Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ve BIST-30 GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Shafiqa NOORIE
YL Öğr., Anadolu Üniversitesi
Ekrem MERİÇ
Anadolu Üniversitesi
Selim YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi
Ethem ESEN
Anadolu Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • BIST 30,
 • Macroeconomic Indicators,
 • Var
 • BIST 30,
 • Makroekonomik Değişkenler,
 • VAR

Nasıl Atıf Yapılır

NOORIE, S., MERİÇ, E., YILDIRIM, S., & ESEN, E. (2020). MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ve BIST-30 GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 500–522. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1526

Özet

Uluslararası yatırımcılar için çok önemli olan enflasyon ve faiz oranı gibi temel makroekonomik göstergelere ek olarak, ülkenin kredi riski seviyesini gösteren Kredi Temerrüt Takas (CDS) önemli bir araştırma konusudur. Bu nedenle, bu çalışmada CDS rakamlarının ve seçilmiş makroekonomik değişkenlerin Borsa İstanbul’da BİST 30 (XU30) üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2010: 06 ve 2020: 02 aylık dönemlerine ait verileri alınarak VAR modeli kapsamında Granger Nedensellik İlişkileri, Etki-Tepki Grafikleri ve Varyans Ayrışması analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, değişkenlerden XU30'a ve XU30 hisse senedi getirilerinden seçilen makroekonomik endekslere doğru Granger Nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, CDS'deki şokların iki buçuk ay boyunca, başlangıçta anlamlı XU30 getirileri ile olumsuz yanıt verdiği bulunmuştur. Ayrıca faiz oranında gerçekleşen bir şokla son üç dönemde XU30 endeksi olumlu tepki verdiği dikkat çekmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdağ, S. (2019). Effect of VIX Fear Index on Financial Indicators: Turkey Case. Hitit University Journal of Social Sciences Institute. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.522619
 2. Akyol, H., & Baltacı, N. (2019). Country Credit Risk Level, Oil Prices and the Main Macroeconomic Indicators Effect to Stock Returns: Sample of BIST 100. Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (December). https://doi.org/10.9775/kausbed.2018.030
 3. Boateng, K. (2016). Macroeconomic Variables and Stock Price Volatility in Ghana. Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70545/
 4. Budak, S. Cangi, S. O. & Tuna, I. (2017). The Effect of Basic Macroeconomic Variables on BIST Indexes. Journal of Academic Social Researches, Year: 5, Number: 55, October 2017, P. 199-214
 5. Conference, I. A., & Isbn, V. (2015). The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Equity Indices and Sector Equity Indices: An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange. (January 2013), 234–245.
 6. Eren, M. & Başar, S. (2016). Effects of Credit Default Swaps (CDS) on BIST-100 Index. IOSR Journal of Economics and Finance, 3(1), 56. https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666
 7. Eyüboğlu, S. & Eyüboğlu, K. (2018). Examining the Relationship Between Inflation Rate and Borsa Istanbul Sector Index Returns. Anadolu University, Journal of Social Sciences, 89–99.
 8. Innocent, G. Shukla, J. Mulyungi, P. & Ochieng, A. (2018). Effects of Macroeconomic Variables on Stock Market Performance in Rwanda. Case Study of Rwanda Stock Exchange. European Journal of Economic and Financial Research, 0(0), 104–125. https://doi.org/10.46827/EJEFR.V0I0.364
 9. Kamışlı, M. Temizel, F. & Şahin, H. İ. (2018). Makroekonomik Değişkenler İle Borsa İstanbul Alt Sektör Endeks Getiri İlişkisi: Taş-Toprak Endeksi (XTAST) Uygulaması. In F. Temizel (Ed.), Sanayi Sektörü Getirilerinin Belirleyicileri (1st ed., pp. 118–130). Beta Basım Yayım A.Ş.
 10. Khan, J. & Khan, I. (2018). The impact of macroeconomic variables on stock prices: A Case Study of Karachi Stock Exchange. Journal of Economics and Sustainable Development, 9(13), 15–25.
 11. Korkmaz, O. Basçı, E. & Karaca, S. (2016). Macroeconomic Variables Affecting Bist30 Index Value in Turkey. (September).
 12. Koyuncu, T. (2018). Relation of BIST-100 Index to Macroeconomic Variables: An Empirical Study. Journal of Finance Economics and Social Research, (October 2018). https://doi.org/10.29106/fesa.423051
 13. Mohamed, I. A. & Ahmed, S. (2018). The Effects of Macroeconomic Variables on Stock Returns in the Jordanian Stock Market. Global Journal of Management and Business GJMB, 5(2), 087–093.
 14. Mugambi, M. & Okech, T. C. (2016). Effect of Macroeconomic Variables on Stock Returns of Listed Commercial Banks in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management IV (6), 390–418.
 15. Ndlovu, B., Faisa, F., Resatoglu, N., & Tusoy, T. (2018). The impact of macroeconomic variables on stock returns: a case of the Johannesburg stock exchange. Romanian Statistical Review, 6(2), 87–104. https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n3
 16. Nurasyikin, J. Shahnaz, I. & Syamimi, A. M. (2017). Macroeconomic Variables and Stock Market Returns: Panel Analysis from Selected ASEAN Countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 37–45. Retrieved from http: %0Awww.econjournals.com
 17. Özata, E., & Esen, E. (2010). An Econometric Analysis of Relationship Between Real Wages and Employment. Anadolu University Journal of Social Sciences. Vol:10, No:2, 55–70.
 18. Özmen, M. Karlilar, S. & Kiral, G. (2017). The Effects of Exchange Rate, Interest Rate and Inflation on Stock Returns for Turkey. Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol:21, No:1, 107–120.
 19. Pervaiz, J., Masih, J., & Jian-Zhou, T. (2018). Impact of Macroeconomic Variables on Karachi Stock Market Returns. International Journal of Economics and Finance, 10(2), 28. https://doi.org/10.5539/ijef.v10n2p28
 20. Sevinç, E. (2014). Determination of The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns Traded on Bist-30 By Using Arbitrage Pricing Theory. Istanbul University Journal of the School of Business, Vol:43, No:2, 2014, 271–292. ISSN: 1303-1732 – www.ifdergisi.org © 2014
 21. Şentürk, M. & Ducan, E. (2014). The Relationship between Exchange Rate-Interest Rate and Stock Return in Turkey: An Empirical Analysis. Business and Economics Research Journal, Vol:5, No:3, 2014, 67–80. ISSN: 1309-2448 – www.berjournal.com
 22. Takim, A. (2010). The Relationship Between GDP and Exports in Turkey: Granger Causality Test. Journal of Ataturk University Institute of Social Sciences 14(2), 1–16.
 23. Temizel, F. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Piyasalarına Asimetrik Etkileri (1st ed.). Beta Basım Yayım A.Ş.
 24. Temizel, F., Peker, G., Esen, E., & Kostakoğlu, F. (2018). Seçilmiş Makroekonomik Değişkenleri Borsa İstanbul METALANA Endeksi (XMANA) Getirileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. In F. Temizel (Ed.), Sanayi Sektörü Getirilerinin Belirleyicileri (1st ed., pp. 76–91). Beta Basım Yayım A.Ş.
 25. Temizel, F., Yetkin, S., & Kostakoğlu, F. (2018). Bist XTEKS Getirisi İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi. In F. Temizel (Ed.), Sanayi Sektörü Getirilerinin Belirleyicileri (1st ed., pp. 132–149). Beta Basım Yayım A.Ş.
 26. Topaloğlu, E. E., & Karakozak, O. (2018). Macroeconomic Factors and Stock Returns: Panel Data Analysis on BIST Banks Index Firms. Journal of Accounting and Finance, 199–216. https://doi.org/10.25095/mufad.412693
 27. Tuna, I. (2019). The Effect of Gold Prices, Exchange Rates and Interest Rates on the BIST Banking Index: (October).