Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BT DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROJESİNİN GERÇEKLEŞMESİNDE SOSYAL AĞ YAPISININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi, Gebze Teknik Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • IT Outsourcing, Social Network, Tie Measures, Structural Measures, Case Analysis
 • BT Dış Kaynak Kullanımı, Sosyal Ağ, Bağ Ölçütleri, Yapısal Ölçüler, Vaka İncelemesi

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDENİZCİ KÖSE, B. (2019). BT DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROJESİNİN GERÇEKLEŞMESİNDE SOSYAL AĞ YAPISININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2052–2072. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1268

Özet

Bilgi Teknolojileri (BT) dış kaynak kullanım faaliyetleri, maliyet tasarrufu, katma değerli faaliyetler, yüksek kaliteli sistemler, risk azaltma, verimlilik ve rekabet gücü, uyumluluk ve güvenlik gibi sağladığı değerli stratejik faydalar nedeniyle giderek artmaktadır. Günümüzde, müşteri ile sağlayıcı arasındaki dış kaynak ilişkisini yönetmek, dış kaynak etkileşiminin sürdürülebilirliği ve proje başarısı için göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışma, sosyal etkileşim yapısının proje başarısındaki önemini ve “başarısız” bir IT dış kaynak projesi örneğinde müşteri ile satıcı arasındaki ilişki dinamiğinin nasıl gerçekleştiğini incelemektedir. Bu vaka incelemesi, BT dış kaynak kullanımı ilişkisinin proje başarısı üzerindeki önemini yorumlayıcı bir analizle ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma dış kaynak proje katılımcılarının ihtiyaçlarını, iletişim dinamiklerini ve sosyal ağ modelini yapısal ve bağ özellikleri bakımından incelemektedir; uygulayıcılar ve araştırmacılar için başarısız BT dış kaynak projelerinin gizli sorunlarına ışık tutmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Berger, H. et. al. (2010), “Outsourcing and Communications, the Role of Stakeholder Analysis – A Case Study in Practice”, AMCIS 2010 Proceedings, 66, pp. 1-11.
 2. Cullen, S. et. al. (2005), “IT Outsourcing Configuration: Research into Defining and Designing Outsourcing Arrangements”, The Journal of Strategic Information Systems, 14 (4), pp. 357–387.
 3. Cunden, M. (2008), "The Impact of the IT Outsourcing Relationship on the Success of the Venture: A Research Agenda", ECIS Proceedings, 64, pp. 1-13.
 4. Dibbern, J. et. al. (2004), “Information Systems Outsourcing: A Survey and Analysis of the Literature”, The DATABASE for Advances in Information Systems, 35 (4), pp. 6–102.
 5. Djavanshir, G. R. (2005). Surveying the risks and benefits of IT outsourcing. IT professional, 7(6), 32-37.
 6. Fink, L. (2010), “Information Technology Outsourcing through a Configurational Lens”, Journal of Strategic Information Systems, 19, pp. 124–141.
 7. Goles, T. and Chin, W. W. (2005), “Information Systems Outsourcing Relationship Factors: Detailed Conceptualization and Initial Evidence”, SIGMIS Database, 36 (4), pp. 47-67.
 8. Hu, Q., Saunders, C., & Gebelt, M. (1997). Diffusion of information systems outsourcing: A reevaluation of influence sources. Information Systems Research, 8(3), 288-301.
 9. Insinga, R.C. and Werle, M. J. (2000), "Linking outsourcing to business strategy", Academy of Management Perspectives, 14 (4), pp. 58-70.
 10. Kern, T. and. Willcocks, L. P. (2002), “Exploring Relationships in Information Technology Outsourcing: The Interaction Approach”, European Journal of Information Systems, 11 (1), pp. 3-19.
 11. Koh, C. et. al. (2004), “IT Outsourcing Success: A Psychological Contract Perspective”, Information Systems Research, 15 (4), pp. 356–373.
 12. Lee, J. N. and Kim, Y. G. (1999), “Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success: Conceptual Framework and Validation”, Journal of Management Information Systems, 15 (4), pp. 29–62.
 13. Logan, M. S. (2000), “Using Agency Theory to design successful outsourcing relationships”, International Journal of Logistics Management, 11 (2), pp. 21-32.
 14. Loh, L., & Venkatraman, N. (1992). Determinants of information technology outsourcing: a cross-sectional analysis. Journal of management information systems, 9(1), 7-24.
 15. Loh, L., & Venkatraman, N. (1995). An empirical study of information technology outsourcing: Benefits, risks, and performance implications. ICIS 1995 Proceedings, 25.
 16. Looff, L.A. de. "A model for information systems outsourcing decision making", PhD Dissertation TU Delft, September 19, 1996.
 17. Miranda, S. M. and Kavan, C. B. (2005), “Moments of Governance in IS Outsourcing: Conceptualizing Effects of Contracts on Value Capture and Creation”, Journal of Information Technology, 20 (3), pp. 152–169.
 18. Schroiff, A. et. al. (2010), “Structuring the structure in outsourcing research - A social network perspective on outsourcing relationship management”, Proceeding of the 16th Americas Conference on Information Systems, pp. 1-9.
 19. Schroiff, A. et. al. (2010), "The Role of Social Network Structures in Outsourced Projects", International Research Workshop on IT Project Management, pp. 132-141.
 20. Statista (2018). Top reasons why companies outsource information technology (IT) services worldwide in 2018. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/948977/technology-outsourcing-top-reasons-globally/
 21. Tichy, N. M., Tushman, M. L. and Fombrun, C. (1979), “Social Network Analysis for Organizations”, The Academy of Management Review, 4 (4), pp. 507–519.
 22. Weinert, S. and Meyer, K. (2005), "The evolution of IT outsourcing: From its origins to current and future trends", Bergische Univ. Wuppertal, 202, pp. 1-30.