Cilt 10 Sayı 4 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansal belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri

Kenan İLARSLAN
Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
Münevvere YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye

Yayınlanmış 2022-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Eşanlı Panel Kantil Regresyon, Yenilenebilir Enerji, Finansal Gelişmişlik, Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Simultaneous Panel Quantile Regression Analysis, Renewable Energy, Financial Development, Foreign Direct Investment

Nasıl Atıf Yapılır

İLARSLAN, K., & YILDIZ, M. (2022). Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansal belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri. Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), 1397–1415. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i4.2170

Özet

Ülkelerin artan enerji ihtiyacı ve fosil kaynaklar konusunda dışa bağımlı olmaları yenilenebilir kaynaklar gibi alternatif kaynaklardan enerji elde edilmesini önemli kılmaktadır. Enerji üretiminde kaynakların dönüşümü konusundaki en büyük sorunlardan birisi bu geçişin hangi kaynaklardan nasıl finanse edileceğidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde 2000-2020 döneminde yenilenebilir enerji (YE) üzerinde finansal gelişme (FG) ve doğrudan yabancı yatırımların (DYY) rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi ve eşanlı panel kantil regresyon analizi çerçevesinde analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre YE üretimi üzerinde FG ve DYY’nin rolüne yönelik güçlü ampirik kanıtlara ulaşmıştır. Buna göre FG ve DYY, YE üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adebayo, T.S., Ramzan, M., Iqbal, H.A., Awosusi, A.A. ve Akinsola, G.D. (2021). The environmental sustainability effects of financial development and urbanization in Latin American countries. Environmental Science and Pollution Research, 28, 57983–57996. https://doi.org/10.1007/s11356-021-14580-4.
 2. Ali Raza, S., Shah, N., Qureshi, M.A., Qaiser, S., Ali, R. ve Ahmed, F. (2020). Non-linear threshold effect of financial development on renewable energy consumption: Evidence from panel smooth transition regression approach. Environmental Science and Pollution Research, 27, pp. 32034–32047. doi: 10.1007/s11356-020-09520-7.
 3. Alsagr, N. ve van Hemmen, S. (2021). The impact of financial development and geopolitical risk on renewable energy consumption: Evidence from emerging markets. Environmental Science and Pollution Research, 28, pp. 25906–25919. doi: 10.1007/s11356-021-12447-2.
 4. Amri, F. (2016). The relationship amongst energy consumption, foreign direct investment and output in developed and developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64, pp. 694-702.
 5. Anton, S.G. ve Afloarei Nucu, A.E. (2020). The effect of financial development on renewable energy consumption. A panel data approach. Renewable Energy, 147, pp. 330-38. doi: 10.1016/j.renene.2019.09.005.
 6. Anwar, A., Siddique, M., Dogan, E. ve Sharif, A. (2021). The moderating role of renewable and non-renewable energy in environment-income nexus for Asean countries: Evidence from method of moments quantile regression. Renewable Energy, 164, pp. 956-67. doi: 10.1016/j.renene.2020.09.128.
 7. Appiah, K., Appah, R., Barnes, W. ve Darko, E.A. (2022). Testing the validity of disaggregated agricultural-induced growth–environmental pollution nexus in selected emerging economies. International Journal of Environmental Science and Technology, doi: 10.1007/s13762-022-04217-5.
 8. Arain, H., Sharif, A., Akbar, B. ve Yamin, Y. (2020). Dynamic connection between inward foreign direct investment, renewable energy, economic growth and carbon emission in china: Evidence from partial and multiple wavelet coherence. Environmental Science and Pollution Research, 27, pp. 40456–40474. doi: 10.1007/s11356-020-08836-8.
 9. Ari, A. ve Cergibozan, R. (2018). Sustainable growth in Turkey: The role of trade openness, financial development, and renewable energy use. Industrial Policy and Sustainable Growth, ss. 435-55.
 10. Assi, A.F., Zhakanova Isiksal, A. ve Tursoy, T. (2021). Renewable energy consumption, financial development, environmental pollution, and innovations in the asean + 3 group: Evidence from (P-ARDL) Model. Renewable Energy, 165, pp. 689-700. doi: 10.1016/j.renene.2020.11.052.
 11. Awad, A. ve Warsame, M.H. (2022). The poverty-environment nexus in developing countries: evidence from heterogeneous panel causality methods, robust to cross-sectional dependence. Journal of Cleaner Production, 331, 129839. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129839.
 12. Banday, U.J. ve Kocoglu, M. (2022). Modelling simultaneous relationships between human development, energy, and environment: Fresh evidence from panel quantile regression. Journal of the Knowledge Economy. doi: 10.1007/s13132-022-00921-2.
 13. Belaïd, F., Elsayed, A.H. ve Omri, A. (2021). Key drivers of renewable energy deployment in the MENA region: Empirical evidence using panel quantile regression. Structural Change and Economic Dynamics, 57, pp. 225-38. doi: 10.1016/j.strueco.2021.03.011.
 14. ben Hassine, M. ve Harrathi, N. (2017). The causal links between economic growth, renewable energy, financial development and foreign trade in Gulf Cooperation Council countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(2), pp. 76-85.
 15. ben Jebli, M., ben Youssef, S. ve Apergis, N. (2019). The dynamic linkage between renewable energy, tourism, CO2 emissions, economic growth, foreign direct investment, and trade. Latin American Economic Review, 28(2). doi: 10.1186/s40503-019-0063-7.
 16. Bhujabal, P., Sethi, N. ve Padhan, P.C. (2021). ICT, foreign direct investment and environmental pollution in major Asia Pacific countries. Environmental Science and Pollution Research, 28, pp. 42649–42669. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13619-w.
 17. Bui, Q., Wang, Z., Zhang, B., Le, Hoang, P. ve Vu, K.D. (2021). Revisiting the biomass energy-economic growth linkage of BRICS countries: A panel quantile regression with fixed effects approach. Journal of Cleaner Production, 316, 128382. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128382.
 18. Burakov, D. ve Freidin, M. (2017). Financial development, economic growth and renewable energy consumption in Russia; A vector error correction approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(6), pp. 39-47. http://hdl.handle.net/11159/1398.
 19. Climate Change Action Plan, (2021). World Bank Group, 2021-2025 Supporting Green, Resilient, and Inclusive Development. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799.
 20. de Oliveira, V.E.H. ve Moutinho, V. (2022). Do renewable, non-renewable energy, carbon emission and KOF globalization influencing economic growth? evidence from BRICS’ countries. Energy Reports, 8, pp. 48-53. doi: 10.1016/j.egyr.2022.01.031.
 21. DeLisi, M., Beaver, K.M., Wright, K.A., Wright, J.P., Vaughn, M.G. ve Trulson, C.R. (2011). Criminal specialization revisited: A simultaneous quantile regression approach. Am J Crim Just, 36, pp. 73-92. doi:10.1007/s12103-010-9083-1.
 22. Ding, Q., Khattak, S.I., ve Ahmad, M. (2021). Towards sustainable production and consumption: assessing the impact of energy productivity and eco-innovation on consumption-based carbon dioxide emissions (CCO2) in G-7 nations. Sustainable Production and Consumption, 27, pp. 254-68. doi: 10.1016/j.spc.2020.11.004.
 23. Djellouli, N., Abdelli, L., Elheddad, M., Ahmed, R. ve Mahmood, H. (2022). The effects of non-renewable energy, renewable energy, economic growth, and foreign direct investment on the sustainability of African countries. Renewable Energy, 183, pp. 676-86. doi: 10.1016/j.renene.2021.10.066.
 24. Doytch, N. ve Narayan, S. (2016). Does FDI influence renewable energy consumption? an analysis of sectoral FDI impact on renewable and non-renewable industrial energy consumption. Energy Economics, 54, pp. 291-301. doi: 10.1016/j.eneco.2015.12.010.
 25. El Menyari, Y. (2021). The effects of international tourism, electricity consumption, and economic growth on CO2 emissions in North Africa. Environmental Science and Pollution Research, 28, pp. 44028–44038. doi: 10.1007/s11356-021-13818-5.
 26. Elheddad, M., Alfar, A.J.K., Haloub, R., Sharma, N. ve Gomes, P. (2022). The impact of foreign direct investment (FDI) on renewable and non-renewable energy in Bangladesh: Does the global climate change emergencies required?. International Journal of Emergency Services. doi: 10.1108/IJES-12-2021-0083.
 27. Ercan, U. (2021). Türkiye hanehalkı sağlık harcamaları belirleyicilerinin kantil regresyon yöntemiyle incelenmesi. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 141-172. doi: 10.33399/biibfad.835976.
 28. Eren, B.M., Taspinar, N. ve Gokmenoglu, K.K. (2019). The impact of financial development and economic growth on renewable energy consumption: Empirical analysis of India. Science of the Total Environment, 663, pp. 189-97. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.323.
 29. Ergun, S.J., Owusu, P.A. ve Rivas, M.F. (2019). Determinants of renewable energy consumption in Africa. Environmental Science and Pollution Research, 26, pp. 15390-15405. doi: 10.1007/s11356-019-04567-7.
 30. Estrada, G.B., Park, D. ve Ramayandi, A. (2010). Financial development and economic growth in developing Asia (November 2010). Asian Development Bank Economics Working Paper No. 233. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1751833 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1751833.
 31. Fan, W. ve Hao, Y. (2020). An empirical research on the relationship amongst renewable energy consumption, economic growth and foreign direct investment in China. Renewable Energy, 146, pp. 598-609. doi: 10.1016/j.renene.2019.06.170.
 32. Grabara, J., Tleppayev, A., Dabylova, M., Mihardjo, L.W.W. ve Dacko-Pikiewicz, Z. (2021). Empirical research on the relationship amongst renewable energy consumption, economic growth and foreign direct investment in Kazakhstan and Uzbekistan. Energies, 14(332). doi: 10.3390/en14020332.
 33. Gyamfi, B.A., Bein, M.A., Udemba, E.N. ve Bekun, F.V. (2022). Renewable energy, economic globalization and foreign direct investment linkage for sustainable development in the E7 economies: Revisiting the pollution haven hypothesis. International Social Science Journal, 72(243), pp. 91-110.
 34. Iqbal, A., Tang, X. ve Rasool, S.F. (2022). Investigating the nexus between CO2 emissions, renewable energy consumption, FDI, exports and economic growth: Evidence from BRICS countries. Environment, Development and Sustainability. doi: 10.1007/s10668-022-02128-6.
 35. Jamil, K., Liu, D., Gul, R.F., Hussain, Z., Mohsin, M., Qin, G. ve Khan, F.U. (2022). Do remittance and renewable energy affect CO2 emissions? An empirical evidence from selected G-20 countries. Energy and Environment, 33(5), pp. 916-32. doi: 10.1177/0958305X211029636.
 36. Janpolat, K., Odilova, S., Nodira, A., Salahodjaev, R. ve Khachaturov, A. (2021). Financial development and energy consumption nexus in 32 Belt and Road economies. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(2), pp. 368-373. doi: 10.32479/ijeep.10862.
 37. Jhong, J.H. ve Koo, J.Y. (2019). Simultaneous estimation of quantile regression functions using b-splines and total variation penalty. Computational Statistics and Data Analysis, 133, pp. 228-244. doi: 10.1016/j.csda.2018.10.005.
 38. Kang, X., Khan, F.U., Ullah, R., Arif, M., Rehman, S.U. ve Ullah, F. (2021). Does foreign direct investment influence renewable energy consumption? Empirical evidence from South Asian countries. Energies, 14(3470). doi: 10.3390/en14123470.
 39. Khan, A., Chenggang, Y., Hussain, J. ve Kui, Z. (2021). Impact of technological innovation, financial development and foreign direct investment on renewable energy, non-renewable energy and the environment in Belt & Road initiative countries. Renewable Energy, 171, pp. 479-491. doi: 10.1016/j.renene.2021.02.075.
 40. Khan, H., Khan, I., Oanh, L.T.K. ve Lin, Z. (2020). The dynamic interrelationship of environmental factors and foreign direct investment: Dynamic panel data analysis and new evidence from the globe. Mathematical Problems in Engineering, 2812489. 2020. doi: 10.1155/2020/2812489.
 41. Khandker, L.L., Amin, S.B. ve Khan, F. (2018). Renewable energy consumption and foreign direct investment: reports from Bangladesh. Journal of Accounting, Finance and Economics, 8(3), pp. 72-87.
 42. Khoshnevis Yazdi, S. ve Shakouri, B. (2017). The globalization, financial development, renewable energy, and economic growth. Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 12(8), pp. 707-714. doi: 10.1080/15567249.2017.1292329.
 43. Kiliçarslan, Z. (2019). The relationship between foreign direct investment and renewable energy production: evidence from Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(4), pp. 291-297. doi: 10.32479/ijeep.7879.
 44. Koenker, R. ve Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), pp. 33-50.
 45. Kwakwa, P.A. (2021). What determines renewable energy consumption? Startling evidence from Ghana. International Journal of Energy Sector Management, 15(1), pp. 101-118. doi: 10.1108/IJESM-12-2019-0019.
 46. Lahiani, A., Mefteh-Wali, S., Shahbaz, M. ve Vo, X.V. (2021). Does financial development influence renewable energy consumption to achieve carbon neutrality in the USA?. Energy Policy, 158, 112524. doi: 10.1016/j.enpol.2021.112524.
 47. Le, T.H., Nguyen, C.P. ve Park, D. (2020). Financing renewable energy development: insights from 55 countries. Energy Research and Social Science 68, 101537.
 48. Lei, W., Liu, L., Hafeez, M. ve Sohail, S. (2022). Do economic policy uncertainty and financial development influence the renewable energy consumption levels in China?. Environmental Science and Pollution Research, 29, pp. 7907–7916. doi: 10.1007/s11356-021-16194-2.
 49. Li, B., ve Haneklaus, N. (2022). Reducing CO2 emissions in G7 countries: The role of clean energy consumption, trade openness and urbanization. Energy Reports, 8, pp. 704-713. doi: 10.1016/j.egyr.2022.01.238.
 50. Maji, S.G. ve Saha, R. (2021). Gender diversity and financial performance in an emerging economy: Empirical evidence from India. Management Research Review, 44 (12), pp. 1660-1683. doi: 10.1108/MRR-08-2020-0525.
 51. Mukhtarov, S., Humbatova, S., Hajiyev, N.G.O. ve Aliyev, S. (2020). The financial development-renewable energy consumption nexus in the case of Azerbaijan. Energies, 13, 6265. doi: 10.3390/en13236265.
 52. Omri, A., Kahia, M. ve Kahouli, B. (2021). Does good governance moderate the financial development-CO2 emissions relationship?. Environmental Science and Pollution Research, 28, pp. 47503–47516. doi: 10.1007/s11356-021-14014-1.
 53. Opoku, E.E.O. ve Aluko, O.A. (2021). Heterogeneous effects of industrialization on the environment: Evidence from panel quantile regression. Structural Change and Economic Dynamics, 59, pp. 174-184. doi: 10.1016/j.strueco.2021.08.015.
 54. Our World in Data, (2022). https://ourworldindata.org/ (23.09.2022)
 55. Pablo-Romero, M. ve De Jesús, J. (2016). Economic growth and energy consumption: The energy-Environmental Kuznets Curve for Latin America and the Caribbean. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60 (2016) 1343–1350. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.03.029
 56. Parab, N., Naik, R. ve Reddy, Y.V. (2020). Renewable energy, foreign direct investment and sustainable development: An empirical evidence. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(5), pp. 479-484. doi: 10.32479/ijeep.10206.
 57. Pata, U.K., Yilanci, V., Zhang, Q. ve Shah, S.A.R. (2022). Does financial development promote renewable energy consumption in the USA? Evidence from the fourier-wavelet quantile causality test. Renewable Energy, 196, pp. 432-443. doi: 10.1016/j.renene.2022.07.008.
 58. Pham, L. (2019). Does financial development matter for innovation in renewable energy?. Applied Economics Letters, 26(21), pp. 1756-1761. doi: 10.1080/13504851.2019.1593934.
 59. Polat, B. ve Naci, N. (2018). The influence of FDI on energy consumption in developing and developed countries: A dynamic panel data approach. Journal of Yasar University, 13(49), pp. 33-42.
 60. Qamruzzaman, M. ve Jianguo, W. (2020). The asymmetric relationship between financial development, trade openness, foreign capital flows, and renewable energy consumption: fresh evidence from panel NARDL investigation. Renewable Energy, 159, pp. 827-842. doi: 10.1016/j.renene.2020.06.069.
 61. Qamruzzaman, M., Karim, S. ve Jahan, I. (2022). Nexus between economic policy uncertainty, foreign direct investment, government debt and renewable energy consumption in 13 top oil importing nations: Evidence from the symmetric and asymmetric investigation. Renewable Energy, 195, pp. 121-136. doi: 10.1016/j.renene.2022.05.168.
 62. Rahman, M.M. (2021). The dynamic nexus of energy consumption, international trade and economic growth in BRICS and Asean countries: A panel causality test. Energy, 229, 120679. doi: 10.1016/j.energy.2021.120679.
 63. Rezagholizadeh, M., Aghaei, M. ve Dehghan, O. (2020). Foreign direct investment, stock market development, and renewable energy consumption: Case study of Iran. Journal of Renewable Energy and Environment (JREE), 7(2), pp. 8-18.
 64. Saadaoui, H. (2022). The impact of financial development on renewable energy development in the MENA Region: The role of institutional and political factors. Environmental Science and Pollution Research, 29, pp. 39461-39472. doi: 10.1007/s11356-022-18976-8.
 65. Sadiq, M., Nonthapot, S., Mohamad, S., Keong, O.C., Ehsanullah, S. ve Iqbal, N. (2022). Does green finance matter for sustainable entrepreneurship and environmental corporate social responsibility during COVID-19?. China Finance Review International, 12(2), pp. 317-333. doi: 10.1108/CFRI-02-2021-0038.
 66. Sadorsky, P. (2011). Financial development and energy consumption in central and eastern European frontier economies. Energy Policy, 39(2), 999-1006. doi: 10.1016/j.enpol.2010.11.034.
 67. Safi, A., Wahab, S., Zeb, F., Amin, M. ve Chen, Y. (2021). Does financial stability and renewable energy promote sustainable environment in G-7 countries? The role of income and international trade. Environmental Science and Pollution Research, 28, pp. 47628–47640. doi: 10.1007/s11356-021-13991-7.
 68. Samour, A., Baskaya, M.M. ve Tursoy, T. (2022). The impact of financial development and FDI on renewable Energy in the UAE: A path towards sustainable development. Sustainability (Switzerland), 14, 1208. doi: 10.3390/su14031208.
 69. Shahbaz, M., Altay Topcu, B., Sümerli Sarıgül, S. ve Vo, X.V. (2021b). The effect of financial development on renewable energy demand: The case of developing countries. Renewable Energy, 178, pp. 1370-1380. doi: 10.1016/j.renene.2021.06.121.
 70. Shahbaz, M., Sinha, A., Raghutla, C. ve Vo, X.V. (2021a). Decomposing scale and technique effects of financial development and foreign direct investment on renewable energy consumption. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 109125. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/109125/.
 71. Singh, H., Sultana, N., Islam, A. ve Singh, A. (2022). Busy auditors, financial reporting timeliness and quality. British Accounting Review, 54. 101080. doi: 10.1016/j.bar.2022.101080.
 72. Sun, Y., Bao, Q., Siao-Yun, W., ul Islam, M. ve Razzaq, A. (2022). Renewable energy transition and environmental sustainability through economic complexity in BRICS countries: Fresh insights from novel method of moments quantile regression. Renewable Energy, 184, pp. 1165-76. doi: 10.1016/j.renene.2021.12.003.
 73. Tao, R., Umar, M., Naseer, A. ve Razi, U. (2021). The dynamic effect of eco-innovation and environmental taxes on carbon neutrality target in emerging seven (E7) economies. Journal of Environmental Management, 299. 113525. doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113525.
 74. UNFCCC (2022), https://unfccc.int/resource/annualreport/ (15.09.2022)
 75. Usman, M. ve Makhdum, M.S.A. (2021). What abates ecological footprint in BRICS-T region? Exploring the influence of renewable energy, non-renewable energy, agriculture, forest area and financial development. Renewable Energy, 179, pp. 12-28. doi: 10.1016/j.renene.2021.07.014.
 76. Uyar, U., Uyar Kangalli, S. ve Gökçe, A. (2016). Gösterge faiz oranı dalgalanmaları ve BIST endeksleri arasındaki ilişkinin eşanlı kantil regresyon ile analizi. Ege Akademik Bakış, 16(4), Ekim, ss. 587-598.
 77. Vural, G. (2021). Analyzing the impacts of economic growth, pollution, technological innovation and trade on renewable energy production in selected Latin American countries. Renewable Energy, 171, 210-216. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.072
 78. Wang, J., Zhang, S. ve Zhang, Q. (2021). The relationship of renewable energy consumption to financial development and economic growth in China. Renewable Energy, 170, pp. 897-904. doi: 10.1016/j.renene.2021.02.038.
 79. Wang, Z., Pham, T.L.H., Wang, B., Hashemizadeh, A., Bui, Q. ve Nawarathna, C.L.K. (2022). The simultaneous impact of education and financial development on renewable energy consumption: An investigation of Next-11 countries. Environmental Science and Pollution Research. doi: 10.1007/s11356-022-21330-7.
 80. Wei, L. ve Ullah, S. (2022). International tourism, digital infrastructure, and CO2 emissions: Fresh evidence from panel quantile regression approach. Environmental Science and Pollution Research, 29, 36273-36280. doi: 10.1007/s11356-021-18138-2.
 81. Xie, Z., Wu, R. ve Wang, S. (2021). How technological progress affects the carbon emission efficiency? evidence from national panel quantile regression. Journal of Cleaner Production, 307, 127133. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127133.
 82. Xu, C., Zhao, W., Zhang, M. ve Cheng, B. (2021). Pollution haven or halo? The role of the energy transition in the impact of FDI on SO2 emissions. Science of the Total Environment, 763, 143002.
 83. Yilanci, V., Turkmen, N.C. ve Shah, M.I. (2022). An empirical investigation of resource curse hypothesis for cobalt. Resources Policy, 78, 102843. doi: 10.1016/j.resourpol.2022.102843.
 84. Zhang, Y., Qamruzzaman, M., Karim, S. ve Jahan, I. (2021). Nexus between economic policy uncertainty and renewable energy consumption in BRIC nations: The mediating role of foreign direct investment and financial development. Energies, 14, 4687. doi: 10.3390/en14154687.
 85. Zhou, H., Li, D., Mustafa, F. ve Altuntaş, M. (2022). Natural resources volatility and South Asian economies: Evaluating the role of COVID-19. Resources Policy, 75, 102524. doi: 10.1016/j.resourpol.2021.102524.