FOUNDATIONS

Selman YILMAZ
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Kasım AKYÜZ
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Published 2019-01-03

How to Cite

YILMAZ, S., & AKYÜZ, K. (2019). SOCIAL EXPENDITURE IN TURKEY: FUNCTIONALITY OF THE SOCIAL ASSISTANCE AND SOLIDARITY FOUNDATIONS. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 835–861. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.400

Abstract

Throughout history, each state has sought to increase the welfare of its citizens more or less. With the industrial revolution and the rapid growth of urbanization as a part of it, the measures taken by states to achieve social welfare have also increased. In modern times, many states aim to minimize social class differences and to improve the socio-economic level of the lower social strata. Accordingly, states expand social expenditure spending. This study examines the Social Assistance and Solidarity Foundations’ functionality regarding social expenditure in Turkey. The study reveals that social protection benefits cover many socio-economic areas and the Turkish state, by being generous, has improved its efficiency by covering new circumstances in recent years. On the other hand, when compared to EU and OECD countries, there are still many steps that we need to take regarding social expenditure.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2013). Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler. Ankara. URL: https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013/taya2013trk.pdf
 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2016). Düzenli Merkezi Yardımlara İlişkin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı.
 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2017). Türkiye’nin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi. Ankara. URL: https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/uploads/pages/butunlesik-sosyal-yardim-bilgi-sistemi/turkce-versiyon.pdf
 4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) (2018). 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklar Hakkında Kılavuz. Ankara: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.
 5. Can, Y. (2008). Düşük Ücret ve Çalışma Koşullarının İşçilerin Aileleri ve Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(15), 29-42. URL: http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21115/227430
 6. CNN TÜRK (2018). Ağustos Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu. 27.08.2018. URL: https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/iste-yeni-aclik-ve-yoksulluk-siniri
 7. Dama, N., & Toklucu - Sundaram, D. (2018). Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı. İstanbul: SETA. URL: https://setav.org/assets/uploads/2018/11/R123_S%CC%A7EY.pdf
 8. Esping-Andersen, G. (2003). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford University Press.
 9. Kuran-ı Kerim Meali (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
 10. OECD (2018). Social Spending Indicator. DOI: 10.1787/7497563b-en
 11. Riyazü’s Salihin (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://dibwebfiles1we1.blob.core.windows.net/webfiles/hadis.diyanet.gov.tr/UserFiles/Document/riyazussalihin_cild_1.pdf
 12. Skocpol, T., & Amenta, E. (1986). States and Social Policies. Annual Review of Sociology, 12, 131-157. URL: https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.001023
 13. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986). 3294 Sayılı Kanun. URL: https://eyh.aile.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanismayi-tesvik-kanunu
 14. Starke, P. (2006). The Politics of Welfare State Retrenchment: A Literature Review. Social Policy & Administration, 40(1), 104-120. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2006.00479.x
 15. Titmuss, R. (2018). Essays on ‘the Welfare State’. Bristol: Policy Press.
 16. TÜİK, Aile Yapısı Araştırması (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644
 17. TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). URL: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24575
 18. TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). Sosyal Koruma Kapsamında Yardım ve Maaş Alan Kişi Sayısı, 2008-2016. URL: http://tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=2429
 19. TÜİK, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Analizleri (2008). URL: https://biruni.tuik.gov.tr/kadinasiddetdagitim/kadin.zul
 20. Tümerkan Albayrak, E., & Birinci, M. (2017). Sosyal Devlet Modelleri: Sosyal Demokrat Model, İsveç-Norveç Örneği. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(1), 64-100. URL: http://dergipark.gov.tr/scd/issue/29973/323073
 21. Yanık, C., & Kara, M. (2015). Küreselleşmenin Sosyal Devlet Anlayışındaki Dönüşüme Etkisi: Genel Bir Değerlendirme. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6), 8-25. URL: http://dergipark.gov.tr/hakisderg/issue/7580/99508
 22. Yay, S. (2014). Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 147-162. URL: http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum/issue/5129/69937
 23. Yılmaz, S. (2012). Türkiye’de Ailenin Dönüşümü. İstanbul: Divan Kitap.
 24. Yılmaz, S. (2013). State, Politics, and Religion: Effects of Political and Social Change on the Relationship between State and Religion in Turkey, 2002-2012. Dissertation. University of Pittsburgh.