Cilt 9 Sayı 4 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Tüketicilerin COVİD-19 pandemisinden algıladıkları riskin stokçuluk davranışlarına etkisi: Planlı davranış teorisi çerçevesinden bir değerlendirme

Alişan Baltacı
Dr. Öğr. Üyesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Yayınlanmış 2021-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

Baltacı, A. (2021). Tüketicilerin COVİD-19 pandemisinden algıladıkları riskin stokçuluk davranışlarına etkisi: Planlı davranış teorisi çerçevesinden bir değerlendirme. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485–1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934

Özet

COVİD-19 pandemisi bütün dünyayı etkilemiş ve izolasyon, filyasyon, karantina, sosyal mesafe vb. kavramları hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. İnsanlar bu duruma tüketim kalıplarını değiştirmek de dahil olmak üzere pek çok farklı şekilde tepki vermişlerdir. Bu tepkilerden birisi de stokçuluktur. Bu çalışmanın amacı, Planlı Davranış Teorisi çerçevesinden tüketicilerin pandemiden kaynaklı algıladıkları riskin süpermarket ürünlerine yönelik stokçuluk davranışlarına etkisini ortaya koymaktır. 937 kişiden toplanan veriye uygulanan ANOVA, t-testi, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi neticesinde duyusal riskin stokçuluk üzerinde önemli bir etkisi olduğu, ayrıca demografik değişkenlere göre stokçuluk eğiliminin fark ettiği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.