Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve havayolu kârlılığı: Türk Hava Yolları örneği

Nalan Gelirli
Dr. Öğr. Üyesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne, KKTC
Biyografi
Sina Kısacık
Dr. Öğr. Üyesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne, KKTC

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Petrol Fiyatları, Havayolu Kârlılığı, Türk Hava Yolları (THY), Dalgacık Analizi
 • Oil Prices, Airline Profitability, Turkish Airlines (THY), Wavelet Analysis

Nasıl Atıf Yapılır

Gelirli, N., & Kısacık, S. (2024). Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve havayolu kârlılığı: Türk Hava Yolları örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 253–267. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2377

Özet

Bu çalışma, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2001 yılından 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar olan kâr ve zarar verilerini kullanarak petrol fiyatları ile havayolu kârlılığı arasındaki potansiyel ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Jeopolitik faktörler ve havayolu operasyonunu etkileyebilecek beklenmedik olaylar göz önünde bulundurularak petrol fiyatları ile havayolu kâr/zarar verileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Korelasyonun derinlemesine incelenmesi için dalgacık analizi yöntemi kullanılmıştır. Ancak, havayolu şirketinin kâr/zarar tablosuna katkıda bulunan diğer faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini kabul etmek çok önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, petrol fiyatlarının havayolu endüstrisinin kârlılığı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunarak, havayolu şirketlerinin değişken bir piyasada daha bilinçli kararlar almasını sağlayabilir, konuyla ilgili gelecekteki çalışmalara bilgi verebilir ve havayolu endüstrisi için değerli içgörüler sağlayabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adrangi, B. & Chatrath, A. (2022). Dynamic Responses of Major Pacific Rim Emerging Equity Markets to the US Crude Oil Fear Index (OVX). Bulletin of Applied Economics.
 2. Alıcı, A., & Sevil, G. (2020). Analysis of internal financial factors affecting stock price in airline businesses. The Journal of International Scientific Researches, 5(Ek), 28-46.
 3. Aydın, L. & Ari, I. (2020). The impact of COVID-19 on Turkey's non-recoverable economic sectors compensating with falling crude oil prices: A computable general equilibrium analysis. Energy Exploration & Exploitation.
 4. Babalı, T. (2022). Yüksek petrol fiyatları dünya ekonomisi için yeni bir petrol şoku mu? [Are high oil prices a new oil shock for the world economy?]. Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı [Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey]. Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/yuksek-petrol-fiyatlari-dunya-ekonomisi-icin-yeni-bir-petrol-soku-mu_-.tr.mfa, 18/12/2022
 5. Bajpai, P. (2022). Top factors that affect the price of oil. Investopedia. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/investing/072515/top-factors-reports-affect-price-oil.asp, 04/02/2023
 6. Battal, Ü., & Mühim, S. A. (2016). Havayolu taşımacılığında yakıt anlaşmalarında riskten korunma yöntemleri ve Türkiye uygulaması [Hedging methods in fuel agreements in air transportation and Turkey's implementation]. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar [Journal of Financial, Political and Economic Comments], (611), 39-56.
 7. Braginskii, O. (2009). Crude oil prices: History, forecast, and impact on economy. Russian Journal of General Chemistry, 79, 2486-2498.
 8. Chuang, S. H. (2020). Cost pass-through in the airline industry: price responses and asymmetries. Economics Bulletin.
 9. Erdem, U., Tsiotas, D., & Cubukcu, K. M. (2019). Population dynamics in network topology: the case of air transport network in Turkey. Management Research and Practice, 11(2), 5-20.
 10. Goupillaud, P. L., Grossmann, A., & Morlet, J. (1984). Cycle-octave and related transforms in seismic signal analysis. Geoexploration, 23(1), 85-102. https://doi.org/10.1016/0016-7142(84)90025-5
 11. Horobet, A., Zlatea, M. L. E., Belascu, L., & Dumitrescu, D. G. (2022). Oil price volatility and airlines' stock returns: Evidence from the global aviation industry. Journal of Business Economics and Management, 23(2), 284-301. https://doi.org/10.3846/jbem.2022.16094
 12. IATA (International Air Transport Association). (2019). No simple link between oil prices and industry profitability. Retrieved from https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/no-simple-link-between-oil-prices-and-industry-profitability/, 20/01/2023
 13. Ilarslan, K., Vurur, S. N., & Biyikli, F. (2014). An empirical study for investigation of the effects of strategic alliances in the civil aviation sector: THY (Turkish Airlines) case. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(22), 102.
 14. Kang, W., de Gracia, F. P., & Ratti, R. A. (2021). Economic uncertainty, oil prices, hedging and US stock returns of the airline industry. The North American Journal of Economics and Finance, 57, 101388.
 15. Kendirli, S., & Kaya, A. (2015). Havayolu şirketlerinde finansal bir araç olarak hedging yönteminin kullanılması [The use of hedging method as a financial tool in airline companies]. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi [Journal of Manas Social Research], 7(4), 124-135.
 16. Killins, R. N. (2020). The impact of oil on equity returns of Canadian and US railways and airlines. The North American Journal of Economics and Finance, 52, 101178.
 17. Kirikkaleli, D. & Sowah, J. K. (2020). A wavelet coherence analysis: nexus between urbanization and environmental sustainability. Environmental Science and Pollution Research.
 18. Kristjanpoller, W. D., & Concha, D. (2016). Impact of fuel price fluctuations on airline stock returns. Applied Energy, 178, 496-504. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.06.089.
 19. Kurşuncu, O. & Seçilmiş, N. (2023). The Effect of Covid-19 on the Financial Performance of Ground Handling: The Example of Çelebi Aviation Holding. Journal of Aviation.
 20. Matar, A., Al-Rdaydeh, M., Ghazalat, A., & Eneizan, B. (2021). Co-movement between GCC stock markets and the US stock markets: A wavelet coherence analysis. Cogent Business & Management, 8(1), 1948658.
 21. Mızrak, S., Sölük, M., & Özceylan, İ. (2022). The impact of technological advancements on airline fuel efficiency: A case study for Turkish Airlines. Journal of Air Transport Management, 102, 102162.
 22. Mollick, A. V., & Amın, M. R. (2021). Occupancy, oil prices, and stock returns: Evidence from the US airline industry. Journal of Air Transport Management, 91, 102015.
 23. Özdurak, C. (2020). Spillover effect of oil price fluctuations on airlines stock returns in Borsa İstanbul during the COVID-19 pandemic: A VAR-VECH-TARCH Application. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 24. Pahlevan Sharif, S., Ranjbar, A., & Arumugam, V. C. (2009). The impact of higher oil prices on airlines share price: the case of Malaysian Airlines. In The 10th International Conference on "UN Millennium Development Goals: Challenges and Perspectives.
 25. Park, K., Kim, H., & Cha, J. (2023). An Exploratory Study on the Development of a Crisis Index: Focusing on South Korea's Petroleum Industry. Energies.
 26. Polanco-Martínez, J. M., Fernández-Macho, J., & Medina-Elizalde, M. (2020). Dynamic wavelet correlation analysis for multivariate climate time series. Scientific Reports, 10(1), 21277.
 27. Ross, J. (2022). Visualizing Historical Oil Prices (1968-2022). Advisor Newsletter. Retrieved from https://advisor.visualcapitalist.com/historical-oil-prices/, 03/02/2023
 28. Sorokin, P. (2022). Operational and financial factors for reducing price exposure of Northern European airlines to fluctuations in the fuel market.
 29. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2006). Consolidated Financial Statements, pp.24. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/finansal/CMB_Financials_31_12_2006.pdf, 20/12/2022.
 30. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2009). Consolidated Financial Statements, pp. 27. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/finansal/CMB_IFRS_Financials_31122009.pdf, 25/12/2022.
 31. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2011). Consolidated Financial Statements, p.17. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/faaliyet_raporu/2011__mart_Faaliyet_Raporu.pdf, 24/12/ 2022.
 32. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2012). Consolidated Financial Statements, pp.32. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/finansal/CMB_financials_31122012.pdf, 15/02/ 2023.
 33. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2014). Consolidated Financial Statements, pp.3. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/finansal/2014_12_Months_Financial_Report_USD.pdf, 10/02/2023.
 34. THY (Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı). (2016). Consolidated Financial Statements, pp.4. Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/finansal/2016_12_Months_Financial_Report_USD_v02.pdf, 10/02/2023.
 35. THY 2020 Annual Report. (2020). Retrieved from https://investor.turkishairlines.com/documents/faaliyet-raporlari/thy_annual-report_2020.pdf, 05/02/2023
 36. Turner, P. A., & Lim, S. H. (2015). Hedging jet fuel price risk: The case of US passenger airlines. Journal of Air Transport Management, 44, 54-64.
 37. Wang, H., & Gao, X. (2020). Oil price dynamics and airline earnings predictability. Journal of Air Transport Management, 87, 101854.
 38. Xu, X., McGrory, C. A., Wang, Y. G., & Wu, J. (2021). Influential factors on Chinese airlines’ profitability and forecasting methods. Journal of Air Transport Management, 91, 101969.
 39. Yayci, C. (2019). Irak’ta yaşanan savaşlar ve Türkiye’ye etkileri. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 15(30), 331-352.