Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

OVERVIEW OF THE CONCORDAT PROJECT: A CASE ANALYSIS

Murat SERÇEMELİ
Assist. Prof. Dr., Giresun University
Adem OKUTAN
MBA Student, Giresun University

Published 2019-09-23

Keywords

 • Concordat; Concordat Project; Accounting; Case Analysis
 • Konkordato; Konkordato Projesi; Muhasebe; Vaka analizi

How to Cite

SERÇEMELİ, M., & OKUTAN, A. (2019). OVERVIEW OF THE CONCORDAT PROJECT: A CASE ANALYSIS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1510–1529. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1130

Abstract

One of the ways in which the enterprises have applied recently due to difficulties in cash shortage, some unforeseen reasons and difficulties in paying their debts in their maturities is the concordat. With concordat, debtors are getting rid of some of their debts, while creditors give up some of their debts. Consequently, concordat is a matter that concerns both the debtor and the creditor. In order for the creditors to give up a portion of the debt, the debtor is obliged to present their debts with the project of conciliation if they are not in a position to pay their debts and if they can configure the debt. The aim of the study is to provide some kind of guidance by explaining the financial statements to be prepared by the companies that announced the concordat in the project preparation stage. For this purpose, the case analysis was conducted on an enterprise declaring concordat. In the relevant case analysis, the current status of the business, the situation in the event of bankruptcy and the status of the concordant are presented through the financial statements. As a result of the research, the concordat project has been revealed correctly and the financial data shows how to improve the financial position of the enterprise.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akbulak, Y. (2018). Yeni düzenlemeler ışığında konkordato ve sonuçları. BFHD, 25, 81-52.
 2. Akkuş, M. S. (2018). Konkordato kurumu ve firmaların konkordato ilanının ekonomik ve mali etkileri. IV. European Congress On Economic Issues, Kocaeli.
 3. Apalı, İ. (2019). Konkordato talebi kapsamında finansal tabloların değerlendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi, 38(455).
 4. Apalı, İ. (2018). Vergi usul kanunu açısından konkordato ilanı kapsamında vazgeçilen alacakların değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, 28, 211-219.
 5. Aslanoğlu, S., Özalp, A. D., & Özalp, A. R. (2017). Bir yeniden yapılandırma kurumu olarak konkordato başvurusu, geçici mühlet ve gerekçeleri. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(2), 63-78.
 6. Bilen, C. İ., Güler, S. (2019). Konkordato ve alacakların akıbeti. Vergi Dünyası Dergisi, 38(449).
 7. İcra ve İflas Kanunu. (1932, Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 2128). Erişim adresi: https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf.
 8. Karacan, . (2018). Konkordato finansal krizde çözüm mü? Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2, 97-112.
 9. Keleş, D. (2017). Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 10(2).
 10. Newton, G. W. (2009). Bankruptcy and Insolvency Accounting, Volume 1: Practice and Procedure (Vol. 1). John Wiley & Sons.
 11. Özdemir, M. (2018). Konkordatonun muhasebe işlemlerine etkisi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 1-12.
 12. Özdemir, M. (2019). Konkordato talebinde adli muhasebe desteği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2).
 13. Situm, M. (2015). Recovery from distress and insolvency: A comparative analysis using accounting ratios. Proceedings of the 6 589 TH GCMRM 2015, 589-606.
 14. Şahin, F. S. (2019). Konkordato sürecinde şüpheli, değersiz, vazgeçilen alacaklar ve KDV. Vergi Dünyası Dergisi, 38(455).
 15. Temiz, H. (2019). Konkordato Sürecinde Muhasebeleştirme İşlemleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 268-278.
 16. Yavuz, M. (2018). Son düzenlemeler ışığında mahkemelerce verilen konkordato mühletinin alacaklılar ve borçlu bakımından sonuçları. Mali Çözüm Dergisi. 28, 159-168.