Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

KAPASİTE MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN MALİYETLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Funda ÖZÇELİK
Dr. Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F

Yayınlanmış 2019-09-20

Anahtar Kelimeler

  • Idle capacity costs, Activity Based Costing, Time Driven Activity Based Costing, Resource Consumption Accounting
  • Atıl Kapasite Maliyetleri, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Kaynak Tüketim Muhasebesi

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZÇELİK, F. (2019). KAPASİTE MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN MALİYETLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1311–1333. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1171

Özet

İşletmelerin yüksek sabit maliyetlerle günümüz rekabet koşullarında karlılıklarını sürdürebilmesi güç olacağından atıl kapasite maliyetlerine ilişkin konular son yıllarda önem kazanmıştır. Bu nedenle maliyetleme sistemleri atıl kapasiteyi ölçme ve anlama sürecini desteklemelidir. Ancak geleneksel maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemleri bu konuda yetersiz kalmaktadır. Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi modelleri atıl kaynakları teşhis eden ve ortaya çıkaran yeni nesil maliyet yönetim sistemleri olarak geliştirilmişlerdir. Bu çalışmada bir örnek ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi sonuçlarını karşılaştırmak ve atıl kapasite maliyetlerinin ortaya çıkarılması konusunda yöntemleri tartışmak amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.