Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ LİSANSLI OLMAYAN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ YATIRIMLARININ GETİRİ ORANLARININ ANALİZİ

Murat ERTUĞRUL
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Mustafa Hakan SALDI
Dr. Öğr., Anadolu Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

  • Renewable Energy Industry, Solar Energy, Unlicensed Solar Energy Projects in Turkey, Return On Investment Rates
  • Yenilenebilir Enerji Endüstrisi, Güneş Enerjisi, Türkiye’deki Lisanslı Olmayan Güneş Enerjisi Projeleri, Yatırımın Getiri Oranları

Nasıl Atıf Yapılır

ERTUĞRUL, M., & SALDI, M. H. (2020). TÜRKİYE’DEKİ LİSANSLI OLMAYAN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ YATIRIMLARININ GETİRİ ORANLARININ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 903–923. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1314

Özet

Bu çalışma, öncelikle, Türkiye’deki lisanslı olmayan güneş enerji projesi yatırımlarının getiri yüzdelerine güç hacminin ve döviz kurunun etkisinin hangi seviyelerde olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Genellikle, yatırımcılar yatırım kararlarını alırlarken zihinlerinde karışıklık yaşarlar. Bilhassa, bir güneş enerjisi projesi yatırımının getiri yüzdesine tesir edebilecek belirli değişkenler bulunmakla beraber, getiri oranını temsil edebilecek bir çoklu regresyon modeli nasıl oluşturulabilir sorusu da akıllara gelmektedir. Bu çalışma, 250 KW, 500 KW ve 1000 KW kapasiteye sahip lisanslı olmayan güneş enerjisi kurulumlarının örneklem olarak kullanılması ile elde edilen yatırım senaryolarını simüle etmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden, yatırımların getiri yüzdelerini öngören çoklu regresyon modeli ile, güç kapasitesi ve döviz kuru bağımsız değişkenleri hesaba katılarak, her vaka için gelecek nakit akımlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Özellikle, finansmanın temel prensibi olan risk ve getiri ilişkisine uyumlu bir şekilde, güç kapasitesinin, projelerin getiri oranlarına önemli miktarda etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, döviz kuru riskinin payı hesaplanarak kurdaki dalgalanmaların yatırımların getiri oranlarını nasıl etkileyebileceği ispatlanmıştır.              

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

  1. Bazilian, M., Onyeji, I., Liebreich, M., MacGill, I., Chase, J., Shah, J., Gielen, D., Arent, D., Landfear, D., Zhengrong, S. (2013). Re-considering the economics of photovoltaic power. Renewable Energy, 53, 329-338.
  2. Büyüközkan, G., Güleryüz, S. (2016). An integrated DEMATEL-ANP approach for renewable energy resources selection in Turkey. International Journal of Production Economics, 182, 435-448.
  3. Büyüközkan, G., Güleryüz, S. (2017). Evaluation of Renewable Energy Resources in Turkey using an integrated MCDM approach with linguistic interval fuzzy preference relations. Energy, 123, 149-163.
  4. El-Sebaii, A.A., Al-Ghamdi, A.A., Al-Hazmi, F.S., Faidah, S. (2009). Estimation of global solar radiation on horizontal surfaces in Jeddah, Saudi Arabia. Energy Policy, 37(9), 3645-3649.
  5. Kıray, V., Şağbanşua, L. (2013). Barriers in front of solar energy plants in Turkey and investment analysis of solution scenarios-case study on a 10 MW system. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 5(4), 041812.
  6. Muhammad-Sukki, F., Hawa Abu-Bakar, H., Munir, A.B., Hajar Mohd Yasin, S., Ramirez-Iniguez, R., McMeekin, S.G., Stewart, B.G., Sarmah, N., Mallick, T.K., Ruzairi (2014). Feed-in tariff for solar photovoltaic: The rise of Japan. Renewable Energy, 68, 636-643.
  7. Shrimali, G., Kniefel, J. (2011). Are government policies effective in promoting deployment of renewable electricity resources? Energy Policy, 39(9), 4726-4741.