Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İsrail-Hamas savaşının Orta Doğu borsalarına etkisinin olay çalışması metodolojisi ile incelenmesi

Serkan Demirel
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

 • İsrail- Hamas Savaşı, Uluslararası Finans, Borsa, Olay Analizi
 • Israel-Hamas War, International Finance, Stock Market, Event Analysis

Nasıl Atıf Yapılır

Demirel, S. (2024). İsrail-Hamas savaşının Orta Doğu borsalarına etkisinin olay çalışması metodolojisi ile incelenmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 116–131. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2350

Özet

7 Ekim 2024’te başlayan İsrail-Hamas savaşının Orta Doğu ülkelerinin borsalarına etkisini inceleyen bu çalışma, toplamda 11 borsayı kapsamaktadır. Bu borsaların gösterge endeksleri tespit edilerek çalışmanın veri seti toplanmıştır. Veri seti 6 Şubat 2023-6 Kasım 2023 arası toplam 191 günlük gözlemden oluşmaktadır. Borsaların kapalı olduğu özel günler ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğinden günlük veriler birbirlerine uyumlandırılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler olay çalışması tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir: Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ve Kuveyt borsalarına ait CAR’lerin incelenen tüm olay pencerelerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Bu ülke borsalarının gösterge endeksleri tüm olay pencerelerinde beklendiği şekilde yatırımcılar için negatif getiri sağlamıştır. Ürdün, Bahreyn ve Lübnan borsalarına ait CAR’lerin olay pencerelerinin istatistiksel olarak anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Ancak anlamlılık içeren pencerelerde Ürdün borsa endeksi için pozitif CAR’ler gözlemlenmiştir. İlgili olay pencerelerinde, olay tarihinden önceki kazançların olay tarihinden sonraki kayıplardan fazla oluşu pozitif CAR’leri ortaya çıkarmıştır. Bahreyn borsasında ise olay pencerelerinde pozitif CAR’ler meydana gelmiştir. Olay penceresinde ise olay tarihinden sonraki kayıplar önceki kazançlardan fazla olmuştur. Lübnan borsasında beklenildiği üzere savaşın negatif etkileri gözlenmiştir. Filistin gösterge endeksi için olay pencerelerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı CAR’ler meydana gelmiştir. Benzer şekilde, Katar gösterge endeksi için olay pencerelerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı CAR’ler oluşmuştur. Her iki ülke borsası için olay tarihi çevresinde yatırımcıların kayıplar yaşadığı söylenebilir. Umman borsasında ise olay tarihine en yakın olay pencerelerinde pozitif CAR’ler gözlemlenmiş ancak olay penceresi genişledikçe negatif CAR’ler ortaya çıkmıştır. Tam tersi bir gözlem ise Mısır için mümkündür. Olay penceresi genişledikçe CAR’lerin pozitif olduğu lakin daraldıkça CAR’lerin negatif olduğu gözlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akkaya M., & Kanar S., (2017). Sosyal ve toplumsal olayların Finansal yapıya etkisi: Türkiye-Rusya krizi ve 15 Temmuz olayı. Internatıonal Congress on Management Economics and Business-ICMEB‟17 Zonguldak-Türkiye.
 2. Alshwawra, A., & Almuhtady, A. (2020). Impact of regional conflicts on energy security in Jordan. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(3), 45-50.
 3. Amihud, Y., & Wohl, A. (2004). Political news and stock prices: The case of Saddam Hussein contracts. Journal of Banking & Finance, 28(5), 1185-1200.
 4. Armitage, S. (1995). Event study methods and evidence on their performance. Journal of economic surveys, 9(1), 25-52.
 5. Bar-Siman-Tov, Y. (2010). Justice and fairness as barriers to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict, Barriers to peace in the Israeli-Palestinian conflict (pp. 178–227). Jerusalem Institute for Israel Studies – Study no. 406
 6. Bar-Siman-Tov, Y. (Ed). (2007). The Israeli-Palestinian conflict: From conflict resolution to conflict management. Palgrave Macmillan.
 7. Basdas, U., & Oran, A. (2014). Event studies in Turkey. Borsa Istanbul Review, 14(3), 167-188.
 8. Benos, E., & Jochec, M. (2013). Patriotic name bias and stock returns. Journal of Financial Markets, 16(3), 550-570.
 9. Berkman, H., Jacobsen, B., & Lee, J. B. (2011). Time-varying rare disaster risk and stock returns. Journal of Financial Economics, 101(2), 313-332.
 10. Bianchi, D. (2023) How the Israel-Hamas war could affect the world economy and worsen global trade tensions. (2023, October 23). Queen Mary University of London. https://www.qmul.ac.uk/media/news/2023/hss/how-the-israel-hamas-war-could-affect-the-world-economy-and-worsen-global-trade-tensions.html
 11. Binder, J. (1998). The event study methodology since 1969. Review of Quantitative Finance and Accounting, 11, 111-137.
 12. Bouri, E. I. (2014). Israeli-Hezbollah war and global financial crisis in the Middle East and North African equity markets. Journal of Economic Integration, 1-19.
 13. Bradford, B. M., & Robison, H. D. (1997). Abnormal returns, risk, and financial statement data: The case of the Iraqi invasion of Kuwait. Journal of Economics and Business, 49(2), 193-204.
 14. Brooks, K. (October 10, 2023). How the Israeli-Hamas conflict could impact investments. Hargreaves Lansdown. https://www.hl.co.uk/news/articles/how-the-israeli-hamas-conflict-could-impact-your-investments ((29.12. 2023).).
 15. Buigut, S., Kapar, B. (2020). Effect of Qatar diplomatic and economic isolation on GCC stock markets: An event study approach. Finance Research Letters, 37.
 16. Charkasov, M., Arı, G., & Sarıkovanlık, V. (2023). Investigation of the Reaction of Selected Investment Instruments in Financial Markets to the Russia-Ukraine War With an Event Study Approach, Journal of Economics and Administrative Sciences, 24(2): 257-265.
 17. Choudhry, T. (2004). International transmission of stock returns and volatility: Empirical comparison between friends and foes. Emerging Markets Finance and Trade, 40(4), 33-52.
 18. Choudhry, T. (2010). World War II events and the Dow Jones industrial index. Journal of Banking & Finance, 34(5), 1022-1031.
 19. Çelik, M. S., & Koç, R. (2019). Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizinin Borsa İstanbul (BIST) turizm ve enerji şirket hisselerine etkisi üzerine bir event study analizi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-15.
 20. D’Souza, D. (2023) How war affects the modern stock market, Investopedia. Available at:https://www.investopedia.com/solving-the-war-puzzle-4780889 (17.12. 2023).
 21. Drakos, K., & Kutan, A. M. (2003). Regional effects of terrorism on tourism in three Mediterranean countries. Journal of Conflict Resolution, 47(5), 621-641.
 22. Eckstein, Zvi, and Daniel Tsiddon. (2004) Macroeconomic consequences of terror: theory and the case of Israel. Journal of monetary economics 51.5: 971-1002.
 23. Eldor, R. R., Hauser, S., Kroll, Y., & Shoukair, S. (2012). Financial markets and terrorism: The perspective of the two sides of the conflict. Journal of Business Administration Research, 1, 18-29.
 24. Estrada, M. A. R., Park, D., Tahir, M., & Khan, A. (2020). Simulations of the US-Iran war and its impact on global oil price behaviour. Borsa Istanbul Review, 20(1), 1-12.
 25. Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2): 383-417
 26. Fernandez, V. (2007). Stock market turmoil: worldwide effects of Middle East conflicts. Emerging Markets Finance and Trade, 43(3), 58-102.
 27. Fielding, D. (2004). How does violent conflict affect investment location decisions? Evidence from Israel during the Intifada. Journal of Peace Research, 41(4), 465-484.
 28. Franck, R., & Krausz, M. (2009). Institutional changes, wars and stock market risk in an emerging economy: evidence from the Israeli stock exchange, 1945–1960. Cliometrica, 3, 141-164.
 29. Gohel, A. (2023, October 9). Israel-Palestine War: Impact on the global economy, India-Israel trade, financial markets | Mint. Mint. https://www.livemint.com/economy/israelpalestine (29.12. 2023).
 30. Guyot, A. (2011). Efficiency and dynamics of Islamic investment: evidence of geopolitical effects on Dow Jones Islamic market indexes. Emerging Markets Finance and Trade, 47(6), 24-45.
 31. Hassouneh, I., Couleau, A., Serra, T., & Al-Sharif, I. (2018). The effect of conflict on Palestine, Israel, and Jordan stock markets. International Review of Economics & Finance, 56, 258-266.
 32. Hudson, R., & Urquhart, A. (2015). War and stock markets: The effect of World War Two on the British stock market. International Review of Financial Analysis, 40, 166-177.
 33. Hudson, R., & Urquhart, A. (2022). Naval disasters, World War II and the British stock market. Research in International Business and Finance, 59, 101556. https://www.afr.com/markets/equity-markets/investors-brace-for-fallout-from-long-and-difficult-war-20231006-p5eaea (09.01. 2024).
 34. Khan, S., & Rehman, M. Z. (2023). The impact of the Israel-Palestine conflict on the GCC-Israel and the leading global stock market indices. Available at SSRN 4658577.
 35. Kliger, D., & Gurevich, G. (2014). Event studies for financial research: A comprehensive guide. Springer.
 36. Kollias, C., Papadamou, S., & Stagiannis, A. (2010). Armed conflicts and capital markets: the case of the Israeli military offensive in the Gaza Strip. Defence and Peace Economics, 21(4), 357-365.
 37. Lavi, I., Canetti, D., Sharvit, K., Bar-Tal, D., & Hobfoll, S.E. (2014). Protected by ethos in a protracted conflict? A comparative study among Israelis and Palestinians in the West Bank, Gaza and East Jerusalem. Journal of Conflict Resolution, 58(1), 68–92.
 38. Leigh, A., Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2003). What do financial markets think of the war in Iraq?
 39. Ma, R.R., Xiong, T., Bao, Y. (2021). The Russia-Saudi Arabia oil price war during the COVID-19 pandemic. Energy Economics, 102.
 40. Mitchell, M. L., & Netter, J. M. (1993). The role of financial economics in securities fraud cases: Applications at the Securities and Exchange Commission. Bus. Law., 49, 545.
 41. Mizen, J. T. R. (2023, October 8). Investors brace for fallout from ‘long and difficult’ war. Australian Financial Review. https://www.afr.com/markets/equity-markets/investors-brace-for-fallout-from-long-and-difficult-war-20231006-p5eaea (07.01. 2024).
 42. Niederhoffer, V. (1971). The analysis of world events and stock prices. The Journal of Business, 44(2), 193-219.
 43. Peterson, P. P. (1989). Event studies: A review of issues and methodology. Quarterly journal of business and economics, 36-66.
 44. Rigobon, R., & Sack, B. (2005). The effects of war risk on US financial markets. Journal of banking & finance, 29(7), 1769-1789.
 45. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001). Financial markets, instruments, and institutions. McGraw-Hill College.
 46. Schneider, G., & Troeger, V. E. (2006). War and the world economy: Stock market reactions to international conflicts. Journal of conflict resolution, 50(5), 623-645.
 47. Serra, A. P. (2004). Event study tests: a brief survey. Gestão. Org-Revista Electrónica de Gestão Organizacional, 2(3), 248-255.
 48. Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management Science, 9(2), 277-293.
 49. Srivastava, S. (2023, October 12). How will the Israel-Palestine war impact financial markets? Is there any historical reference to this? The Economic Times.
 50. Sun, M., Song, H., Zhang, C. (2022). The effects of 2022 Russian invasion of Ukraine on global stock markets: An event study approach. Available at SSRN 405198
 51. Sun, M., Zhang, C. (2022). Comprehensive analysis of global stock market reactions to the Russia-Ukraine war. Applied Economics Letters, 1-8. 29.
 52. Şahin, E., Konak, F., & Karaca, S. S. (2017). Türkiye ve Rusya arasındaki “uçak krizinin” Borsa İstanbul gıda, içecek ve turizm endeksleri üzerine etkisi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 473-485.
 53. Vural, G. (2021). Rusya ile Yaşanan Politik ve Ekonomik Problemlerin Türk Pay Piyasası Sistematik Riskine Etkisi: 24 Kasım 2015-15 Temmuz 2016 Dönemi Üzerine Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(2), 222-238.
 54. Wisniewski, T. P. (2016). Is there a link between politics and stock returns? A literature survey. International Review of Financial Analysis, 47, 15-23.
 55. Yiğit, F., & Canöz, İ. (2020). The reaction of European airline stocks to the COVID-19 pandemic: An event study methodology. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1309-1326.
 56. Yousaf, I., Patel, R., Yarovaya, L. (2022). The reaction of G20+ stock markets to the Russia-Ukraine conflict. SSRN Electronic Journal.
 57. Zaremba, A., Cakici, N., Demir, E., & Long, H. (2022). When bad news is good news: Geopolitical risk and the cross-section of emerging market stock returns. Journal of Financial Stability, 58, 100964.
 58. Zussman, A., Zussman, N., & Nielsen, M. Ø. (2008). Asset market perspectives on the Israeli–Palestinian conflict. Economica, 75(297), 84-115.