Cilt 10 Sayı 2 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivitenin öfke ifade tarzına etkisi

Yener AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye
Abdurrahman Yunus SARIYILDIZ
Dr. Öğr. Görv., Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Yayınlanmış 2022-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Fiziksel Aktivite, Öfke Ifade Tarzı, Sağlık Çalışanları
 • Physical Activity, Anger Expression Style, Healthcare Professionals

Nasıl Atıf Yapılır

AKSOY, Y., & SARIYILDIZ, A. Y. (2022). Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivitenin öfke ifade tarzına etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 716–723. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i2.2067

Özet

Bireyler hem sağlıklarını korumak ve geliştirmek hem de zinde bir yaşam için gerekli koşulları sağlamak için fiziksel aktivite yapmaktadırlar. Öfke ise TDK’ya göre; engellenme, incinme veya gözdağı karşısında saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap olarak tanımlanmaktadır. Burada ortaya çıkan durum bireyden bireye farklılık göstermekle beraber, en basitinden en yoğun öfkeye kadar değişebilmektedir. İşte bu nedenle öfke ifade ediliş tarzına göre değerlendirilmektedir. Bireyden bireye değişen şekilleri vardır. Bunlar; öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü olarak belirtilebilir. Sağlık çalışanları yaptıkları işin gereği olarak stresli bir ortamda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda öfke ve şiddet olaylarına da zaman zaman maruz kalmaktadırlar. Kendileri de insan hayatı ile ilgilenmenin bir sonucu olarak öfke ifade tarzlarını kontrol etmektedirler. Bu araştırmada sağlık çalışanlarında fiziksel aktivitenin öfke ifade tarzlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; erkek sağlık çalışanlarının kadın sağlık çalışanlarına göre öfke ifade tarzlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca spor yapmayan sağlık çalışanlarının öfke düzeyleri ve ifade tarzlarının daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bir diğer sonuç ise sigara ve alkol kullanan sağlık çalışanlarının öfke ve ifade tarzları daha yüksek olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; sağlık çalışanlarının kendi bireysel özelliklerinden kaynaklanan öfke ifade tarzlarının yoğunluğu onlara verilebilecek eğitimler ile dengelenebilir. Sigara ve alkol kullanımının azaltılması, öfke tarzlarının dengelenmesi açısından önemli olabilecektir. Sağlık çalışanlarının öfke ifade tarzlarını dengeleyebilmek için, fiziksel aktivite yapabilecekleri spor alanları oluşturulabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ata, S. ve Akman, B., (2012). The trait anger and anger explanation styles of preschool teachers, Procedia - Social and Behavioural Sciences 46, 5163 – 5167
 2. Bengoechea, E.G., Clifford, A.M., Gallagher, S., O’ Regan, A., O’Sullivan, N., Casey, M., Glynn, L., Macken, P., Sweeney, J., Donnelly, A., Murphy, A. & Woods, C.B., (2021). Juggling with theory, evidence, practice, and real-world circumstances: Development of a complex community intervention to increase physical activity in inactive adults aged 50 years and older – The Move for Life Study, Evaluation and Program Planning 89, 101983, 1-10, https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101983
 3. Bentzen, M., Brurok, B., Roeleveld, K., Hoff, M., Jahnsen, R., Wouda, M.F. & Baumgart, J.K., (2021). Changes in physical activity and basic psychological needs related to mental health among people with physical disability during the Covid-19 pandemic in Norway, Disability and Health Journal, 101126, 1-7, https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101126
 4. Bischoff, L.L., Otto, A.K., Hold, C. & Wollesen, B., (2019). The effect of physical activity interventions on occupational stress for health personnel: A systematic review, International Journal of Nursing Studies 97 (2019) 94–104 https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.06.002
 5. Darrell-Berry, H., Bucci, S., Palmier-Claus, J., Emsley, R., Drake, R. & Berry, K., (2017). Predictors and mediators of trait anger across the psychosis continuum: The role of attachment style, paranoia and social cognition, Psychiatry Research 249, 132–138, https://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.007
 6. Fernandez, E., Callen, A., Johnson, S.l., Gaspar, C., Kulhanek, C. & Jose-Bueno, C., (2020). Prevalence, elicitors, and expression of anger in 21st century mass shootings, Aggression and Violent Behaviour 55 101483, 1-7, https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101483
 7. Kim, YR, Choi, H.G., & Yeom, HA, (2019). Relationships between exercise behaviour and anger control of hospital nurses, Asian Nursing Research 13, 86-91
 8. Koh, K.B., Kim, D.K., Kim, S.Y., Park, J.K. & Han, M., (2008). The relation between anger management style, mood and somatic symptoms in anxiety disorders and somatoform disorders, Psychiatry Research 160, 372–379
 9. Lafuente, J.C., Zubiaur, M. & Guti´errez-García, C., (2021). Effects of martial arts and combat sports training on anger and aggression: A systematic review, Aggression and Violent Behaviour 58, 101611, 1-11, https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101611
 10. Mert, E., Demirkıran, F. & Adana, F., (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Kişilerarası İlişki Boyutları ve Sürekli Öfke–Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki, Medical Sciences (NWSAMS), 14(2):122-132, DOI: 10.12739/NWSA.2019.14.2.1B0073
 11. Moron, M. & Moron, M.B. (2021) Emotional awareness and relational aggression: The roles of anger and maladaptive anger regulation, Personality and Individual Differences 173, 110646, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110646
 12. Murtagh, E., Shalash, A., Martin, R. & Abu Rmeileh, N., (2021). Measurement and prevalence of adult physical activity levels in Arab countries, Public Health 198 (2021) 129-140, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.07.010
 13. Öner N, 1996. Turkiyede kullanilan psikolojik testler bir basvuru kaynagi. 2. Baskı, İstanbul. Bogazici Universitesi Yayinlari.
 14. Petersen, J.M., Kemps, E., Lewis, L.K. & Prichard, I. (2021). Promoting physical activity during the COVID-19 lockdown in Australia: The roles of psychological predictors and commercial physical activity apps, Psychology of Sport & Exercise 56, 102002, 1-8, https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102002
 15. Savaşır I. & Şahin N.H., 1997. Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 16. Yamaguchi, A., Kim, M.S., Oshio, A. & Akutsu, S., (2017). The role of anger regulation on perceived stress status and physical health, Personality and Individual Differences 116, 240–245, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.03.053
 17. Yerlisu Lapa, T., Aksoy, D., Certel, Z., Çalışkan, E., Özçelik, M.A. & Çelik, G., (2013). 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012) Evaluation of trait anger and anger expression in taekwondo athletes in relation to gender and success, Procedia - Social and Behavioural Sciences 93, 1976 – 1979