Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

GERİ ÖĞRENMENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ: TÜRKİYE’DE BİR AR-GE FİRMASINDA ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Özlem Yaşar UĞURLU
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
Duygu KIZILDAĞ
Prof. Dr., Izmir Democracy University
Cenk TUFAN
Asisst. Prof. Dr., Akdeniz University

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Unlearning, Antecedents of Unlearning, Organizational Learning, Innovation
 • Geri Öğrenme, Geri Öğrenmenin Öncülleri, Örgütsel Öğrenme, İnovasyon

Nasıl Atıf Yapılır

UĞURLU, Özlem Y. ., KIZILDAĞ, D., & TUFAN, C. (2020). GERİ ÖĞRENMENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ: TÜRKİYE’DE BİR AR-GE FİRMASINDA ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4300–4332. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1643

Özet

Alanyazında geri öğrenme konusu örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütlerden daha az tartışılmaktadır. Günümüz ekonomisinin ve iş dünyasının dinamikleri düşünüldüğünde, geri öğrenme yeteneğine sahip olmak, özellikle inovasyona ve sürdürülebilir gelişmeye odaklanan firmalar için önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yüksek Ar-Ge yeteneğine sahip inovatif bir şirkette geri öğrenme sürecini araştırmak, geri öğrenme türünü ve geri öğrenme sürecini etkileyen öncülleri belirlemek, şirket için geri öğrenmenin olumlu çıktılarını bulmak ve bu bulgular sonucunda bir model oluşturmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Türkiye'de savunma, çevre ve enerji sektörlerine ileri teknolojik ürün ve hizmetler sunan bir Ar-Ge şirketinde örnek olay incelemesi yöntemi kullanılarak ve şirket yetkilileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre,  araştırmada incelenen A Firmasının geri öğrenme becerisine ve ilgili süreçlere sahip olduğu görülmektedir. Geri öğrenme süreci ve alt boyutları açısından elde edilen bulgularun tümü birleştirildiğinde işletmenin geri öğrenme kavramına oldukça önem verdiği, gelişim ve iyileştirmenin merkezinde gördüğü dikkati çekmektedir. Elde edilen bulguların sonucu olarak bir model önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akgün, A. E., Byrne, J. C., Lynn, G. S., & Keskin, H. (2007). New product development in turbulent environments: Impact of improvisation and unlearning on new product performance. Journal of Engineering and Technology Management, 24(3), 203-230.
 2. Akgün, A. E., Lynn, G. S., & Byrne, J. C. (2003). Organizational learning: A socio-cognitive framework. Human Relations, 56(7), 839-868.
 3. Akgün, A. E., Lynn, G. S., & Byrne, J. C. (2006). Antecedents and consequences of unlearning in new product development teams. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 73-88.
 4. Altunışık, R., Coşkun, R., & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 5. Azmi, F. T. (2008). Mapping the learn-unlearn-relearn model: Imperatives for strategic management. European Business Review, 20(3), 240-259.
 6. Becker, K. (2008). Unlearning as a driver of sustainable change and innovation: Three Australian case studies. International Journal of Technology Management, 42(1-2), 89-106.
 7. Becker, K. (2010). Facilitating unlearning during implementation of new technology. Journal of Organizational Change Management, 23(3), 251-268.
 8. Becker, K. L. (2003). Managing change in regionally-based organisations–understanding the need for individual and organisational unlearning, in Proceedings Australia and New Zealand Academy of Management. Fremantle, Australia.
 9. Brook, C., Pedler, M., Abbott, C., & Burgoyne, J. (2016). On stopping doing those things that are not getting us to where we want to be: Unlearning, wicked problems and critical action learning. Human Relations, 69(2), 369-389.
 10. Casillas, J. C., Acedo, F. J., & Barbero, J. L. (2010). Learning, unlearning and internationalisation: Evidence from the pre-export phase. International Journal of Information Management, 30(2), 162-173.
 11. Cegarra-Navarro, J. G., & Rodrigo-Moya, B. R. (2005). Business performance management and unlearning process. Knowledge and Process Management, 12(3), 161-170.
 12. Cegarra-Navarro, J. G., & Sánchez-Polo, M. T. (2008). Linking the individual forgetting context with customer capital from a seller's perspective. Journal of the Operational Research Society, 59(12), 1614-1623.
 13. Cegarra-Navarro, J. G., & Wensley, A. (2019). Promoting intentional unlearning through an unlearning cycle. Journal of Organizational Change Management, 32(1), 67-79.
 14. Cegarra-Navarro, J. G., Eldridge, S., & Martinez-Martinez, A. (2010). Managing environmental knowledge through unlearning in Spanish hospitality companies. Journal of Environmental Psychology, 30(2), 249-257.
 15. Cegarra-Navarro, J. G., Eldridge, S., & Sánchez, A. L. G. (2012). How an unlearning context can help managers overcome the negative effects of counter-knowledge. Journal of Management & Organization, 18(2), 231-246.
 16. Cegarra-Navarro, J. G., Eldridge, S., & Wensley, A. K. (2014). Counter-knowledge and realised absorptive capacity. European Management Journal, 32(2), 165-176.
 17. Cegarra-Navarro, J. G., Martinez-Martinez, A., Ortega Gutiérrez, J., & Luis Leal Rodríguez, A. (2013). Environmental knowledge, unlearning, and performance in hospitality companies. Management Decision, 51(2), 341-360.
 18. Cepeda-Carrion, G., Cegarra-Navarro, J. G., & Jiménez-Jiménez, D. (2010). Analyzing an absorptive capacity: unlearning context and information sistem capabilities as catalysts for innovativeness. Documentos De Trabajo FUNCAS, 550, 1-31.
 19. Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma. USA: Harvard Business School Press.
 20. Cummings, J. L., & Teng, B. S. (2003). Transferring R&D knowledge: The key factors affecting knowledge transfer success. Journal of Engineering and Technology Management, 20( 1-2), 39-68.
 21. Damanpour, F., & Gopalakrishnan, S. (1998). Theories of organizational structure and innovation adoption: the role of environmental change. Journal of Engineering and Technology Management, 15(1), 1-24.
 22. Feldman, M. S., & Rafaeli, A. (2002). Organisational routines as sources of connections and understandings. Journal of Management Studies, 39(3), 309-331.
 23. Gnyawali, D. R., & Stewart, A. C. (2003). A contingency perspective on organizational learning: integrating environmental context, organizational learning processes, and types of learning. Management Learning, 34(1), 63-89.
 24. Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1996). Understanding radical organizational change: Bringing together the old and the new institutionalism. Academy of Management Review, 21(4), 1022-1054.
 25. Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn. P. Nystrom & W. H. Starbuck (Eds.), in Handbook of organizational design (3-27). London: Cambridge University Press.
 26. Hislop, D., Bosley, S., Coombs, C. R., & Holland, J. (2014). The process of individual unlearning: A neglected topic in an under-researched field. Management Learning, 45(5), 540-560.
 27. Iansiti, M. (1995). Shooting the rapids: Managing product development in turbulent environments. California Management Review, 38(1), 37-58.
 28. Imai, K., Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1985). Managing the new product development game. K.B. Clark, R.H. Hayes & C. Lorenz (Eds.), in The uneasy alliance: managing the productivity-technology dilemma (337-381). Boston: Harvard Business School Press.
 29. Jaruzelski, B., Holman, R., & Daud, O. (2011). Next-generation product development. Tech & Innovation, https://www.strategy-business.com/article/00076?gko=6403c (Accessed 30 May 2019).
 30. Jiménez Jiménez, D., Cepeda-Carrion, G., & Cegarra Navarro, J. G. (2010). Linking unlearning with innovation through organizational memory and technology. Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1), 1-10.
 31. Karabal, C. (2018). Değişime direnç, örgütsel hafiza ve vazgeçme arasindaki ilişkiler. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 6-24.
 32. Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 33. Klammer, A., & Gueldenberg, S. (2019). Unlearning and forgetting in organizations: A systematic review of literature. Journal of Knowledge Management, 23(5), 860-888.
 34. Leal-Rodríguez, A. L., Eldridge, S., Roldán, J. L., Leal-Millán, A. G., & Ortega-Gutiérrez, J. (2015). Organizational unlearning, innovation outcomes, and performance: The moderating effect of firm size. Journal of Business Research, 68(4), 803-809.
 35. Leal-Rodríguez, A., Peris-Ortiz, M., & Leal-Millán, A. (2017). Fostering entrepreneurship by linking organizational unlearning and innovation: The moderating role of family business. Management International/International Management/Gestión Internacional, 21(2), 86-94.
 36. Lee, L. T. S., & Sukoco, B. M. (2011). Reflexivity, stress, and unlearning in the new product development team: The moderating effect of procedural justice. R&D Management, 41(4), 410-423.
 37. Martin de Holan, P. (2011). Organisational forgetting, unlearning, and memory systems. Journal of Management Inquiry, 20(3), 302-304.
 38. Martin De Holan, P., & Phillips, N. (2004). Remembrance of things past? The dynamics of organisational forgetting. Management Science, 50(11), 1603-1613.
 39. Matsuo, M. (2017). Managers’ exploration activities and individual unlearning: The mediating role of learning orientation and reflection. The International Journal of Human Resource Management, 31(5), 638-656.
 40. McGill, M. E., & Slocum Jr, J. W. (1993). Unlearning the organisation. Organizational Dynamics, 22(2), 67-79.
 41. McKeown, I. (2012). Teaching old dogs new tricks: why unlearning matters in SMEs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 13(1), 25-34.
 42. Mehrizi, M. H. R., & Lashkarbolouki, M. (2016). Unlearning troubled business models: From realization to marginalization. Long Range Planning, 49(3), 298-323.
 43. Mezias, J., Grinyer, P., & Guth, W. D. (2001). Changing collective cognition: A process model for strategic change. Long Range Planning, 34(1), 71-95.
 44. Mieres, C. G., Sánchez, J. Á. L., & Vijande, M. L. S. (2012). Internal marketing, innovation and performance in business services firms: The role of organizational unlearning. International Journal of Management, 29(4), 403-421.
 45. Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of “Ba”: Building a foundation for knowledge creation. California Management Review, 40(3), 40-54.
 46. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford: Oxford University Press.
 47. Nystrom, P. C., & Starbuck, W. H. (1984). Managing beliefs in organizations. The Journal of Applied Behavioral Science, 20(3), 277-287.
 48. Rebernik, M., & Sirec, K. (2007). Fostering innovation by unlearning tacit knowledge. Kybernetes, Vol. 36(3/4), 406-419.
 49. Rodrigues, H. G., & de Souza Bido, D. (2019). Individual unlearning from the point of view of managers in merger and acquisition events in Brazil. Cuadernos de Administración, 35(64), 3-19.
 50. Schein, E. H. (1993). On dialogue, culture, and organizational learning. Organizational Dynamics, 22(2), 40-51.
 51. Sheaffer, Z., & Mano‐Negrin, R. (2003). Executives’ orientations as indicators of crisis management policies and practices. Journal of Management Studies, 40(2), 573-606.
 52. Sinkula, J. M. (2002). Market-based success, organizational routines, and unlearning. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(4), 253-269.
 53. Snihur, Y. (2018). Responding to business model innovation: Organizational unlearning and firm failure. The Learning Organization, 25(3), 190-198.
 54. Starbuck, W. H. (1996). Unlearning ineffective or obsolete technologies. International Journal of Technology Management, 11, 725-737.
 55. Swift, P. E., & Hwang, A. (2008). Learning, dynamic capabilities and operating routines: A consumer package goods company. The Learning Organization, 15(1), 75-95.
 56. Tsang, E. W. (2017). How the concept of organizational unlearning contributes to studies of learning organizations: a personal reflection. The Learning Organization, 24 (1), 39-48.
 57. Tsang, E. W., & Zahra, S. A. (2008). Organizational unlearning. Human Relations, 61(10), 1435-1462.
 58. Wang, X., Qi, Y., & Zhao, Y. (2019). Individual unlearning, organizational unlearning and strategic flexibility: The down-up change perspective. Baltic Journal of Management, 14 (1), 2-18.
 59. Wang, X., Xi, Y., Xie, J., & Zhao, Y. (2017). Organisational unlearning and knowledge transfer in cross-border M&A: The roles of routine and knowledge compatibility. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1580-1595.
 60. Wang, X., Lu, Y., Zhao, Y., Gong, S., & Li, B. (2013). Organisational unlearning, organisational flexibility and innovation capability: An empirical study of SMEs in China. International Journal of Technology Management, 61(2), 132-155.
 61. Westenholz, A. (1993). Paradoxical thinking and change in the frames of references. Organizational Studies, 14, 37–59.
 62. Yang, K. P., Chou, C., & Chiu, Y. J. (2014). How unlearning affects radical innovation: The dynamics of social capital and slack resources. Technological Forecasting and Social Change, 87, 152-163.
 63. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 64. Zahra, S. A., Abdelgawad, S. G., & Tsang, E. W. (2011). Emerging multinationals venturing into developed economies: Implications for learning, unlearning, and entrepreneurial capability. Journal of Management Inquiry, 20(3), 323-330.
 65. Zhao, Y., Lu, Y., & Wang, X. (2013). Organizational unlearning and organizational relearning: A dynamic process of knowledge management. Journal of Knowledge Management, 17(6), 902-912.