Cilt 10 Sayı 1 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin bölge ülkelerinin ekonomik büyümeleri aracılığıyla tahmin edilmesi

Abdullah Açık
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Buca, İzmir, Türkiye
Can Atacan
Okutman, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik M.Y.O., Urla, İzmir, Türkiye

Yayınlanmış 2022-03-26

Anahtar Kelimeler

 • Boğaz, Geçiş, İstanbul, Ekonomik Büyüme
 • Strait, Passage, Istanbul, Economic Growth

Nasıl Atıf Yapılır

Açık, A., & Atacan, C. (2022). İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin bölge ülkelerinin ekonomik büyümeleri aracılığıyla tahmin edilmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(1), 99–119. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i1.1940

Özet

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi miktarının gelecekteki seyrini tahmin etmektir. Bu doğrultuda, dünya ekonomisinin deniz taşımacılığına olan talepteki en büyük etken olduğu düşünülerek, Karadeniz devletlerinin GSYİH'leri ve ticaret hacimleri ile gemi trafiği arasındaki ilişki regresyon analizi kullanılarak iki ayrı modelde analiz edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen ülkeler Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dır. Daha sonra IMF'nin ilgili ülkeler için yayınladığı büyüme tahminleri dikkate alınarak 2026 yılında 2020 yılına göre trafikte ne kadar artış olacağı hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar göz önünde bulundurulduğunda, boğazdan geçen gemi miktarı 2026 yılında GDP modeline göre %20,2, ticaret hacmi modeline göre ise %28,8 artış gösterecektir. Bu sonuçlar, boğazdaki artışı düzenlemek için geliştirilen strateji ve projelerin önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. AAKKM (2020), “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Kaza 7 Olay İstatistikleri”, http://atlantis.udhb.gov.tr/denizkaza/yayin/hepsi.asp (Access Date: 20.07.2020)
 2. Acemoglu, D., Laibson, D., List, J. A. (2022), Macroeconomics, Pearson: London.
 3. Açık, A. (2019), “Volatility Spillover from Global Container Freight Indices to Port Throughputs in Turkey”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, Vol. 5, No. 1, p. 101-113.
 4. Açık, A. and S. Ö. Başer (2017), “Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of İSDEMİR Port”, Journal of Transportation and Logistics, Vol. 2, No. 2, 11-20.
 5. Admiralty Sailing Directions (2010), NP24, Black Sea and Sea of Azov Pilot, 3rd edition, United Kingdom.
 6. Akar, O. and Esmer, S. (2015), “Cargo Demand Analysis of Container Terminals in Turkey”, Journal of ETA Maritime Science, Vol. 3, No. 2, p. 117-122.
 7. Akkaya Bas A, Christiansen F, Amaha Öztürk A, Öztürk B. and McIntosh C. (2017), “The effects of marine traffic on the behaviour of Black Sea harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta) within the Istanbul Strait, Turkey”, PLoS One, Vol. 12, No. 8, p. 1-20.
 8. Akten, N. (2003), “The Strait of Istanbul (Bosphorus): The seaway separating the continents with its dense shipping traffic”, Turkish Journal of Marine Sciences, Vol. 9, No. 3, 241-265.
 9. Akten, N. (2003), “The Strait of Istanbul (Bosphorus): The seaway separating the continents with its dense shipping traffic”, Turkish Journal of Marine Sciences, Vol. 9, No. 3, 241-265.
 10. Allen, M. P. (2004), Understanding Regression Analysis, New York: Springer Science & Business Media.
 11. Altan, Y.C. (2017), Analysis and Modeling of Maritime Traffic and Ship Collision in the Strait of Istanbul Based on Automatic Vessel Tracking System, Ph.D Thesis, Graduate Program in Civil Engineering Boğaziçi University.
 12. Altan, Y.C. and Otay, E.N. (2017), “Maritime traffic analysis of the strait of Istanbul based on AIS data”, The Journal of Navigation, Vol. 70, p. 1367-1382.
 13. Archdeacon, T. J. (1994), Correlation and Regression Analysis: A Historian's Guide, Univ of Wisconsin Press.
 14. Aydogdu, Y., Yurtoren, C., Park, J. and Park, Y. (2012), “A Study on Local Traffic Management to Improve Marine Traffic Safety in the Istanbul Strait”, Journal of Navigation, Vol. 65, No. 1, p. 99-112.
 15. Başaraner, M., Yücel, M.A. and Özmen, Ç. (2011), “İstanbul Boğazı’nda Transit Gemilerin Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi ve İyileştirilmesi”, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 104, No. SI-1, p. 75-79
 16. Başer, S. Ö. and Açık, A. (2019), “The Effects of Global Economic Growth on Dry Bulk Freight Rates”, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol. 3, No. 1, p. 1-17.
 17. Baumol, W.J., Blinder, A. S. and Solow. J. L. (2020), Macroeconomics Principles and Policy, USA: CENGAGE.
 18. Birpınar, M., E., Talu, G., F. and Gönençgil, B. (2009), ”Environmental effects of maritime traffic on the İstanbul Strait”, Environ Monit Assess, Vol. 152, No. 1-4, p. 13-23
 19. Branch, A. E. and M. Robarts (2014), Branch's Elements of Shipping, New York: Routledge.
 20. Branch, A.E. (1988), Economics of Shipping Practice And Management (2nd ed), New York: Springer Science & Business Media.
 21. Chatterjee, S. and Hadi, A. S. (2015), Regression Analysis by Example, New Jersey: John Wiley & Sons.
 22. Chi, J. and Cheng, S.K. (2016), “Do exchange Rate Volatility and Income Affect Australia’s Maritime Export Flows to Asia?”, Transport Policy, Vol. 47, p. 13-21.
 23. Chou, C.C., Chu, C.W. and Liang, G.S. (2008), “A Modified Regression Model for Forecasting the Volumes of Taiwan’s Import Containers”, Mathematical and Computer Modelling Vol. 47, No. 9-10, p. 797-807.
 24. de Bruyn S. M. (2000), Economic Growth and the Environment: An Empirical Analysis, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 25. Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1979), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, p. 427–431.
 26. Directorate General of Coastal Safety (2021), “Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti”, kiyiemniyeti.gov.tr (Access Date: 01.08.2021).
 27. DNV (2013), Det Nortske Veritas, Report Escort Tug Effectiveness in the Bosphorus Strait, Chevron Products UK LTD, REPORT NO./DNV REG NO.: 2013-9178 / 1- 6YRAF0, REV 1, 2013-04-25
 28. Egemen, K. (2004), Türk Boğazları'ndan Geçen Gemilerin Tabi Olduğu Hak ve Hükümlülükler, Published Master Thesis, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.
 29. Engle, R.F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation”, Econometrica, Vol. 50, 987-1008.
 30. Esquerdo, P. J. R. and Welc, J. (2018), Applied Regression Analysis for Business”, Switzerland: Springer International Publishing.
 31. Gaurav, K. (2011), Multiple Regression Analysis: Key to Social Science Research, Germany: GRIN Verlag.
 32. Görçün, Ö.F., Burak, S.Z. (2015), “Formal Safety Assessment for Ship Traffic in the Istanbul Straits”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, p. 252 – 261.
 33. Gosasang, V., Yip, T.L. and Chandraprakaikul, W. (2018), “Long-term container throughput forecast and equipment planning: The case of Bangkok Port”, Maritime Business Review, Vol. 3, No. 1, p. 53-69.
 34. Gujarati, D.N. (2004), Basic Econometric, (4th Ed.), New York: The McGraw-Hill Companies
 35. Gümüşay, M.U. (2018), “Web-Based GIS for Safe Shipping in Istanbul Bosphorus Strait”, Technical Gazette, Vol. 25, No. 2, 316-324.
 36. IMF (2021), “World Economic Outlook Database, October 2021”, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October, (Access Date: 03.07.2021).
 37. İnceli, M.E. (1968), İstanbul Boğazında Deniz Trafiği ve Çevresinin Can ve Mal Güvenliği, İstanbul: Yüksek Denizcilik Okulu Mezunlar Derneği Yayınları.
 38. İstikbal, C. (2001), Regional Treansport Demands and Safety of Navigation in the Turkish Straits : A Balance at Risk, Proceeding of the International Symposium on the Problems of Regional Seas, İstanbul 12-14 May, p. 77-78.
 39. İstikbal, C. (2020), “Strait of Istanbul, major accidents and abolishment of left-hand side navigation”, Aquatic Research, Vol. 3, No. 1, p. 40-65.
 40. Kang, L., Meng, Q. and Liu, Q., (2018), “Fundamental diagram of ship traffic in the Singapore Strait, Ocean Engineering”, Vol. 147, p. 340-354.
 41. Kim, C.B., (2016), “Impact of Exchange Rate Movements, Global Economic Activity, and the BDI Volatility on Loaded Port Cargo Throughput in South Korea”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 32, No. 4, p. 243-248.
 42. Kim, C.B., (2017), “Does Exchange Rate Volatility Affect Korea's Seaborne Import Volume?”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 33, No. 1, p. 43-50.
 43. Knoema (2021), “IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, April 2021”, https://knoema.com/IMFWEO2021Apr/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2021, (Access Date: 03.07.2021).
 44. Kodak, G. and Acarer, T., (2021), “İstanbul Boğazı’nda Deniz Trafik Düzenlemelerinin Kaza Oranına Etkisinin Değerlendirmesi”, Aquatic Research, Vol. 4, No. 2, p. 181-207
 45. Korçak, M. and Balas, C.E. (2020), “Reducing the probability for the collision of ships by changing the passage schedule in Istanbul Strait”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 48, 101593.
 46. Köse, E., Başar, E., Demirci, E., Güneroǧlu, A. and Erkebay, Ş. (2003), “Simulation of marine traffic in Istanbul Strait”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 11, No. (7–8), p. 597-608
 47. Kubilay, H. (2014), “Regime of the Straits in Turkish Law: An Evaluation Concerning Environmental Law”, Inonu University Law Review, Vol. 5, No. 1, p. 35–64.
 48. Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., and Shin, Y. (1992), “Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root”, Journal of Econometrics, Vol. 54, p. 159–178.
 49. Lättilä, L. and Hilmola, O.P. (2012), “Forecasting Long-Term Demand of Largest Finnish Sea Ports”, International Journal of Applied Management Science, Vol. 4, No. 1, p. 52-79
 50. Ljung, G. and G. Box (1979), “On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models”, Biometrika, Vol. 66, 265–270.
 51. Lun, Y. V., K. H. Lai, and T. E. Cheng (2010), Shipping and Logistics Management, London: Springer.
 52. Ma, S. (2020), Economics of Maritime Business, New York: Routledge.
 53. Mankiw, N.G. (2021), Brief Principles of Macroeconomics: a Guided Tour, USA: CENGAGE.
 54. Mavor, J. (1980), “Ship Traffic Through Gibraltar Strait”, Journal of Navigation, Vol. 33, No. 3, p. 408-417. doi:10.1017/S0373463300040832
 55. Newey, W. and West, K. (1987), “A Simple Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Vol. 55, 703–708.
 56. Or, I., Sevilir, M. and Erkut, E., (1999), “An investigation of naval accident probabilities and causes in the Istanbul channel”, J. Manage. Sci. Region. Develop., Vol, 1, No. 2, p. 47–60.
 57. Özbaş, B., Or, İ., Altıok, T. (2013), “Comprehensive scenario analysis for mitigation of risks of the maritime traffic in the Strait of Istanbul”, Journal of Risk Research, Vol. 16, No. 5, p. 541-561.
 58. Pagan, A. R. and Hall, A.D. (1983), “Diagnostic tests as residual analysis”, Econometric Reviews, Vol. 2, No. 2, p. 159-218.
 59. Qi, L., Zheng, Z. and Gang, L., (2017), “A cellular automaton model for ship traffic flow in waterways”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 471, p. 705-717.
 60. Rodrigue, J.P. (2004), “Straits, passages and chokepoints: A maritime geostrategy of petroleum distribution”, Cahiers de géographie de Québec, Vol. 48, No. 135, p. 357-374.
 61. Rodrigue, J.P. (2013). Transport and globalization. In Rodrigue, J.P., Notteboom, T. and Shaw, J. (Eds), The SAGE Handbook of Transport Studies (pp. 17-30). London: Sage.
 62. Stopford, M. (2000), Maritime Economics 2nd ed, New York: Routledge.
 63. Stopford, M. (2009). Maritime Economics 3rd ed, New York: Routledge.
 64. Tarı, R. and İnce, M. R. (2019), “Denizyolu Taşımacılığı Piyasası Kapsamında Küresel Ticaret Hacminin Analizi: Markov Rejim Değişim Modeli”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 37, p. 1-20.
 65. Tsai, F.M. and Huang, L.J. (2017), “Using Artificial Neural Networks to Predict Container Flows Between The Major Ports of Asia”, International Journal of Production Research, Vol. 55, No. 17, p. 5001-5010.
 66. Türk Boğazları Seyir Güvenliği (2000), İstanbul: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Yayınları.
 67. UAB (2021), “The Statistics of Vessels Passed Istanbul Strait”, https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/turk-bogazlari-gemi-gecis-istatistikleri, (Access Date: 03.07.2021).
 68. Ulusçu, Ö., Özbaş, B., Altıok, T. and Or, İ. (2009), “Risk analysis of the vessel traffic in the strait of Istanbul”, Risk Analysis, Vol. 29, No. 10, p. 1454-1472.
 69. UNCTAD (2021), “Ship Tonnage and Numbers by Type”, https://unctadstat.unctad.org/wds/temp/us_merchantfleet_50915158429908.xlsx, (Access Date: 20.08.2021).
 70. Weng, J., Liao, S., Wu, B. and Yang, D. (2020), “Exploring effects of ship traffic characteristics and environmental conditions on ship collision frequency”, Maritime Policy & Management, Vol. 47, No. 4, p. 523-543.
 71. White, H. (1980), “A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity,” Econometrica, Vol. 48, 817–838.
 72. Wijnolst, N. and T. Wergeland (2009), Shipping Innovation. IOS Press.
 73. Wijnolst, N. and Wergeland, T. (2009), Shipping Innovation. Netherlands: IOS Press.
 74. World Bank (2021a), “World GDP Constant 2010 by Countries”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD, (Access Date: 03.07.2021).
 75. World Bank (2021b), “Imports of goods and services (constant 2015 US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.KD, (Access Date: 17.12.2021).
 76. World Bank (2021c), “Exports of goods and services (constant 2015 US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD, (Access Date: 17.12.2021).
 77. Yap, W. Y. (2020), Business and Economics of Port Management: An Insider’s Perspective, Nw York: Routledge.
 78. Yurtören, C. and Aydoğdu, V. (2009), “Risk Analysis of Congested Areas of Istanbul Strait via Ship Handling Simulator”, 11th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation
 79. Zaman, M.B., Kobayashi, E., Wakabayashi, N. and Maimun, A. (2015), “Risk of Navigation for Marine Traffic in the Malacca Strait Using AIS”, Procedia Earth and Planetary Science, Vol. 14, p. 33-40.