Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNE İLİŞKİN İŞVEREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ANALİZ

Ümit Deniz İLHAN
Dr., Pınar Süt, İnsan Kaynakları Departmanı
Burcu KÜMBÜL GÜLER
Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Generation Y, Psychological Contract, Psychological Contract Breach, Qualitative Analysis
 • Y Kuşağı, Psikolojik Sözleşme, Psikolojik Sözleşme İhlali, Nitel Analiz

Nasıl Atıf Yapılır

İLHAN, Ümit D., & KÜMBÜL GÜLER, B. (2019). Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNE İLİŞKİN İŞVEREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ANALİZ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2925–2944. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1367

Özet

Bu çalışmada, Y Kuşağı çalışanlarının işverenden hangi beklentilerinin karşılanmadığı takdirde psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine dair görüşlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, İzmir ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren iki işletmenin 17 (%48,6) beyaz yakalı ve 18 (51,4) mavi yakalı olmak üzere toplam 35 Y Kuşağı çalışanından veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Y Kuşağı çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlaline ilişkin işveren hakkındaki görüşleri 3 tema altında gruplandırılmıştır: 1) Yönetime ilişkin görüşler, 2) İlişkilere ilişkin görüşler, 3) Çalışma koşullarına ilişkin görüşler. İlk tema altında yer alan alt temalar “adil yönetim”, “tanınma ve takdir”, “lider nitelikte yönetici” ve “karşılıklı özveri”dir. İkinci tema olan ilişkilere ilişkin görüşlerde bulunan alt temalar ise “yatay ilişki”, “rahat bilgi akışı”dır. Son olarak “iş-özel yaşam dengesi”, “kişisel ve mesleki gelişim imkanları”, “kariyer yönetimi” ile “tatmin edici ücret ve yan haklar” alt temaları da çalışma koşullarına ilişkin görüşler teması altında yer almaktadır. Bu bulgu doğrultusunda Y Kuşağı çalışanlarının psikolojik sözleşmenin ihlaline dair tutum içine girmemeleri için bu temalardaki beklentilerin işveren tarafından mümkün olduğunca karşılanması önerilebilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Argyris, C. (1960), Understanding Organizational Behavior, Oxford: Dorsey Press.
 2. Budd, J. W. (2004), Employment With a Human Face: Balancing Efficiency, Equity and Voice, Ithaca, NY: Cornell University Press.
 3. Budd, J. W. (2016), Çalışma Düşüncesi, (Çev. F. Man). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 4. Cennamo, L. ve Gardner, D. (2008), “Generational Differences in Work Values, Outcomes and Person-Organisation Values Fit”, Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891-906.
 5. De Hauw, S. ve De Vos, A. (2010), “Millennials’ Career Perspective and Psychological Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations?”, Journal of Business and Psychology, 25(2), 293-302.
 6. Forret, M. L. ve Sullivan, S. E. (2002), “A Balanced Scorecard Approach to Networking: A Guide to Successfully Navigating Career Changes”, Organizational Dynamics, 31(3), 245-258.
 7. Gouldner, A. W. (1960), “The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement”, American Sociological Review, 25(2), 161-178.
 8. Levinson, H., Price, C., Munden, K., Mandl, H. ve Solley, C. (1962), Men, Management, and Mental Health, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 9. Lub, X., Bijvank, M. N., Matthijs Bal, P., Blomme, R. ve Schalk, R. (2012), “Different or Alike? Exploring the Psychological Contract and Commitment of Different Generations of Hospitality Workers”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 553-573.
 10. Lyons, S. T. (2003), An Exploration of Generational Values in Life and at Work. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://curve.carleton.ca/c3cc861c-e720-47a1-a33f-e8d570474474
 11. Maia, L. G. ve Bastos, A. V. B. (2015), “Organizational Commitment, Psychological Contract Fulfillment and Job Performance: A Longitudinal Quanti-Qualitative Study”, BAR-Brazilian Administration Review, 12(3), 250-267.
 12. Morrison, E. W. ve Robinson, S. L. (1997), “When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops”, Academy of Management Review, 22(1), 226- 256.
 13. Nadin, S. J. ve Williams, C. C. (2012), “Psychological Contract Violation Beyond an Employees’ Perspective”, Employee Relations, 34(2), 110-125.
 14. Omay, U. (2017). Post Homo Servus, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 15. Pinzaru, F.,Vatamanescu, E. M., Mitan, A., Savulescu, R., Vițelar, A., Noaghea, C. ve Balan, M. (2016). “Millennials at Work: Investigating the Specificity of Generation Y Versus Other Generations”, Management Dynamics in the Knowledge Economy, 4(2), 173-192.
 16. Robinson, S. L., Kraatz, M. ve Rousseau, D. M. (1994), “Changing Obligations and the Psychological Contract: A Longitudinal Study”, Academy of Management Journal, 37: 137-152.
 17. Robinson, S. L. ve Morrison, E. W. (1995), “Organizational Citizenship Behavior: A Psychological Contract Perspective”, Journal of Organizational Behavior, 1, 289-298.
 18. Rousseau, D. M. (1990), “New Hire Perceptions of Their Own and Their Employer’s Obligations: A Study of Psychological Contracts”, Journal of Organizational Behavior, 11, 389-400.
 19. Rousseau, D. M. (1995), Psychological Contract in Organisation: Understanding Written and Unwritten Agreement, USA: Sage Publication.
 20. Schein, E. H. (1965), Organizational Psychology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 21. Sharabi, M. ve Harpaz, I. (2007), “Changes in Work Centrality and Other Life Areas in Israel: A Longitudinal Study”, Journal of Human Values, 13(2), 95-106.
 22. Smola, K. W. ve Sutton, C. D. (2002), “Generational Differences: Revisiting Generational Work Values for the New Millennium”, Journal of Organizational Behavior, 23, 363-382.
 23. Strauss, W. & Howe, N. (1991), Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, New York: William Morrow.
 24. Sturges, J., Conway, N., Guest, D. ve Liefooghe, A. (2005), “Managing the Career Deal: The Psychological Contract as a Framework for Understanding Career Management, Organizational Commitment and Work Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 26(7), 821-838.
 25. Tulgan, B., (2009), Managing Generation X, New York: W.W. Norton Publishing.
 26. Vasantha, S. (2016), “Assessing Psychological Contract in the Generational Workforce”, Indian Journal of Science and Technology, 9(32), 1-6.
 27. Wu, J. B., Hom, P. W., Tetrick, L. E., Shore, L. M., Jia, L., Li, C. ve Song, L. J. (2006), “The Norm of Reciprocity: Scale Development a Validation in the Chinese Context”, Management and Organization Review, 2(3), 377-402.