Cilt 11 Sayı 4 (2023): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

COVİD-19 sonrası dönemde Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerinin SWOT Analizi

Begüm Şahin
Dr., LinerExpo Co., Ankara, Türkiye

Yayınlanmış 2023-12-25

Anahtar Kelimeler

 • E-commerce, COVID-19 Pandemic, SWOT Analysis
 • E-ticaret, COVİD-19 Pandemisi, SWOT Analizi

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, B. (2023). COVİD-19 sonrası dönemde Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerinin SWOT Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1308–1320. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2323

Özet

Bu çalışma ile, COVİD-19 sonrası dönemde Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerinin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarın fırsat ve tehditleri, ortaya konan SWOT Analizi üzerinden değerlendirilmektedir. Araştırmanın temel amacı e-ticaret sektörünü etkileyen iç ve dış faktörleri değerlendirerek ekosistemdeki paydaşlar, politika yapıcılar ve işletmeler için katkı sağlayacak görüşler sunmaktır. Türkiye günden güne büyüyen e-ticaret pazarı ile küresel aktörler arasında önemli bir konuma erişmiştir. Bu bilgiler ışığında araştırma hem akademik yazında hem de uygulamada e-ticarete yön veren temel faktörleri gözler önüne sermektedir. Analiz ile ortaya konan başlıklar, sektörün dayanıklılığını artırmaya ve salgın sonrasında ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik bir bakış açısıyla sunulmaktadır. Aynı zamanda pazar odaklılık anlayışı ile ilişkilendirilerek işletmelere yönelik stratejik hususlara ışık tutmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aslan, I., Çınar, O. and Özen, Ü. (2014). Developing strategies for the future of healthcare in Türkiye by benchmarking and SWOT analysis. Procedia-social and behavioural sciences, 150, 230-240.
 2. AMA (2017). Access address: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
 3. Bayramoğlu, G. (2023). Access address: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/pazaryeri-komisyonlari-saticilari-zorluyor,V6N6ALws5k28HRyQn-NbqA.
 4. Chakraborty, A., Shankar, R. and Marsden, J. R. (2022). An empirical analysis of consumerunfriendly E-commerce terms of service agreements: Implications for customer satisfaction and business survival. Electronic Commerce Research and Applications, 53, 101151.
 5. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (1998). The landscape of qualitative research: Theories and issues. Thousand Oaks: Sage.
 6. Digital 2023 (2023). Access address: https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/digital-2023/
 7. ETBİS (2023). Access address: https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10094/detay
 8. Forbes (2023). Access address: https://www.forbes.com/advisor/business/ecommerce-statistics/
 9. Hamad, H., Elbeltagi, I. and El‐Gohary, H. (2018). An empirical investigation of business-to-business e‐commerce adoption and its impact on SMEs competitive advantage: The case of Egyptian manufacturing SMEs. Strategic Change, 27(3), 209-229. http://dx.doi.org/10.1002/jsc.2196.
 10. Holsapple, C. W. and Singh, M. (2000). Electronic commerce: from a definitional taxonomy toward a knowledge-management view. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 10(3), 149-170. http://dx.doi.org/10.1207/S15327744JOCE1003_01.
 11. Jang-Jaccard, J. and Nepal, S. (2014). A survey of emerging threats in cybersecurity. Journal of Computer and System Sciences, 80(5), 973-993. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcss.2014.02.005.
 12. Koe, W.-L. and Afiqah Sakir, N. (trans.) (2020). The Motivation to Adopt E-commerce Among Malaysian Entrepreneurs. Organizations and Markets in Emerging Economies, 11(1), pp. 189–202. doi:10.15388/omee.2020.11.30. http://dx.doi.org/10.15388/omee.2020.11.30.
 13. Kohli, A. K. and Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1. http://dx.doi.org/10.4135/9781452231426.n2.
 14. Kohli, A. K., Jaworski, B. J. and Kumar, A. (1993). MARKOR: a measure of market orientation. Journal of Marketing research, 467-477. http://dx.doi.org/10.1177/002224379303000406.
 15. Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2016), Marketing 4.0: moving from Traditional to Digital, John Wiley and Sons. http://dx.doi.org/10.1142/9789813275478_0004.
 16. Markovska, N., Taseska, V. and Pop-Jordanov, J. (2009). SWOT analyses of the national energy sector for sustainable energy development. Energy, 34(6), 752-756. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2009.02.006.
 17. Miles, M. B., and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 18. Narver, J. C. and Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 20-35. http://dx.doi.org/10.4135/9781452231426.n3.
 19. Ocloo, C.E., Xuhua, H., Akaba, S., Shi, J. and Worwui-Brown, D.K. (2020). The determinant factors of business to business (B2B) E-commerce adoption in small- and mediumsized manufacturing enterprises. J. Glob. Inf. Technol. Manag, 23 (3), 191–216. https://doi.org/10.1080/1097198X.2020.1792229.
 20. Paypal (2023). Access address: https://tr.wikipedia.org/wiki/PayPal#:~:text=30%20May%C4%B1s%202016%20tarihinde%20resmi,yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20lisans%20ba%C5%9Fvurusunun%20reddedilmesi%20g%C3%B6sterildi.
 21. Ramanathan, R., Ramanathan, U. and Hsiao H.L., (2012). The impact of e-commerce on Taiwanese SMEs: marketing and operations effects. Int. J. Prod. Econ. 140 (2), 934–943. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.07.017.
 22. Reynolds, J. (2004). The complete e-commerce book: design, build and maintain a successful web-based Business. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781482295665.
 23. Ruekert, R. W. (1992). Developing a market orientation: an organizational strategy perspective. International journal of research in marketing, 9(3), 225-245. http://dx.doi.org/10.1016/0167-8116(92)90019-H.
 24. Saban, A. and Ersoy, A. (2019). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı
 25. Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus. Sage.
 26. Siber Suç Nedir? Bilişim Suçları Ve Cezaları Nelerdir?. (2023, April 5). Access address: https://www.ekinlaw.com/siber-suc-nedir-bilisim-suclari-ve-cezalari-nelerdir/
 27. Sila, I. (2019). Antecedents of electronic commerce in developing economies. Journal of Global Information Management (JGIM), 27(1), 66-92. http://dx.doi.org/10.4018/JGIM.2019010104.
 28. Statista (2023). Access address: https://www.statista.com/forecasts/1003041/most-popular-categories-for-online-purchases-in-Türkiye
 29. Şeker, Ş. and Özgürler, M. (2012). Analysis of the Turkish consumer electronics firm using SWOT-AHP method. Procedia-social and behavioural sciences, 58, 1544-1554. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1141.
 30. T.C. Ticaret Bakanlığı (2023). Access address: https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri
 31. Thuy, D.N.H.T., (2022). Empirical research on the influence factors of e-commerce adoption among e-commerce companies in Vietnam. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies, Vol. 1 Proceedings of EDESUS 2019 (Issue January). https://doi.org/10.1007/978-3-030-81435-9〉.
 32. TÜBSİAD (2021). Access address: https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-e commerce_impact_assessment-launchpresentation.pdf
 33. TÜİK (2023). Access address: https://www.tuik.gov.tr/
 34. TUMTİS (2022). Access address: https://tumtis.org/v2/2022/0908/moto-kurye-olumleri/
 35. Turkish E-commerce Ecosystem Outlook (2023). Access address: https://www.strategyand.pwc.com/tr/en/medya/turkiye-e-ticaret-ekosisteminingorunumu.html
 36. Türkiye E-ticaret Ekosistemi (2022). Access address: https://media.iyzico.com/b/2023/07/2022-e-ticaret-ekosistemi-raporu.pdf
 37. Türkiye’nin En Büyük E-ticaret Siteleri (2023). Access address: https://www.jetstok.com/blog/turkiyenin-en-buyuk-e-ticaret-siteleri#:~:text=Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20ilk%20s%C4%B1ralarda%20Trendyol%20ve,Bu%20s%C4%B1ralamay%C4%B1%20Gittigidiyor%20takip%20ediyor ,
 38. Vaurs, F. (2023). Access address: https://www.vaimo.com/blog/ecommercethreats/#:~:text=Common%20threats%20to%20ecommerce%20businesses,laws%2C%20and%20customer%20service%20issues
 39. Vijayaraman, B.S. and Bhatia, G. (2002). A framework for determining success factors of an Ecommerce initiative. J. Internet Commer. 1 (2), 63–75. https://doi.org/10.1300/ J179v01n02_05.
 40. World Bank (2023). Access address: https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
 41. Yıldırım, A. and Simsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Kitabevi.
 42. Zhang, H., Jia, F. and You, J. X. (2023). Striking a balance between supply chain resilience and supply chain vulnerability in the cross-border e-commerce supply chain. International Journal of Logistics Research and Applications, 26(3), 320-344. http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2021.1948978.