Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İNSAN SERMAYESİNİN BİR BİLEŞENİ OLARAK KARİYER SERMAYESİ: ENTELEKTÜEL SERMAYEYE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Nihan YAVUZ AKSAKAL
Res. Asisst., İstanbul Commerce University

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Career Capital, Intellectual Capital, Human Capital
 • Kariyer Sermayesi, Entelektüel Sermaye, İnsan Sermayesi

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ AKSAKAL, N. (2020). İNSAN SERMAYESİNİN BİR BİLEŞENİ OLARAK KARİYER SERMAYESİ: ENTELEKTÜEL SERMAYEYE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 3772–3794. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1656

Özet

Bu çalışmada entelektüel sermaye kavramı ve bileşenleri incelenerek kariyer sermayesi ile ortak özellikleri ortaya konulmuş ve entelektüel sermaye kavramına yeni bir model önerisi sunulmuştur. Çalışmanın amacı, kariyer sermayesinin entelektüel sermaye içerisindeki bağını göstermek ve ayrı bir temel unsur olarak ele alınabileceğini vurgulamaktır. Çalışmanın önerdiği kuramsal model kariyer sermayesini entelektüel sermaye içerisinde insan sermayesinin ise bir alt bileşeni olarak ele almıştır. Buna bağlı olarak çalışmada insan sermayesi bireysel/tutum sermayesi ve kariyer sermayesi iki temel alt bileşen olarak ele alınmıştır. İnsanın bireysel sermayesinden desteklenen ve birikerek büyüyen kariyer sermayesi, çalışanın bireysel özelliklerinden ziyade somut bir kariyer yaşamı içerisinde yer alan sermayenin tamamı olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışma, konuya yönelik çalışmalara farklı bir bakış açısı kazandırarak ilgili literatürdeki bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmamı olup ilgili kavramsal literatürün bir taraması niteliğindedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adler, P.S. & Kwon, S.W. (2002). Social capital: prospects for a new concept, The Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 2. Alboim, N., Finnie, R. & Meng, R. (2005). The discounting of immigrants' skills in Canada, Evidence and Policy, IRPP Clwices, 11 (1).
 3. Ayas, S. (2015). Entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışının işletme performansına etkisi: bilişim sektöründe bir uygulama, Çanakkale On Sekiz Mart University, Social Sciences Institute, Master Thesis, Çanakkale.
 4. Barwińska-Małajowicz, A. & Tęcza, K. (2019). Educational capital as a type of career capital of higher education graduates, Humanities and Social Sciences, 24(26), 7-16.
 5. Bontis, N., Dragonetti, N.C., Jacobsen, K. & Roos G. (1999). The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal, 17, 391–402.
 6. Bontis, N. Janoševi, S. & Dženopoljac, V. (2015). Intellectual capital in Serbia's hotel industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1365 -1384.
 7. Bontis, N., Keow, W.C.C. & Richardson, S. (2000). Intellectual Capital and business performance in malaysian industry, Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
 8. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York, NY: Greenwood.
 9. Brown, C., Hooley, T. & Wond, T. (2020). Building career capital: developing business leaders' career mobility, Career Development International.
 10. Brown, C. & Wond, T. (2018). Building career mobility: A critical exploration of career capital, Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, 41(1), 56-63.
 11. Bukh, P.N., Larsen, H.T. & Mouritsen, J. (2001). Constructing intellectual capital statements, Scandinavian Journal of Management, 17, 87-108.
 12. Chahal, H. & Bakshi, P. (2015). Examining intellectual capital and competitive advantage relationship, International Journal of Bank Marketing, 33(3), 376 – 399.
 13. Christian, Y. (2013). The perceived value of Chinese expatriates' career capital: a symbolic capital perspective, Journal of Global Mobility, 1(2), 187-218.
 14. Choo, C.W. & Bontis, N. (2002). The strategic management of intellectual capital and organisational knowledge, New York: Oxford University Press.
 15. David, P. & Lopez, G. (2001). Knowledge, capabilities and human capital formation in economic Growth, New Zealand Treasury Working Paper, 1 (13).
 16. DeCenzo, D.A. & Robbins, S.P. (2007). Fundamentals Of Human Resource Management. U.S.A.: John Wiley & Sons Inc.
 17. De Fillippi, R. & Arthur, M. (1994). The boundaryless career: a competency-based perspective, Journal of Organizational Behavior, 15, 307–324.
 18. Dickmann, M. & Harris, H. (2005). Developing career capital for global careers: the role of international assignments, Journal of World Business, 40(4), 399-408.
 19. DiRenzo, M. S. (2010). An examination of the roles of protean career orientation and career capital on work and life outcomes, PhD Thesis, Drexel University, Philadelphia, USA.
 20. Dumay, J. & Guthrie, J. (2019). "Reflections on interdisciplinary critical intellectual capital accounting research multidisciplinary propositions for a new future", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(8), 2282-2306.
 21. Drucker, P.F. (1993). Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann.
 22. Edvinsson, L. (1997). Developing intellectual capital at Skandia, Long Range Planning, 30(3), 366-373.
 23. Edvinsson, L. (2002). Şirket Boylamı. Çev: Ahmet Kardam, İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.
 24. Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: realising your company's true value by finding ıts hidden brainpower. New York: Harper Business.
 25. Edvinsson, L. & Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital, European Management Journal, 14(4), 356-364.
 26. Elias, J. & Scarbrough, H. (2004). Evaluating human capital: an exploratory study of management practice, Human Resource Management Journal, 14(4), 21-40.
 27. Engelman, R, Fracasso, M.E, Neto, M.H. & Schmidt, S. (2015). The influence of intellectual capital on ab-sorptive capacity and product innovation, EnANPAD, Belo Horizonte, Brazil.
 28. Fang, T., Zikic, J. & Novicevic, M. M. (2009). Career success of immigrant professionals: stock and flow of their career capital, International Journal of Manpower, 30(5), 472-488.
 29. Greenhaus, J.H. (1987). Career Management. U.S.A.: The Dryden Press.
 30. Guthrie, J. (2001). The management, measurement and the reporting of intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, 2(1), 27-41.
 31. Hall, R. (1992). The strategic analysis of intangible resources, Strategic Management Journal, 13(2), 135-144.
 32. Inkson, K. &Arthur, M. B. (2001). How to be a successful career capitalist, Organizational Dynamics, 30(1), 48-61.
 33. Jacobsen, K. & Hofman-Bang, P. (2005). IC rating modeli, (Yazan ve Derleyen Dr. Yılmaz Argüden), İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları, No:7.
 34. Kaplan, R.S. & Norton, D. P. (1993). Putting the blanced scorecard to work, Harvard Business Review OnPoint Collection, Focusing Your Organisation on Strategy-with the Blanced Scorecard, 2 nd Edition.
 35. Karacan, S. (2007). Entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda sunulması: entelektüel sermayeye muhasebe bilgi sistemi açısından bir yaklaşım, Ankara: Orient Yayınları.
 36. Kianto, A., Sáenz, J. & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation, Journal of Business Research, 81, 11–20.
 37. Knight, D.J. (1999). Performance measures for increasing intellectual capital, Strategy & Leadership, 27(2), 22–27.
 38. Lamb, M., & Sutherland, M. (2010). The components of career capital for knowledge workers in the global economy, The International Journal of Human Resource Management, 21(3), 295-312.
 39. Latzke, M., Mayrhofer, W., Pernkopf-Konhäusner, K., Rohr, C. & Schneidhofer, T.M. (2013). Career capital in transitions crossing career fields, EGOS 2013: Bridging Continents, Cultures and Worldviews SWG 1: Rethinking Careers: Theoretical Foundations of Career Studies and their Development, July 4–6, 2013, Montrèal, Canada.
 40. Mayrhofer, W., Strunk, G., Schiffinger, M., Iellatchitch, A., Steyrer, J. & Meyer, M. (2002). Career habitus: theoretical and empirical contributions to make a black box gray, Academy of Management Annual Conference.
 41. McElroy, M.W. (2002). Social innovation capital, Journal of Intellectual Capital, 3(1), 30-39.
 42. Mehralian, G., Rasekh, H. R., Akhavan, P. & Ghatari, A. R. (2013). Prioritisation of intellectual capital indicators in knowledge-based industries: evidence from pharmaceutical industry, International Journal of Information Management, 33, 209-216.
 43. Miller, R. & Wurzburg, G. (1995). Investing in human capital, The OECD Observer, 193, 16-19.
 44. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organisation advantage, Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 45. Ng, T.W.H., Eby, L.T., Sorensen, K.L. & Feldman, D.C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: a meta-analysis, Personnel Psychology, 58, 367–408.
 46. O'Donnell, D. & O'Regan, P. (2000). The structural dimensions of intellectual capital: emerging challenges for management and accounting, Southern African Business Review: Special Issue on Information Technology, 4(2), 14–20.
 47. Önce, S. (1999). Muhasebe bakış açısı ile entellektüel sermaye, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 48. Özdemir, Y. (2013). Marmara Bölgesindeki işletmelerin ik yöneticilerinden kariyer anlayışındaki değişime yönelik değerlendirmeleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 257-274.
 49. Roos, G. & Roos, J. (1997). Measuring your company's ıntellectual performance, Long Range Planning, 30(3), 413-426.
 50. Saint-Onge, H. (1996) Tacit knowledge: the key to the strategic alignment of intellectual capital, Strategy & Leadership, 24(2), 10–15.
 51. Stewart, T. (1997). Intellectual capital: the new wealth of organisations, London: Nicholas Brealey.
 52. Sullivan, P. H. (2000). Value-driven ıntellectual capital: how to convert ıntangible corporate assets ınto market value. USA: John Wiley & Sons.
 53. Sutherland, M., Naidu, G., Seabela, S., Crosson, S. & Nyembe, E. (2015). The components of career capital and how they are acquired by knowledge workers across different industries, South African Journal of Business Management, 46(4), 1-10.
 54. Sveiby, K.E. (1997) The new organisational wealth: managing and measuring knowledge-based assets. San Francisco: Berrett-Koehler.
 55. Tan, H.P., Plowman, D. & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies, Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76-95.
 56. Terjesen, S. (2005). Senior women managers' transition to entrepreneurship: leveraging embedded career capital, Career Development International, 10(3), 246-259.
 57. Tseng C.Y. & Goo J.Y.J (2005). Intellectual capital and corporate value in an emerging economy: empirical study of Taiwanese manufacturers", R&D Management 35(2), 187-201.
 58. Ulrich, D. (1998). Cambridge intellectual capital = competence x commitment, Sloan Management Review, 39(2), 15-26.
 59. Van Buren, M.E. (1999) Making knowledge counts: knowledge management systems and the human element, Unpublished manuscript.
 60. Wiig, K.M. (1997). Integrating intellectual capital knowledge management, Long Range Planning, 30(3), 399- 405.