Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Çin'de yenilenebilir ve yenilenemez enerji bağlamında çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin yeniden gözden geçirilmesi

Zikrullah Zaland
Dr. Öğrencisi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne, KKTC
Hatice Imamoglu
Doç. Dr., Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne, KKTC

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

  • Fossil Fuel, Renewable Energy, EKC Hypothesis, China
  • Fosil Yakıt, Yenilenebilir Enerji, EKC Hipotezi, Çin

Nasıl Atıf Yapılır

Zaland, Z., & Imamoglu, H. (2024). Çin’de yenilenebilir ve yenilenemez enerji bağlamında çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin yeniden gözden geçirilmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 240–252. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2348

Özet

Bu araştırma makalesi fosil yakıtların, yenilenebilir enerjinin ve ekonomik büyümenin karbondioksit emisyonları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışımaktadır ve Çin'deki Çevresel Kuznets eğrisi (EKC) hipotezini yeniden ele almaktadır. 1990-2020 yılları için zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ​​olarak serinin durağanlığını doğrulamak için Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) testleri gerçekleştirilecek. İkinci olarak, uzun ve kısa vadeli tahmin yapmak için Tamamen Değiştirilmiş En Küçük Kareler yaklaşımını uygulamadan önce bir eşbütünleşme vektörünün varlığını belirlemek için eşbütünleşme testi yapılmıştır. Ampirik analiz, yenilenebilir enerjinin kısa ve uzun vadeli karbondioksit emisyonları üzerinde olumsuz ve anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Ancak fosil yakıt tüketimi yalnızca kısa vadede karbondioksit emisyonları üzerinde olumlu ve önemli ölçüde etkiler ortaya koymaktadır. Ampirik kanıtlar Çin'deki Çevre Kuznets Eğrisi hipotezini desteklemektedir. Fosil yakıt tüketiminin karbondioksit emisyonları üzerinde yenilenebilir enerjiye göre çok daha yüksek bir etkisi vardır. Çin'de ekolojik hasarı önlemek için yetkililerin yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını teşvik etmeye daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu, Çin'in genel çevre performansının önce kötüleştiğini, ardından ekonomik büyümeyle birlikte kademeli olarak iyileştiğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.