Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRKİYE’NİN TARIMSAL İHRACATI: BİR ÇEKİM MODELİ UYGULAMASI

Gökhan UZEL
Araş. Gör, Uludağ Üniversitesi
Serkan GÜRLÜK
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • International Trade, Gravity Model, Agricultural Product Export, Agricultural Production Value, Per Capita Animal Protein Consumption
 • Uluslararası Ticaret, Çekim Modeli, Tarım Ürünleri İhracatı, Tarımsal Üretim Değeri, Kişi Başı Hayvansal Protein Tüketimi

Nasıl Atıf Yapılır

UZEL, G., & GÜRLÜK, S. (2019). TÜRKİYE’NİN TARIMSAL İHRACATI: BİR ÇEKİM MODELİ UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2964–2979. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1222

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin tarımsal ihracat yapısını çekim modeli yöntemi ile belirlemek, olası politika önerilerini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2001-2030 yıllarını dönemini kapsayan ve Türkiye’nin ihracat yaptığı seçilmiş 16 temsilci ülkeye ait yıllık panel veriler çekim modelinde kullanılmıştır. Yapılan tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’nin tarımsal ürün ihraç ettiği ülkelerin GSMH ve nüfusları tarımsal ihracatı ile pozitif yönde ilişkiliyken, mesafe değişkeni ise tarım ürünleri ihracatı ile negatif yönde ilişkilidir. Yine son yıllarda dünyadaki kişi başı hayvansal protein tüketim oranlarının arttığı bilinmektedir. Bu artışlar analiz sonuçları ile paralellik göstermektedir. Kişi başı hayvansal protein tüketim oranları arttıkça Türkiye için yeni tarımsal ihracat alanları açılabileceği söylenebilir. Bu noktada Türkiye’nin artan iç tüketim trendlerini ve yükselen pazarları takip etmesinin gerekli olacağı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, politika yapıcıların tarım ürünleri ihracatı stratejisine yönelik söz konusu tespitleri dikkate almaları önem arz etmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aitken, N. (1973). The Effects of the EEC and EFTA on European Trade: A temporal Cross-Section Analysis. The American Economic Review, 63(5)- 881-892.
 2. Ata, S. (2013). Turkey’s Trade with Neighbour Countries: A Gravity Model Analysis. International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Russia, 17-18 September 2013, p:500-509.
 3. Atıcı, C., & Güloğlu, B. (2006). Gravity Model of Turkey’s Fresh and Processed Fruit and Vegatable Export to the EU. Journal of International Food& Agribusiness Marketing, 18:(3-4)- 7-21.
 4. Demirel B., & Erdem, C. (2004). The impact of exchange rate variability on export: The case of Turkey. The Journal of Economy, Business and Finance, 19(223): 116-127.
 5. Distance Calculator Home Page. http://www.distancefromto.net/ (accessed on 04.08.2019)
 6. Erdem, E., & Nazlıoğlu S. (2008). Gravity Model of Turkish Agricultural Exports to the European Union. International Trade and Finance Association Working Papers, pp:21.
 7. Erol, E. (2015). Structural Analysis of Turkish Agricultural Foreign Trade and Effects of EU Process Türkiye. EU Expertise Thesis. Ministry of Food, Agriculture and Livestock Directore General of EU and Foreign Affairs, Ankara, Turkey,
 8. FAO (2018a). Food and Agriculture Organization of the United Nations Home Page. Available Online: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV (accessed on: 04.08.2019)
 9. FAO (2018b). Food and Agriculture Organization of the United Nations Home Page. Available Online: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TM(accessed: 04.08.2019)
 10. IMF (2018). International Monetary Fund Home Page https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx (accessed on 04.08.2019)
 11. Kulkarni, G.K., Gupte, R., Sethi, S. 2015. Gravity Model: India’s Exports. SCMS Journal of Indian Management, 38-50.
 12. Linnemann H. (1966). An Econometric Study of International Trade Flows, Humanities Press, Newyork.
 13. Nitsch V. (2000). National borders and international trade: Evidence from the European Union. The Canadian Journal of Economics, 33(4): 1091-1105.
 14. Poyhonen, P. A. (1963). Tentative Model for Volume in Trade Between Countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 90:91-113.
 15. Sandalcılar, A.R. (2012). Determinants of Agricultural Product Trade in the Black Sea Basin: Gravity Model Approach. Turkish international Cooperation and Coordination Agency. Eurasian Etudes, 41(1): 71-94.
 16. Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum, Geneva.
 17. Sevela M. (2002). Gravity-type Model of Czech Agricultural Export. AgriculturalEconomics, 48:463-466.
 18. Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions For an International Economy Policy, The Twentieth Century Fund. New York.
 19. Thursby J.G., & Thursby M.C. (1987). Bilateral Trade Flows, Linder Hypothesis and Exchange Risk. Rewiew of Economics and Statistics, 69(3): 488-495.
 20. UNCTAD (2018). United Nations Conference on Trade and Development Home Page http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (accessed on 04.08.2019)