Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMDE ENDÜSTRİ 4.0’IN YERİ

İpek ÖZENİR
Öğr.Gör., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Gülsün NAKIBOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Çukurova Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Environmental conscious manufacturing, Internet of Things, Cyber-physical Systems
 • Çevreye Duyarlı Üretim, Nesnelerin İnterneti, Siber-Fiziksel Sistemler

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZENİR, İpek, & NAKIBOĞLU, G. (2019). SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMDE ENDÜSTRİ 4.0’IN YERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2248–2281. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1197

Özet

Endüstri devriminden günümüze dek bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sınırlı olan doğal kaynaklar sınırsız bir şekilde tüketilmeye devam edilmektedir. Uzun yıllardır hemen her ortamda üretimin ve tüketimin çevre üzerindeki etkileri dile getirilse de konu üretimin ve tüketimin ekonomik faydası boyutuna geldiğinde yapılması gereken değişiklikler ve düzenlemeler uygulanamamaktadır. Ancak son yıllarda çevresel problemlerin etkilerinin hissedilir boyutlara gelmesi gidişatı değiştirmiş, kaynakların sürdürülebilirliği önem kazanmaya başlamıştır. Bu aşamada, sürdürülebilirliğin sağlanması gereken alanlardan biri de üretimdir. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir kavram olan Endüstri 4.0 ve teknolojileri, sürdürülebilir üretimi sağlama yollarından biridir. Endüstri 4.0 ile geleceğin akıllı fabrikaları, faaliyetlerin sürdürülebilirliğe uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için farklı teknik ve teknolojiler barındıran bir araç olarak kullanılabilecektir. Bu kavramlardan hareketle bu çalışmanın temel amacı Endüstri 4.0’ın sürdürülebilir üretimde nasıl kullanılabileceğinin ve sağlayabileceği faydaların ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada sanayi devrimleri, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üretim ve Endüstri 4.0’ın sürdürülebilir üretimde nasıl kullanılabileceğinden bahsedilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akben, İ., & Avşar, İ.İ. (2018). Endüstri 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-37.
 2. Aksoy, S. (2017). Değişen Teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı Anlamaya Dair Bir Giriş. SAV Katkı, 4, 34-44.
 3. Alayon, C., Safsten, K., & Johansson, G. (2017). Conceptual sustainable production principles in practice: Do they reflect what companies do? Journal of Cleaner Production, 141, 693-701 DOI 10.1016/j.jclepro.2016.09.079.
 4. Alcácer, V., & Cruz-Machado, V. (2019). Scanning the Industry 4.0: A Literature Review on Technologies for Manufacturing Systems. Engineering Science and Technology, an International Journal, 22(3), 899-919. doi.org/10.1016/j.jestch.2019.01.006.
 5. Almada-Lobo, F. (2015). The Industry 4.0 revolution and the future of Manufacturing Execution Systems (MES). Journal of Innovation Management, 3 (4): 16-21
 6. Anderl, R. (2014). Industrie 4.0 - Advanced Engineering of Smart Products and Smart Production. Technological Innovations in the Product Development, 19th International Seminar on High Technology, Piracicaba, Brasil October 9th, 2014.
 7. Aracıoğlu, B. (2010). Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Kapsamında Sürdürülebilir Üretim. Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 141-156.
 8. Bağcı, E. (2018). Endüstri 4.0: Yeni Üretim Tarzını Anlamak. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24), 122-146.
 9. Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: an overview. Procedia Manufacturing, 13, 1245-1252.
 10. Birkel, H.S., Veile, J.W., Müller, J.M., Hartmann, E., & Voigt, K.I. (2019). Development of a risk framework for Industry 4.0 in the context of sustainability for established manufacturers. Sustainability, 11(2), 384. doi:10.3390/su11020384
 11. Blinder, A. S. (2006). Offshoring: the next industrial revolution?. Foreign affairs, 113-128.
 12. Blunck, E., & Werthmann, H. (2017). Industry 4.0–An opportunity to realize sustainable manufacturing and its potential for a circular economy. Dubrovnik International Economic Meeting, 3(1), 644-666.
 13. Bonilla, S.H., Silva, H.R.O., da Silva, M.T., Gonçalves, R.F., & Sacomano, J.B. (2018). Industry 4.0 and sustainability implications: A scenario-based analysis of the impacts and challenges. Sustainability, 10(10), 3740. doi.org/10.3390/su10103740.
 14. Braccini, A., & Margherita, E. (2019). Exploring organizational sustainability of industry 4.0 under the triple bottom line: The case of a manufacturing company. Sustainability, 11(1), 36. doi.org/10.3390/su11010036.
 15. Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International journal of mechanical, industrial science and engineering, 8(1), 37-44.
 16. Brito, M.F., Ramos, A.L., Carneiro, P., & Gonçalves, M.A. (2019). Ergonomic Analysis in Lean Manufacturing and Industry 4.0—A Systematic Review. Alves A., Kahlen FJ., Flumerfelt S., Siriban-Manalang A. (eds.). In Lean Engineering for Global Development (pp. 95-127). Switzerland: Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-13515-7_4.
 17. Buxmann, P., Hess, T., & Ruggaber, R. (2009). Internet of services. Business & Information Systems Engineering, 1(5), 341. doi.org/10.1007/s12599-009-0066-z.
 18. Cardoso, J., Voigt, K., & Winkler, M. (2008). Service engineering for the internet of services. In International Conference on Enterprise Information Systems (pp. 15-27). Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/ 10.1007/978-3-642-00670-8_2.
 19. Carvalho, N., Chaim, O., Cazarini, E., & Gerolamo, M. (2018). Manufacturing in the fourth industrial revolution: A positive prospect in sustainable manufacturing. Procedia Manufacturing, 21, 671-678.
 20. Chaim, O., Muschard, B., Cazarini, E., & Rozenfeld, H. (2018). Insertion of sustainability performance indicators in an industry 4.0 virtual learning environment. Procedia Manufacturing, 21, 446-453 DOI 10.1016/j.promfg.2018.02.143.
 21. Chiarini, A. (2014). Sustainable manufacturing-greening processes using specific Lean Production tools: an empirical observation from European motorcycle component manufacturers. Journal of Cleaner Production, 85, 226-233. doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.080
 22. Choi, S., & Ng, A. (2011). Environmental and economic dimensions of sustainability and price effects on consumer responses. Journal of business ethics, 104(2), 269-282. doi.org/10.1007/s10551-011-0908-8.
 23. Cordes, F., & Stacey, N. (2017). Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution. The Boston Consulting Group: Boston, MA, USA.
 24. de Man, J.,& Strandhagen, J.O. (2017). An Industry 4.0 research agenda for sustainable business models. Procedia CIRP, 63, 721–726 DOI 10.1016/j.procir.2017.03.315
 25. de Ron, A.J. (1998). Sustainable production: the ultimate result of a continuous improvement. International Journal of Production Economics, 56, 99-110.
 26. de Sousa Jabbour, A.B.L., Jabbour, C.J.C., Foropon, C., & Filho, M.G. (2018). When titans meet–Can industry 4.0 revolutionise the environmentally-sustainable manufacturing wave? The role of critical success factors. Technological Forecasting and Social Change, 132, 18-25. doi.org/10.1016/j.techfore.2018.01.017.
 27. Despeisse, M., Mbaye, F., Ball, P.D., & Levers, A. (2012) The emergence of sustainable manufacturing practices, Production Planning & Control, 23:5, 354-376, DOI 10.1080/09537287.2011.555425
 28. Despeisse, M., Mbaye, F., Ball, P.D., & Levers, A. (2012). The emergence of sustainable manufacturing practices. Production Planning & Control, 23(5), 354-376.
 29. Dossou, P.E. (2018). Impact of sustainability on the supply chain 4.0 performance. Procedia Manufacturing, 17, 452-459 DOI 10.1016/j.promfg.2018.10.069
 30. Dutton, W.H., (2014). Putting things to work: social and policy challenges for the Internet of things. info, 16(3), 1-21 DOI 10.1108/info-09-2013-0047
 31. Ehrenfeld, J.R. (2005). The roots of sustainability. MIT Sloan Management Review, 46(2), 23.
 32. Erol, S. (2016). Where is the Green in Industry 4.0? or How Information Systems can play a role in creating Intelligent and Sustainable Production Systems of the Future. In First Workshop on Green (Responsible, Ethical, Social/Sustainable) IT and IS–the Corporate Perspective, Vienna, WU.
 33. Erol, S., Jägera, A., Hold, P., Otta, K., & Sihn, W. (2016). Tangible Industry 4.0: a scenario-based approach to learning for the future of production. Procedia CIRP, 54, 13-18. doi:10.1016/j.procir.2016.03.162
 34. Franciosi, C., Iung, B., Miranda, S., & Riemma, S. (2018). Maintenance for sustainability in the industry 4.0 context: A scoping literature review. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 903-908. doi.org/ 10.1016/j.ifacol.2018.08.459
 35. Frank, A.G., Dalenogare, L.S., & Ayala, N.F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210, 15-26. doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004.
 36. Gabriel, M., & Pessl, E. (2016). Industry 4.0 and sustainability impacts: Critical discussion of sustainability aspects with a special focus on future of work and ecological consequences. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 14(2), 131.
 37. Garetti, M., & Taisch, M. (2012). Sustainable manufacturing: trends and research challenges. Production Planning & Control, 23(2-3), 83-104. doi.org/ 10.1080/09537287.2011.591619.
 38. Gavrilescu, M. (2004). Cleaner productıon as a tool for sustaınable development. Environmental Engineering and Management Journal, 3(1), 45-70.
 39. Genç, S. (2018). Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye. Sosyoekonomi, 26 (36), 235-243.
 40. Goodland, R. (1995). The concept of environmental sustainability. Annual review of ecology and systematics, 26(1), 1-24.
 41. Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for industrie 4.0 scenarios. In 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 3928-3937). IEEE Computer Society Washington, DC, USA.
 42. Herrmann, C., Schmidt, C., Kurle, D., Blume, S., & Thiede, S. (2014). Sustainability in manufacturing and factories of the future. International Journal of precision engineering and manufacturing-green technology, 1(4), 283-292. doi.org/10.1007/s40684-014-0034-z.
 43. Hofmann, E., & Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89, 23–34 DOI 10.1016/j.compind.2017.04.002.
 44. IERC (2014). European Research Cluster on the Internet of Things. Internet of Things. Erişim adresi: http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm. Erişim Tarihi 10.05.2019..
 45. Jawahir, I.S., & Bradley, R. (2016). Technological elements of circular economy and the principles of 6R-based closed-loop material flow in sustainable manufacturing. Procedia CIRP, 40, 103-108. doi.org/ 10.1016/j.procir.2016.01.067
 46. Jawahir, I.S., Dillon, O.W., Rouch, K.E., Joshi, K.J., Venkatachalam, A., & Jaafar, I.H. (2006, September). Total life-cycle considerations in product design for sustainability: A framework for comprehensive evaluation. In Proceedings of the 10th International Research/Expert Conference, (pp. 1-10). Barcelona, Spain.
 47. Jayal, A.D., Badurdeen, F., Dillon, O.W., & Jawahir, I.S. (2010). Sustainable manufacturing: Modeling and optimization challenges at the product, process and system levels. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2(3), 144-152. doi.org/10.1016/j.cirpj.2010.03.006.
 48. Jazdi, N. (2014) Cyber Physical Systems in the Context of Industry 4.0. IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics DOI 10.1109/AQTR.2014.6857843.
 49. Jensen, M.C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, 48(3), 831-880. doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x.
 50. Jovane, F., Koren, Y., & Boer, C.R. (2003). Present and future of flexible automation: towards new paradigms. CIRP Annals, 52(2), 543-560.
 51. Kagermann, H., Anderl, R., Gausemeier, J., Schuh, G., & Wahlster, W. (Eds.). (2016). Industrie 4.0 in a Global Context: strategies for cooperating with international partners. Munich:Herbert Utz Verlag.
 52. Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., & Wahlster, W. (2013a). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Berlin: Forschungsunion im Stifterverbandfür die Deutsche Wirtschafte.V.
 53. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013b). Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE, 4(199), 14.
 54. Kamble, S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S.A. (2018). Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process Safety and Environmental Protection, 117, 408–425. doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.009.
 55. Kang, H. S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., Kim, B., H., & Do Noh, S. (2016). Smart manufacturing: Past research, present findings, and future directions. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 3(1), 111-128. doi.org/10.1007/s40684-016-0015-5.
 56. Kayikci, Y. (2018). Sustainability impact of digitization in logistics. Procedia Manufacturing, 21, 782-789 DOI 10.1016/j.promfg.2018.02.184.
 57. Kiel, D., Muller, J., Arnold, C., & Voigh, K. (2017). Sustainable Industrial Value Creation: Benefits and Challenges of Industry 4.0. XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna. 18-21 June 2017.
 58. Krajnc, D., & Glavič, P. (2003). Indicators of sustainable production. Clean technologies and environmental policy, 5(3-4), 279-288. doi.org/10.1007/s10098-003-0221-z
 59. Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4), 239-242. doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4.
 60. Lee, E.A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. In 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC), 363-369.
 61. Lee, J., Kao, H.A., & Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and big data environment. Procedia CIRP, 16, 3-8. doi.org/ 10.1016/j.procir.2014.02.001
 62. Lowell Center for Sustainable Production (1998). Sustainable Production Defined. Erişim adresi: https://www.uml.edu/Research/Lowell-Center/About/Sustainable-Production-Defined.aspx, Erişim tarihi: 01.04.18.
 63. MacDougall, W. (2014). Industrie 4.0: Smart manufacturing for the future. Germany Trade & Invest.
 64. Manavalan, E.,& Jayakrishna, K. (2019) A review of Internet of Things (IoT) embedded sustainable supply chain for industry 4.0 requirements. Computers & Industrial Engineering, 127, 925–953 DOI 10.1016/j.cie.2018.11.030.
 65. Mario, H., Tobias, P., & Boris, O. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No.01/2015, Technische Universität Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management.
 66. McMichael, A.J., Butler, C.D., & Folke, C. (2003). New visions for addressing sustainability. Science, 302(5652), 1919-1920.
 67. Millar, H.H., & Russell, S.N. (2011). The adoption of sustainable manufacturing practices in the Caribbean. Business Strategy and the Environment, 20(8), 512-526. doi.org/10.1002/bse.707
 68. Moktadir, A., Ali, S.M., Kusi-Sarpong, S., & Shaikh A.A. (2018). Assessing Challenges for implementing Industry 4.0: Implications for process safety and environmental protection. Process Safety and Environmental Protection, 117, 730-741 DOI 10.1016/j.psep.2018.04.020.
 69. Morrar, R., Arman, H., & Mousa, S. (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) A Social Innovation Perspective. Technology Innovation Management Review, 7(11), 12-20.
 70. Müller, J.M., Kiel, D., & Voigt, K.I. (2018). What drives the implementation of industry 4.0? The role of opportunities and challenges in the context of sustainability. Sustainability, 10(1), 247. doi.org/10.3390/su10010247.
 71. Nakıboğlu, G. (2014). Üretimde Çevreye Duyarlı Yaklaşım. (Ed: Günaydın, İ.; Özsoy, T.) Disiplinler arası bakış açısı ile çevre, 2, 202. İstanbul: Hiperlink Yayınevi.
 72. Öksüz, M.K., Öner, M., & Öner, S.C. (2017). Yalın Üretim Tekniklerinin Endüstri 4.0 Perspektifinden Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı. Munzur Üniversitesi, Tunceli.
 73. Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon. Maliye Finans Yazıları, Özel Sayı, 113-132.
 74. Özsoylu, A.F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 75. Pamuk, N.S., & Soysal, M. (2018). Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66.
 76. Pereira, A.C., & Romero, F. (2017). A review of the meaning and implications of the Industry 4.0 concept. Procedia Manufacturing, 13, 1206–1214 DOI 10.1016/j.promfg.2017.09.032.
 77. Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor, R. (2016). A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond. Procedia CIRP, 52, 173-178 DOI 10.1016/j.procir.2016.08.005.
 78. Rajkumar, R., Lee, I., Sha, L., & Stankovic, J. (2010). Cyber-physical systems: the next computing revolution. In Design Automation Conference , 731-736. California, USA.
 79. Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston Consulting Group, 9(1), 54-89.
 80. Santos, C., Mehrsai, A., Barros, A.C., Araujo, M.,& Ares, E. (2017) Towards Industry 4.0: an overview of European strategic roadmaps. Procedia Manufacturing, 13, 972-979. DOI 10.1016/j.promfg.2017.09.093.
 81. Santucci, G. (2010). The internet of things: Between the revolution of the internet and the metamorphosis of objects. Vision and Challenges for Realising the Internet of Things, 11-24.
 82. Sarkis, J., & Rasheed, A. (1995). Greening the manufacturing function. Business Horizons, 38(5), 17-27.
 83. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, NY.
 84. Sheth, J.N., Sethia, N.K., & Srinivas, S. (2011). Mindful consumption: a customer-centric approach to sustainability. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 21-39.
 85. Shrouf, F., & Miragliotta, G. (2015). Energy management based on Internet of Things: practices and framework for adoption in production management. Journal of Cleaner Production, 100, 235-246. doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.055.
 86. Song, Z., & Moon, Y., (2017). Assessing sustainability benefits of cybermanufacturing systems. Int J Adv Manuf Technol, 90, 365–1382 DOI 10.1007/s00170-016-9428-0.
 87. Soubbotina, T.P. (2004). Beyond economic growth an introduction to sustainable development. 2nd edition, USA: World Bank.
 88. Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 89. Stock, T., & Seliger, G. (2016). Opportunities of sustainable manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, 40, 536-541. doi. org/10.1016/j.procir.2016.01.129.
 90. Stock, T., Obenaus, M., Kunz, S., & Kohl, H. (2018). Industry 4.0 as enabler for a sustainable development: A qualitative assessment of its ecological and social potential. Process Safety and Environmental Protection, 118, 254–267 DOI 10.1016/j.psep.2018.06.026.
 91. Sung, T.K. (2017). Industry 4.0: A Korea perspective. Technological Forecasting and Social Change, 132, 40-45. doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.005.
 92. Thurow, L.C. (2000). New rules in Globalization and the Challenges of a New Century: A Reader, 244 O'Meara, P., Mehlinger, H., Mehlinger, C. & Krain, M. (eds). Globalization and the challenges of a new century: a reader. USA: Indiana University Press.
 93. Toker, K. (2018). Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri. Istanbul Management Journal, 29(84), 51–64 DOI 10.26650/imj.2018.29.84.0001.
 94. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı- TTGV (2011) Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar. https://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2011/11/Sanayide_Eko-verimlilik_Temiz-Uretim_Kilavuzu-Yontemler-ve-Uygulamalar.pdf , Erişim Tarihi:25.10.19.
 95. UN (1987), Gathering a Body of Global Agreements, Development and International Co-operation: Environment Report of the World Commission on Environment and Development, Note by the Secretary-General, Our Common Future, Distr: General 4 August 1987, A/42/427, http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 96. Vaidya, S., Ambad, P., & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 – A Glimpse. Procedia Manufacturing, 20, 233-238 DOI 10.1016/j.promfg.2018.02.034.
 97. Vermesan, O., Friess, P., Guillemin, P., Gusmeroli, S., Sundmaeker, H., Bassi, A., Jubert Soler, I., Mazura, M. Harrison, M., Eisenhauer, M., Doody, P. (2011). Internet of things strategic research roadmap. Internet of things-global technological and societal trends, 1, 9-52 Aalborg, Denmark: River Publishers.
 98. Vermesan, O., Friess, P., Guillemin, P., Sundmaeker, H., Eisenhauer, M., Moessner, K., Arndt, M., Spirito, M., Medagliani, P., Giaffreda, R., Gusmeroli, S., Ladid, L., Serrano, M., Hauswirth, M. & Baldini, G. (2013). Internet of things strategic research and innovation agenda. Vermesan, O. and Friess, P. (Eds.) In Internet of things: converging technologies for smart environments and integrated ecosystems , 7-152. Aalborg, Denmark: River Publishers.
 99. von Tunzelmann, N. (2003). Historical coevolution of governance and technology in the industrial revolutions. Structural Change and Economic Dynamics, 14, 365-384 DOI 10.1016/S0954-349X(03)00029-8.
 100. Waibel, M.W., Steenkamp, L.P., Moloko, N., & Oosthuizen, G.A. (2017). Investigating the effects of smart production systems on sustainability elements. Procedia Manufacturing, 8, 731-737. doi.org/ 10.1016/j.promfg.2017.02.094.
 101. Wang, S., Wan, J., Li, D., & Zhang, C. (2016). Implementing smart factory of industrie 4.0: an outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(1), 1-10. doi.org/10.1155/2016/3159805.
 102. Wee, D., Kelly, R., Cattel, J., & Breunig, M. (2015). Industry 4.0-how to navigate digitization of the manufacturing sector. McKinsey & Company, 58. Dusseldorf, Germany.
 103. White, M.A. (2013). Sustainability: I know it when I see it. Ecological Economics, 86, 213-217.
 104. Witkowski, K. (2017). Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Management. Procedia Engineering, 182, 763-769 DOI 10.1016/j.proeng.2017.03.197
 105. World Economic Forum (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Erişim Adresi: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond, Erişim Tarihi: 25.06.19.
 106. Yavuz, V.A. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 63-86.
 107. Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 546-556.
 108. Zhang, H.C., Kuo, T.C., Lu, H., & Huang, S.H. (1997). Environmentally conscious design and manufacturing: a state-of-the-art survey. Journal of manufacturing systems, 16(5), 352-371. DOI 10.1016/S0278-6125(97)88465-8.