Cilt 2 Sayı 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

AK PARTİ YÖNETİMİ ALTINDA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK YÜKSELİŞİ

Hakan Özkan
Karabük Üniversitesi, IIBF, Uluslararası İlişkiler

Yayınlanmış 2015-02-26

Nasıl Atıf Yapılır

Özkan, H. (2015). AK PARTİ YÖNETİMİ ALTINDA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK YÜKSELİŞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 348–363. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.66

Özet

AK Parti yönetime geldiğinden bu yana kapsamlı ekonomik reformlar yürütüldü ve özellikle 2002 yılında kabul edilen reform programı, Türkiye’nin zaten var olan güçlü dışa açılımına yeni bir ivme kazandırdı. Burada Ak Parti, başarılı bir ihracat stratejisi için önemli bir koşul olarak 1996 yılında yürürlüğe giren AB ile Gümrük Birliği Antlaşması’na bel bağlamaktadır. Hükümet çalışmaları çerçevesinde, ekonomide görünür değişimler oldu. 2003 mayıs ayında enflasyon geriledi ve %5,9 ekonomik büyüme kaydedildi. AK-Parti bu hafif yükselişi, enflasyonu sürekli gerileten IMF programlarıyla sürdürdü.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bal, S., Onay-Ok, A. (2010). Der Beitritt der Türkei zur EU und die Situation der Demokratie, Menschen- und Minderheitenrechte. Norderstedt, Germany: GRIN Verlag.
 2. Burli, P. (2011). ‘Turkey: More positive than negative’. Retrieved from http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/insights/deloitte-research/economic-research/global-economic-outlook/eca6bef1dc141310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm.
 3. Forbes Magazine. ‘The World’s biggest companies’. Retrieved fromhttp://www.forbes.com/global2000/#p_1_s_a0_All%20industries_Turkey_All%20states
 4. Hoffmann, J. (2003). Aufstieg und Wandel des politischen Islam in der Türkei. Berlin: Hans Schiler Verlag.
 5. Joppien, C. (2011). Die türkische Adalet ve Kalkinma Partisi (AK Party)—Eine Untersuchung des Programms Muhafazakar Demokrasi. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
 6. ‘Anchors aweigh’ (2010). Retrieved from http://www.economist.com/node/17276440?story_id=17276440.
 7. N.N. ‘Derviş says Turkey has major role to play in EU’. Retrieved from http://www.businessturkeytoday.com/economist-dervis-says-turkey-has-major-role-to-play-in-eu.html.
 8. N.N. ‘Economic outlook’. Retrieved from http://www.invest.gov.tr/en-us/turkey/factsandfigures/pages/economy.aspx.
 9. N.N. ‘Turkey: A country with new horizons for the services sector’. Retrieved from http://www.businessturkeytoday.com/turkey-a-country-with-new-horizons-for-the-services-sector.html.
 10. Ray, I., Gül, S. (1999). More from less: policy options and farmers choice under water scarcity. In Irrigation and drainage Systems (p. 361–383). Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Retrieved from http://erg.berkeley.edu/publications/Isha%20Ray/waterscarcity.pdf.
 11. Republic of Turkey, Ministry of Industry and Trade (2010). Turkish industrial strategy document 2011–2014. Retrieved from http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/TurkiyeSanayiStratejisiIngilizce.pdf.Senkyr, J. (2010). Die Türkei auf dem Weg zur regionalen Mittelmacht. In KAS Auslandsinformationen, 5/2010. Konrad Adenauerstiftung. Retrieved from http://www.kas.de/wf/de/33.19452/ am 11/11/2011.
 12. Ünver, O. (1997). Southeastern Anatolian Project (GAP). In Water Resource Development (p. 453–483).
 13. Yilmaz, M. (2004). Türkei und EU – Die Suche nach einer Partnerschaft. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag.
 14. Yilmazoglu, D. (2008). Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen in der Türkei: Steuern in Vergleich. Norderstedt, Germany: GRIN Verlag.
 15. Internet
 16. CIA Factbook www.cia.gov
 17. Food and Agriculture Organization www.fao.org
 18. International Monetary Fund www.imf.org