Vol. 7 No. 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING THE KNOWLEDGE LEVELS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS FOR RATIONAL DRUG USE: EXAMPLE OF SIVAS

Tolgay ERCAN
Lect., Sivas Cumhuriyet University
Derya Fatma BİÇER
Assist. Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet University

Published 2019-06-26

Keywords

 • Rational Drug Use, Knowledge, Behavior, Marketing
 • Akılcı ilaç kullanımı, bilgi, davranış, pazarlama

How to Cite

ERCAN, T., & BİÇER, D. F. (2019). THE EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING THE KNOWLEDGE LEVELS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS FOR RATIONAL DRUG USE: EXAMPLE OF SIVAS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 998–1021. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1133

Abstract

Consumer buying behavior is due to the elimination of a need. Consumers who make the purchasing process demonstrate this behavior with their strong attitudes. Rational drug use is primarily concerned with public health and the interests of the community. The misuse of medicines resulting from people having easy access to medicines, insufficient knowledge about medicines or behavioral problems in medication use have increased today and harmful side effects emerged as a result. In this study, it was investigated whether there is a meaningful difference between the knowledge levels and the factors affecting  the behaviors of the consumers in Sivas province and its districts. Survey studies consist of two periods which were summer and winter seasons and 463 people were surveyed. According to the findings of the study, the majority of the surveyed consumers’ behaviors were in compliance with the rational drug use principles and the marital status of the participants, their gender, their progress in educational status, differences in professional groups and the behaviors they exhibited as they age were significant when evaluated statistically.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akıcı, A. (2013). Akılcı ilaç kullanımı. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayını. 1. Baskı. Ankara. 1-54.
 2. Akıcı, A. ve Kalaça, S. (2013). Topluma yönelik akılcı ilaç kullanımı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SGK Yayın, (93).
 3. Akıcı, A., Uğurlu, Ü., Gönüllü, N., Oktay, Ş., Kalaça, S. (2002). Pratisyen Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Sted, 11(7):253-257.
 4. Baybek, H., Bulut, D., Çakır, A. (2005). Muğla üniversitesi idari personelinin ilaç kullanma alışkanlıklarını belirlenmesi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15:53-67.
 5. Barutçu, A., Tengilimoğlu, D., Naldöken, Ü. (2017). Vatandaşların akılcı ilaç kullanımı, bilgi ve tutum değerlendirmesi: Ankara ili metropol ilçeler örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3):1062-1078.
 6. Demiroğlu, T., Polat, Y., Doğan, U. (2017). Kilis Devlet hastanesinde yatan yetişkin hastaların ilaç kullanımına yönelik davranış ve alışkanlıklarının belirlenmesi, Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri Dergisi, 6(1):93-98.
 7. Durmaz, Y. ( 2008). Tüketici Davranışı, Ankara: Detay Yayınları
 8. Durmaz, Y. ve Durmaz, B.N. (2014). The impact of social factors on consumer buying behavior and an empirical application in Turkey. Journal of Social Science Research, 3(2): 256-263.
 9. Ekenler, Ş. ve Koçoğlu, D. (2016). Bireylerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgi ve uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(3):44-55.
 10. Esin, M.H., Bulduk, S., Dural, Ç., Şenolan, Temel, E. (2007). Erişkin bireylerin ilaç kullanma ile ilgili davranışları, İÜFN Hem Derg, 15(60):139-145.
 11. Göçgeldi E., Uçar, M., Açıkel, C.H., Türker, T., Hasde, M., Ataç, A. (2009). Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması, TAF Preventive Medicine Bulletin. 8(2):113-118.
 12. Karakurt, P., Hacıhasanoğlu, R., Yıldırım, A., Sağlam, R. (2010). Üniversite öğrencilerinde ilaç kullanımı, TAF Preventive Me¬dicine Bulletin, 9(5): 505-12.
 13. Khan, M. (2006). Consumer Behaviour and Advertising Management, New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi.
 14. Mollahaliloğlu, S., Alkan, A., Dönertaş, B., Özgülcü, Ş., Akıcı, A. (2011). Türkiye’nin Farklı İllerinde Yazılan Reçetelerin İlaç Kullanımı İlkeleri Açısından İncelenmesi, Marmara Medical Journal, 24(3):161-73.
 15. Nicoisa, F.M. (1966). Consumer Decision Processes; Marketing And Advertising Implications.
 16. Önder, E., Koçia, O., Öztürk, S., Sabuncu, Z., Soyutemiz, Ö., Altıntaş, H. (2002). Yunus Emre sağlık oca¬ğı bölgesinde yaşayan 18 yaş ve üstü bireylerin ağrı kesici kullanımı ve bu konudaki bazı bilgilerinin saptanması, Top¬lum Hekimliği Bülteni,1.
 17. Özçelikay, G., Asil, E., Köse, K.A. (1996). Study on seeing a physician and self-medication habits of the students of Ankara University, J Fac Pharm, 24(1):21-31.
 18. Özkan, S., Özbay, O.D., Aksakal, F.N., İlhan, M.N., Aycan, S. (2005). Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların hasta oldukların¬daki tutumları ve ilaç kullanım alışkanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(5): 223-37.
 19. Özyiğit, F. ve Arıkan, İ. (2015). Kütahya ilinde üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları, Bozok Tıp Dergisi, 5(1):47-52.
 20. Saygılı, M., Özer, Ö., Uğurluoğlu, Ö. (2015). Bir Kamu Hastanesinde Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(3): 162-70.
 21. Sirgy, J.M. (1982). Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review, Journal of Consumer Research (pre-1986), Dec; 9, 3; pg. 287-300.
 22. Solomon, M.R., Dahl, D.W., White, K., Zaichkowsky, J.L., Polegato, R. (2014). Consumer behavior: Buying, having, and being, Pearson, Vol. 10.
 23. Şantaş, F. ve Demirgil, B. (2017). Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, İşletme Bilimi Dergisi, 5(1): 35-48.
 24. Şantaş, F. ve Uğurluoğlu, Ö. (2018). Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Değerlendirilmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimler Dergisi, 21(4):264-270.
 25. Uskun, E., Uskun, S.B., Öztürk, M., Kişioğlu, A.N. (2004). Sağlık ocağına başvuru öncesi ilaç kullanımı, Sted, 13(12):451-454.
 26. Yapıcı, G., Balıkçı, S., Uğur, Ö. (2011). Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları, Dicle Tıp Dergisi, 38(4):458-465.
 27. Yılmaz, M., Güler, N., Güler, G., Kocataş, S. (2011). Bir grup kasının ilaç kullanımı ila ilgili davranışları: Akılcı mı?, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 33:266-277.
 28. WHO/CONRAD/WP/RI (1985). Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya