Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İDEOLOJİNİN İDEALİZASYONU İLE KAPİTALİZMİN ÇEKİCİLİĞİ VE ZORLAMALARI ARASINA SIKIŞAN GİRİŞİMCİLER: TURİZM GİRİŞİMCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ali TAŞ
sakarya üniversitesi
Biyografi
Kazım Ozan ÖZER
Nişantaşı Üniversitesi
Biyografi
Mustafa AYHAN
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Biyografi

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • İdeoloji,
 • Kapitalist gereklilikler,
 • Kurum,
 • Kurumsal Teori

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞ, A., ÖZER, K. O., & AYHAN, M. (2017). İDEOLOJİNİN İDEALİZASYONU İLE KAPİTALİZMİN ÇEKİCİLİĞİ VE ZORLAMALARI ARASINA SIKIŞAN GİRİŞİMCİLER: TURİZM GİRİŞİMCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 728–746. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.147

Özet

Bu çalışmanın amacı girişimcilerin savundukları ideolojilerinin inanç, değer ve normlarıyla-kapitalist gerekliler arasında ortaya çıkan çelişkileri nasıl yönettikleri ve böylesi çelişkiler karşısında girişimcilerin ideolojik duruşları yönünde mi yoksa kapitalist gereklilikler doğrultusunda mı tercihte bulunduklarına dair tespitlerde bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde muhafazakâr ideolojiyi benimsemiş olan sekiz turizm girişimcisiyle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda ulaşılan bulgular, girişimcilerin ideolojilerinin özünü oluşturan değer, inanç ve normlarla çelişen örgütsel hizmet ve eylemlerde bulunduklarında kendilerini baskı altında hissettiklerini ve mümkün olduğunca kendi değer ve inançlarıyla çelişen tercihlerden kaçınarak ideolojik duruşları doğrultusundan tercihte bulunduklarına dair imalarda bulunmaktadır. Ancak bu imalar, ideoloji kapitalist gereklilikler ve karlılık arasındaki tercihte, girişimcilerin sürekli ideolojiden yana bir tercihte bulundukları ya da bulunacakları anlamına gelmemektedir. Çünkü bulgular, girişimcilerin ideolojileri yönünde tercihte bulunmalarına imkan tanıyan bir dizi ekonomik kazanımların ve turizm endüstrisi temelinde yeni yatırım biçimlerinin ortaya çıktığına işaret etmektedir. Aksi durumda girişimcilerin tercihlerinin ne yönde olacağıyla ilgili tespitlerde bulunabilmek için ayrı araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Boyer, R. (2005). How and why capitalisms differ. Economy and Society, 34, 509–557
 2. Crouch, C., ve Streeck, W. (1997). Political economy of modern capitalism: The future of capitalist diversity. London: SAGE Publications.
 3. DiMaggio, P. ve Powell, W. (1983), The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2).
 4. Hall, P. A.,ve Soskice, D. (2001). Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.
 5. Hughes, E. C. (1 936), The ecological aspect of institutions. American Sociological Review, 1: 1 80-189.
 6. Jepperson, R. L. (1991), “Institutions, institutional effects, and institutionalization.” Pp. 143-63 in The New Institutionalism in Organizational Analysis, Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, eds. Chicago: University of Chicago Press.
 7. Kristensen, P. H. ve Lilja, K. (2011). Nordic capitalisms and globalization: New forms of economic organization and welfare institutions. Oxford UK: Oxford University Press.
 8. Lane, C. (1995), Industry and society in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 9. Maurice, M. ve Sorge, A. (2000). Embedding organizations: Societal analysis of actors, organizations and socio-economic context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.
 10. Maurice, M., Sorge, A. ve Warner, M. (1980). Societal differences in organizing manufacturing units: Acomparison of France, West Germany, and Great Britain. Organization Studies, 1, 59–86.
 11. North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Roland, G. (2004), “Understanding Institutional Change: FastMoving and Slow-Moving Institutions”, Studies in Comparative International Development, pp. 109-131.
 13. Scott, W. R. ve Meyer, J. (1991), "The organization of societal sectors: Propositions and early evidence." In Walter Powell and Paul DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis: 108-140. Chicago: University of Chicago Press.
 14. Scott, W.R. (1987), “The Adolescence of Institutional Theory”, Administrative Science Quarterly, Vol. 32, No:4.
 15. Scott, W.R. (1995), “Institutions and Organizations”. Thousand Oaks, CA: Sage.
 16. Streeck, W.ve Thelen, K. (2005). Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies. Oxford, UK: Oxford University Press.
 17. Taş, A. ve Hızıroğlu, M. (2016). “İdeolojinin Kurumsal Değişimdeki Rolü: Eğitim Kurumu Üzerinden Türkiye Eksenli Bir Değerlendirme”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 4, Sayı:2.
 18. Whitley, R. (1999). Divergent capitalisms: The social structuring and change of business systems. Oxford, UK: Oxford University Press.
 19. Williamson, O. (1975), Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: A study in the economics of internal organization. New York: Free Press.
 20. Williamson, O. (1985), The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting. New York: Free Press.