Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

KONKORDATO PROJESİNE MUHASEBE AÇISINDAN BAKIŞ: BİR VAKA ANALİZİ

Murat SERÇEMELİ
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi
Adem OKUTAN
SMMM, Giresun Üniversitesi İşletme Anabilimdalı Doktora Öğrencisi

Yayınlanmış 2019-09-23

Anahtar Kelimeler

 • Concordat; Concordat Project; Accounting; Case Analysis
 • Konkordato; Konkordato Projesi; Muhasebe; Vaka analizi

Nasıl Atıf Yapılır

SERÇEMELİ, M., & OKUTAN, A. (2019). KONKORDATO PROJESİNE MUHASEBE AÇISINDAN BAKIŞ: BİR VAKA ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1510–1529. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1130

Özet

             Son dönemlerde işletmelerin özellikle öngörülemeyen birtakım nedenlerle gerek nakit sıkıntısı çekmeleri gerekse de borçlarını vadelerinde ödemede zorluklar yaşamaları neticesinde başvurdukları yollardan birisi konkordatodur. Konkordato ile borçlular bir kısım borçlarından kurtulurken, alacaklılar da bir kısım alacağından vazgeçmiş olmaktadır. Dolayısıyla konkordato hem borçlu hem de alacaklı tarafları ilgilendiren bir husustur.  Alacaklıların bir kısım alacağından vazgeçmesi için de borçluların, borçlarını ödeme durumlarının olmadığını ve şayet borçlarında yapılandırma olursa borçlarını ödeyebileceklerini konkordato projesiyle ortaya koymaları gerekmektedir. Çalışmanın amacı konkordato ilan eden işletmelerin proje hazırlama aşamasında muhasebe açısından düzenleyecekleri mali tabloları ortaya koyarak bir nevi rehberlik sağlamaktır. Bu amaçla konkordato ilan eden bir işletme üzerinde vaka analizi yapılmıştır. İlgili vaka analizinde işletmenin halihazırdaki durumu, iflas etmesi halindeki durumu ve konkordatonun kabul edilmesi halindeki durumları mali tablolar aracılığıyla ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda konkordato projesinin doğru bir şekilde ortaya konulması neticesinde işletmenin durumunu nasıl düzeltileceği finansal verilerle ortaya konmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akbulak, Y. (2018). Yeni düzenlemeler ışığında konkordato ve sonuçları. BFHD, 25, 81-52.
 2. Akkuş, M. S. (2018). Konkordato kurumu ve firmaların konkordato ilanının ekonomik ve mali etkileri. IV. European Congress On Economic Issues, Kocaeli.
 3. Apalı, İ. (2019). Konkordato talebi kapsamında finansal tabloların değerlendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi, 38(455).
 4. Apalı, İ. (2018). Vergi usul kanunu açısından konkordato ilanı kapsamında vazgeçilen alacakların değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, 28, 211-219.
 5. Aslanoğlu, S., Özalp, A. D., & Özalp, A. R. (2017). Bir yeniden yapılandırma kurumu olarak konkordato başvurusu, geçici mühlet ve gerekçeleri. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(2), 63-78.
 6. Bilen, C. İ., Güler, S. (2019). Konkordato ve alacakların akıbeti. Vergi Dünyası Dergisi, 38(449).
 7. İcra ve İflas Kanunu. (1932, Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 2128). Erişim adresi: https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf.
 8. Karacan, . (2018). Konkordato finansal krizde çözüm mü? Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2, 97-112.
 9. Keleş, D. (2017). Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 10(2).
 10. Newton, G. W. (2009). Bankruptcy and Insolvency Accounting, Volume 1: Practice and Procedure (Vol. 1). John Wiley & Sons.
 11. Özdemir, M. (2018). Konkordatonun muhasebe işlemlerine etkisi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 1-12.
 12. Özdemir, M. (2019). Konkordato talebinde adli muhasebe desteği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2).
 13. Situm, M. (2015). Recovery from distress and insolvency: A comparative analysis using accounting ratios. Proceedings of the 6 589 TH GCMRM 2015, 589-606.
 14. Şahin, F. S. (2019). Konkordato sürecinde şüpheli, değersiz, vazgeçilen alacaklar ve KDV. Vergi Dünyası Dergisi, 38(455).
 15. Temiz, H. (2019). Konkordato Sürecinde Muhasebeleştirme İşlemleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 268-278.
 16. Yavuz, M. (2018). Son düzenlemeler ışığında mahkemelerce verilen konkordato mühletinin alacaklılar ve borçlu bakımından sonuçları. Mali Çözüm Dergisi. 28, 159-168.