Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL MUHALEFET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elif BİLGİNOĞLU
Dr.
Uğur YOZGAT
Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

  • Organizational Dissent, Job Satisfaction, Intention to Leave
  • Örgütsel Muhalefet, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti

Nasıl Atıf Yapılır

BİLGİNOĞLU, E., & YOZGAT, U. (2020). İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL MUHALEFET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 255–271. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1400

Özet

Muhalefet örgütlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bir örgütün başarılı olması için, çalışanlarının sorunlara çözüm önerileri sunabilmeleri, etik olmayan uygulamalar hakkında itirazda bulunabilmeleri ve nasıl daha verimli ve etkili bir şekilde çalışabileceklerini sorgulayabilmeleri gerekmektedir. Muhalefet, sadece örgütte yaratabileceği olumlu etkilerden dolayı değil, aynı zamanda çalışanlara söz hakkı tanımanın öneminden dolayı da önemli bir araştırma konusudur. Bu yüzden de muhalefetin ifade edilmesi, örgüt araştırmacılarının dikkatini çeken önemli bir iletişim etkinliğidir. Bu araştırma iş tatmininin örgütsel muhalefet üzerinde ve örgütsel muhalefetin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmayı içermektedir. Bu amaçla İstanbul’da çalışan 472 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları iş tatmininin dikey örgütsel muhalefet ile aynı yönlü, çalışanların işten ayrılma niyetleri ile ters yönlü, dikey örgütsel muhalefet ile çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında ters yönlü, yatay örgütsel muhalefet ile ise aynı yönlü ilişkide olduklarını, bununla birlikte dikey örgütsel muhalefetin iş tatmini ve çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki ilişkide aracı role sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.