Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Haşim BAĞCI
Dr. Öğretim Üyesi, Aksaray Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-08-29

Anahtar Kelimeler

  • Financial Literacy, Financial Literacy Level, Factors Affecting Financial Literacy, Macroeconomic-Microeconomic Factors
  • Finansal Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık Düzeyi, Finansal Okuryazarlığı Etkileyen Faktörler, Makroekonomik-Mikroekonomik Etkenler

Nasıl Atıf Yapılır

BAĞCI, H., & ARABACI, S. M. (2019). FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 68–88. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1232

Özet

Finansal okuryazarlık, insanların günlük hayattaki temel bütçelerini oluşturmalarında ve yatırım kararlarında etkin kararlar verilmesini sağlamaktadır. Etkin kararlar verilmesiyle hem bireyin hem toplumun hem de ülkenin kalkınmasına destek olunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı finansal okuryazarlık dünyadaki tüm toplumlara hitap etmektedir. Ayrıca finansal okuryazarlıkla birlikte bilinen finansal araç çeşitliliği artmaktadır. Bu çalışmada Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin finansal okuryazarlıklarının hangi faktörlerden etkilendikleri incelenmiştir. Ayrıca Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin oldukça düşük olduğu hatta bunun altında matematiksel sorunların yattığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesinin genellikle internet kaynaklarından ulaştığı bilgilerden ibaret olduğu belirlenmiştir. Ayrıca finansal okuryazarlık düzeyinin; ailenin geliri, babanın mesleği, kredi kartına sahip olma, kredi kartı limiti, kredi kartının asgari tutarını ödeyebilme, gelir-gider düzeyi, temel finans bilgisi, finansal okuryazarlık eğitimi, hangi finansal araçlara hangi bilgi kaynakları kullanılarak yatırım yapıldığı ve finansal okuryazarlık yeterliliği faktörlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Bu çalışma mikro düzeyde gerçekleşmiş olsa da elde edilen sonuçların büyük bir çoğunluğu makro düzeyde de toplumu etkilemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.