Cilt 10 Sayı 3 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Irak için bir uygulama

Melek YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
Kareem Qasım Awadh AWADH
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye

Yayınlanmış 2022-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Financial Inclusion, Financial Stability, ARDL Bounds Test
 • Finansal İçerme, Finansal İstikrar, ARDL Sınır Testi

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, M., & AWADH, K. Q. A. (2022). Finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Irak için bir uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1145–1160. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2082

Özet

Bu çalışmanın amacı finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin ARDL sınır testi uygulanarak Irak özelinde tespit edilmesidir. Çalışmanın bağımlı değişkeni finansal istikrar endeksi (FIE) ve bağımsız değişkenleri ise ATM sayısı (ATM), bankacılık yayılımı (BYA), bankacılık yoğunluğu (BYO), kredi derinliği (KD) ve mevduat derinliği (MD)'dir. Ancak BYA ile BYO arasında yüksek korelasyon olduğundan çalışmada iki ayrı model kurulmuştur. Her iki modelin analiz sonucuna göre FIE ile ATM arasında kısa ve uzun dönemde negatif ilişki bulunmuştur. Yine her iki modelin analiz sonucunda FIE ile KD arasında kısa dönemde negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan birinci modelde FIE ile KD arasında uzun dönemde pozitif yönlü ilişki olduğu anlaşılmıştır. Son olarak ikinci modelde ise FIE ile MD arasında uzun dönemde pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ahamed, M. M. & Mallick, S. K. (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. Journal of Economic Behavior & Organization, 157, 403–427.
 2. Al-Humairi, G. T. M., DubaiAbdulmahdiAl-Jubouri, A., & Mahmood, E. A. (2020). The effect of financial inclusion on enhancing financial stability in Iraq for the period (2004-2018). PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 10189-10203.
 3. Amatus, H., & Alireza, N. (2015). Financial inclusion and financial stability in Sub-Saharan Africa (Ssa). International journal of social sciences, 36(1), 2305-4557.
 4. Barik, R., & Pradhan, A. K. (2021). Does financial inclusion affect financial stability: Evidence from BRICS nations?. The Journal of Developing Areas, 55(1), 341-356.
 5. Central Bank of Iraq, (2020). Financial Stability Report 2004-2020, https://cbi.iq/news/view/494 , (Date of Access: 11.04.2022).
 6. Central Bank of Iraq, (2020). Annual Statistics Bulletin 2004-2020, https://cbi.iq/news/view/492 , (Date of Access: 11.04.2022).
 7. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global findex database 2014: Measuring financial inclusion around the world. World Bank Policy Research Working Paper, 7255, p.1-97.
 8. El-Obaidi, A. F. M. (2021). The relationship between financial inclusion and financial development and its role in promoting economic growth in Iraq. (Unpublished PhD Thesis). Faculty of Management and Economics, Anbar University, Iraq.
 9. Feghali, K., Mora, N., & Nassif, P. (2021). Financial inclusion, bank market structure, and financial stability: International evidence. The Quarterly Review of Economics and Finance, 80, 236-257.
 10. Hamza, H. K. & Abdulhamid, G. R. (2012), The Iraqi Stock Exchange, its inception - analysis and evaluation of its indicators. Kufa Studies Center Journal, 1(24), 255-284. Access: https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/ksc/article/view/4715/4344,(Date of Access: 13.04.2022).
 11. Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial inclusion and financial stability: current policy issues. ADBI Working Paper, No. 259, Asian Development Bank Institute (ADBI), Tokyo.
 12. Iqbal, B. A., & Sami S. (2017). Role of Banks in financial ınclusion in India. Contaduría y administración, 62(2), 644–656.
 13. Iraq Stock Exchange Reports 2006-2020, Access: https://www.isc.gov.iq/index.php?do=list&type=report&xtype=year, (Date of Access: 11.04.2022).
 14. Malik, A. H., bin Md Isa, A. H., bin Jais, M., Rehman, A. U., & Khan, M. A. (2022). Financial stability of Asian Nations: Governance quality and financial inclusion. Borsa Istanbul Review, 22(2), 377-387.
 15. Morgan, P., & V. Pontines. (2014). Financial stability and financial inclusion. ADBI Working Paper, No. 488. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
 16. Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of Fiji–Us migration 1972–2001. Contemporary economic policy, 24(2), 332-342.
 17. Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. Finance Research Letters, 24, 230-237.
 18. Pham, M. H., & Doan, T. P. L. (2020). The impact of financial inclusion on financial stability in Asian countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 47-59.
 19. Rangarajan Committee. (2008). Report of the committee on financial inclusion. Government of India, New Delhi.
 20. Saha, M., & Dutta, K. D. (2021). Nexus of financial inclusion, competition, concentration and financial stability: Cross-country empirical evidence. Competitiveness Review: An International Business Journal 31(4), 669–692.
 21. Siddik, M.N.A., & Kabiraj, S. (2018). Does financial inclusion induce financial stability? Evidence from cross-country analysis. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 12(1), 34-46.
 22. Vo, D. H., Nguyen, N. T., & Van, L. T. H. (2021). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data. Borsa Istanbul Review, 21(1), 36-43.‏