Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

STRATEJİK (GİRİŞİMCİ) BİR DURUŞ OLARAK GİRİŞİMSEL ORYANTASYON KAVRAMI

Nurdan GÜRKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik,
 • İşletme Girişimciliği,
 • Girişimsel Oryantasyon

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRKAN, N. (2017). STRATEJİK (GİRİŞİMCİ) BİR DURUŞ OLARAK GİRİŞİMSEL ORYANTASYON KAVRAMI. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 405–422. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.114

Özet

Girişimcilik kavramı, işletmeler arasındaki rekabetin artması ile birlikte gittikçe daha önemli ve dikkat çeken bir kavram haline gelişmiştir. Literatürde ilk olarak girişimciliğin bireysel yönüne değinilmiş, daha sonraları ise işletme seviyesinde girişimcilik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Aynı zamanda, geleneksel girişimcilik modellerinden davranışsal girişimcilik modellerine geçiş ile birlikte girişimcilerin kişilik özelliklerden ziyade davranışların ön plana çıktığı görülmektedir. İşletme seviyesinde girişimcilik diğer bir ifade ile işletme girişimciliği kavramı işletmelerin girişimciliğe yönelimlerini içermektedir. İşletmelerin girişimciliğe yönelmesi de literatürde girişimsel oryantasyon olarak adlandırılmıştır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilme ve rakiplerinden farklılaşmayı sağlayabilme noktasında girişimsel oryantasyon kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile, işletmelerin rekabet üstünlüğü açısından öne çıkan girişimsel oryantasyon kavramına yer verilecek ve söz konusu kavramla ilgili farkındalığın artması sağlanmaya çalışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Anderson, B.S., Covin, J.G. & Slevin, D.P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: An empirical investigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3, 218-240.
 2. Anderson, B.S. (2010). Resource knowledge, organizational slack, and entrepreneurial orientatiton. Indiana University, USA.
 3. Anderson, B.S. & Eshima, Y. (2013). The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs. Journal of Business Venturing, 28, 413-429.
 4. Anderson, B.S., Kreiser, P.M., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S. & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 36, 1579-1596.
 5. Baird, I.S. & Thomas, H. (1985). Toward a contingency model of strategic risk taking. The Academy of Management Review, 10 (2), 230-243.
 6. Barringer, B.R. & Bluedorn, A.C. (1999). The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management. Strategic Management Journal, 20 (5), 421-444.
 7. Boehm, J. (2007). Entrepreneurial orientation in academia. Frankfurt/Main: Gabler Edition.
 8. Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi-Marmara Üniversitesi işletme bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Golden Print Ofset Basım ve Yayın Hizmetleri.
 9. Brown, T.E. (1996). Resource orientation, entrepreneurial orientation and growth: How the perception of resource availability affects small firm growth. The State University of New Jersey, Newark, New Jersey.
 10. Callaghan, C.W. & Venter, R. (2011). An investigation of the entrepreneurial orientation, context and entrepreneurial performance of inner-city johannesburg street traders. Southern African Business Review, 15 (1), 28-48.
 11. Chadwick, K.H. (1998). An empirical analysis of the relationship among entrepreneurial orientation, organizational culture and firm performance. College of Administration and Business Lousiana Tech University, USA.
 12. Chen, Y.-C., Li, P.-C. & Evans, K.R. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41, 1019-1034.
 13. Child, John (1972). Organization structure, environment and performance: The role of strategic choice. Sociology, 6 (1), 1-22.
 14. Clausen, T. & Korneliussen, T. (2012). The relationship between entrepreneurial orientation and speed to the market: The case of incubator firms in Norway. Technovation, 32, 560-567.
 15. Collins, O.F. & Moore, D.G. (1970). The Organization Makers. New York: Appleton.
 16. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1988). The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of Management, 25 (3), 217-234.
 17. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10 (1), 75-87.
 18. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-24.
 19. Covin, J.G. & Lumpkin, G.T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 855-872.
 20. Davis, J.L. (2007). Firm-level entrepreneurship and performance: An examination and extension of relationships and measurements of the entrepreneurial orientation construct. The University of Texas at Arlington, USA.
 21. Dess, G.G. & Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19 (1), 147-156.
 22. Diefenbach, F.E. (2011). Entrepreneurship in the Public Sector. Heidelberg: Gabler Publication.
 23. Drucker, P.F. (1985). Innovation and entrepreneurship. New York: Harper&Row.
 24. Gupta, V.K. (2015). Construction of entrepreneurial orientation: Dispute, demand and dare. New England Journal of Entrepreneurship, 18 (1), 87.
 25. Gürkan, N. (2016). Örgütlerde kaynak bilgisi ve örgütsel bolluğun girişimsel oryantasyon üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 26. Josien, L.S. (2008). Antecedents of entrepreneurial orientation: A contingency approach. College of Business Louisiana Tech University, USA.
 27. Khandwalla, P.N. (1977). The design of organizations. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 28. Kor, Y.Y., Mahoney, J.T. & Michael, S.C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial perceptions. Journal of Management Studies, 44 (7), 1187-1212.
 29. Kreiser, P.M., Marino, L.D., Kuratko, D.F. & Weaver, K.M. (2013). Disaggregating entrepreneurial orientation: The non-linear impact of innovativeness, proactiveness and risk-taking on SME performance. Small Business Economics, 40 (2), 273-291.
 30. Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
 31. Lyon, D.W., Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (2000). Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. Journal of Management, 26 (5), 1055-1085.
 32. Miles, R.E. & Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, structure and process. New York: McGraw-Hill,.
 33. Miles, M.P. & Arnold D.R. (1991). The relationship between marketing orientation and entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (4), 49-65.
 34. Miller, D. & Friesen, P.H. (1978). Archetypes of Strategy Formulation. Management Science, 24 (9), 921-933.
 35. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29 (7), 770-791.
 36. Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harperand Row.
 37. Morris, M.H. & Paul, G.W. (1987). The relationship between entrepreneurship and marketing in established firms. Journal of Business Venturing, 2 (3), 247-259.
 38. Morris, M.H. & Jones, F.F. (1999). Entrepreneurship in established organizations: The case of the public sector. Entrepreneurship Theory and Practice, 24 (1), 71-91.
 39. Naman, J.L. & Slevin, D.P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14 (2), 137-153.
 40. Öktem, M.K., Aydın, M.D. & Ekinci, S. (2007). Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesinde KOSGEB’in rolü ve önemi: Uygulamalı bir çalışma. Sosyo-Ekonomi Dergisi, 5, 47-76.
 41. Quinn, J.B. (1985). Managing innovation: Controlled chaos. Harvard Business Review, 63 (3), 73-84.
 42. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin G.T. & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761-787.
 43. Roberts, S.L. (2010). Entrepreneurial orientation: An investigation into the ecology of “EO” measures. The University of Texas at Arlington, USA.
 44. Runyan, R.C., Ge, B., Dong, B. & Swinney, J.L. (2012). Entrepreneurial orientation in cross-cultural research: Assessing measurement invariance in the construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 36 (4), 819-836.
 45. Saroj, U. & Mehndiratta, V. (2009). Entrepreneurship development and management. Chandigarh: Abhishek Publications.
 46. Sayles, L.R. & Steward, A. (1995). Belated recognition for work flow entrepreneurs: A case of selective perception and amnesia in management thought. Entrepreneurship Theory and Practice, 19 (3), 7-23.
 47. Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
 48. Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper&Brothers.
 49. Serinkan, C. & Arat, G. (2013). İşletmelerde Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayınları.
 50. Sharma, P. & Chrisman, J.J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), 11-27.
 51. Slevin, D.P. & Terjesen, S.A. (2011). Entrepreneurial orientation: Reviewing three papers and implications for further theoretical and methodological development. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 973-987.
 52. Smith, M.R. (2011). Initial development and validation of the entrepreneurial orientation profile inventory. Kansas State University, Manhattan.
 53. Soininen, J., Martikainen, M., Puumalainen, K. & Kylaheiko, K. (2012). Entrepreneurial orientation: Growth and profitability of finnish small- and medium-sized enterprises. International Journal of Production Economics, 140, 614-621.
 54. Stevenson, H.H. & Gumpert, D.E. (1985). The heart of entrepreneurship. Harvard Business Review, 63 (2), 85-94.
 55. Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17-27.
 56. Todorovic, Z.W. (2004). The entrepreneurial orientation of university departments and its reationship to the incidence of commercial activiy. The University of Waterloo, Canada.
 57. Ulijn, J. & Brown, T.E. (2004). Innovation, entreprenurship and culture: The interaction between technology, progress and economic growth. UK: Edward Elgar Publication.
 58. Zahra, S.A. (1993a). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (4), 5-22.
 59. Zahra, S.A. (1993b). Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319-340.