Cilt 10 Sayı 3 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Türkiye’de kadın istihdam oranı ile enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme analizi

Ayça DOĞANER
Dr., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2022-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Kadın İstihdamı, Enflasyon Oranı, Fourier Eşbütünleşme
 • Female Employment, Inflation Rate, Fourier Cointegration

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞANER, A. (2022). Türkiye’de kadın istihdam oranı ile enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1036–1047. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2102

Özet

Enflasyon nominal milli gelirin reel milli gelire göre artması anlamına gelmektedir. Bu durumda fiyatlar genel düzeyi, sürekli ve hissedilir şekilde yükselmektedir. Enflasyon, hane halkının satın alma gücü üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, aslında çalışma isteğinde olmayan kadınlar, enflasyonun yüksek olması nedeniyle aile gelirleri azaldığından, aile bütçelerine destek olmak amacıyla işgücüne daha fazla katılma eğilimi sergileyebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdam oranları ile enflasyon oranları arasındaki ilişki 1990-2020 dönemi için araştırılmak istenmektedir. Araştırma kapsamında Fourier temelli testler kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlık düzeyleri hem geleneksel birim kök testleriyle hem de Fourier ADF birim kök testi ile sınanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda, değişkenlerin düzeyde durağan olmadıkları, birinci mertebeden durağan oldukları tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için ise Fourier ADL eşbütünleşme testi yapılmıştır. Sonuç olarak, kadın istihdam oranı ile enflasyon oranları değişkenleri arasında eşbütünleşik bir ilişki olduğu tespit edilmiş olup, uzun dönemde enflasyon oranındaki artış yönündeki değişimlerin kadın istihdam oranlarını artırdığı tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Anyanwu, J.C. & Augustine, D. (2013). Towards Inclusive African Labor Market:Emprical Analysis of Gender Equalty in Employment and Its Implications for Policy. African Development Bank Working Paper, 1-33. https://archive.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2012/aec2012-411.pdf.
 2. Awan, A. G., & Sadia, R. F. (2018). Female Participation In Labor Force And Its Impact On Household And National Income: Evidence From Pakistan. Global Journal of Management, Social Sciences and Humanities, 4(4), 773-784.
 3. Banerjee, P., Arčabić, V. & Lee, H. (2017). Fourier ADL Cointegration Test to Approximate Smooth Breaks With New Evidence from Crude Oil Market. Economic Modelling, 67, 114-124.
 4. Becker, R., Enders, W. & Lee, J. (2006). A Stationary Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.
 5. Bibi, A & Afzal, A. (2012). Determinants of Married Women Labor Force Participation in Wah Cantt:A Descriptive Analysis. Academic Research International, 2(1), 599-622.
 6. Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 39, 133-159.
 7. Christopoulos, D.K. & Ledesma M.A.L.(2010). Smooth Breaks and Non-Linear Mean Reversion:Post-Bretton Woods Real Exchange Rates. Journal of International Money and Finance, 29, 1076-1093.
 8. Demirtaş, G., & Yayla, N. (2017). Küresel Entegrasyonun Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. Journal of Yaşar University, 12(48), 339-349.
 9. Eastin J. & Prakash, A. (2013). Economic Development and Gender Equality:Is There a Gender Kuznets Curve?. Cambridge University Press, 65(1), 156-186.
 10. Mujahid, N. (2013). Economic Determinants and Female Labour Force Participation: An Empirical Analysis of Pakistan. Developing Countries Studies, 3(7), 12-23.
 11. Niemi, B.T. & Lloyd, C.B. (1981). The Impact of Inflation on Labor Force Participation and The Distribution of Household Income. The American Economic Review, 71(2), 70-75.
 12. Özer, M. & Biçerli, K., (2003). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 55-85.
 13. Özkök, C.S. & Polat, M. (2020). Ekonomik Büyüme, Enflasyon ve Kentleşmenin Kadınların İşgücüne Katılımına Etkileri:Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Global Journal of Economics and Business Studies, 9(17), 63-76.
 14. Philips, A.W. (1958). The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), 283-299.
 15. Sertçelik, Ö. (2021). Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Belirleyicileri:Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 4(2), 91-102.