Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ENDÜSTRİ 4.0 ve TÜRKİYE

Esra YAŞAR
Araştırma Görevlisi, KTO Karatay Üniversitesi
Tuba ULUSOY
Araştırma Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-19

Anahtar Kelimeler

  • Turkey,
  • Industry 4.0,
  • Society
  • Türkiye,,
  • Endüstri 4.0,
  • Toplum

Nasıl Atıf Yapılır

YAŞAR, E., & ULUSOY, T. (2019). ENDÜSTRİ 4.0 ve TÜRKİYE. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 24–41. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1038

Özet

2011 yılında Almanya’nın ekonomisini güçlendirmek adına başlatmış olduğu Endüstri 4.0-Sanayi 4.0-Dördüncü Sanayi Devrimi projesi bütün dünyada uygulanmaya başlanmış ve ülkelerin birbirleri ile rekabetini artırmış durumdadır. Endüstri 4.0 ile gelen akıllı fabrika teriminin mevcut fabrikaların üretim maliyetini düşürmek, ürün kalitesini artırmak gibi pek çok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden hem şirketlerin, hem de ülkelerin dikkatini çeken bu projeye ilgili kişiler ve/veya birimler tarafından uyum süreci başlatılmış durumdadır. Uyum sürecinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için öncelikle mevcut durum analiz edilmeli, sonrasında ise gerekli değişiklikler/yenilikler uygulanmalıdır. Bu çalışmada ise Endüstri 4.0 projesi Türkiye özelinde değerlendirmeye alınmış, mevcut durumun analiz edilmesi için bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Altınpulluk, H., & Kesim, M. (2015). Geçmişten günümüze artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçekleşen paradigma değişimleri. Akademik Bilişim Kongresi, 4-6.
Anderl, R. (2014, October). Industrie 4.0-advanced engineering of smart products and smart production. In Proceedings of International Seminar on High Technology(Vol. 19).
Aybek, H. S. Y. (2017). Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 164-176.
Baheti, R., & Gill, H. (2011). Cyber-physical systems. The impact of control technology, 12(1), 161-166.
Bauer W., Schlund S., Marrenbach D., Ganschar O., (2014). Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland, Study commissioned by the German Association for Information Technology, Telecommunications and New Media (BITKOM).
Billinghurst, M., Clark, A., & Lee, G., (2015). “A survey of augmented reality. Foundations and Trends in Human–Computer Interaction”, 8(2-3), 73-272.
Bishop, M. A., (2005). Introduction to computer security (Vol. 50). Boston: Addison-Wesley.
Brynjolfsson, E., Mcafee,A., (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W.W. Noton Company.
Conner, B. P., Manogharan, G. P., Martof, A. N., Rodomsky, L. M., Rodomsky, C. M., Jordan, D. C., & Limperos, J. W. (2014). Making sense of 3-D printing: Creating a map of additive manufacturing products and services. Additive Manufacturing, 1, 64-76.
Coşkun, S., Kayıkcı, Y., & Gençay, E. (2019). Adapting Engineering Education to Industry 4.0 Vision. Technologies, 7(1), 10.
Demir, A., (2018). Endüstri 4.0'dan Eğitim 4.0'a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmalari. Electronic Turkish Studies, 13(15).
Doğan, K., & ARSLANTEKİN, S. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. DTCF Dergisi, 56(1).Gantz, J., & Reinsel, D., 2011. Extracting value from chaos. IDC iview, 1142(2011), 1-12.
Geissbauer R., J. Vedso, S. Schrauf, (2015). “Industry 4.0: Building the digital enterprise”, Available: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html.
Sıla, G.,(2018). Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye. Sosyoekonomi, 26(36), 235-243.
Henkoğlu, T., & Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme. Bilgi Dünyası, 14(1), 62-86.
Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016, January). Design principles for industrie 4.0 scenarios. In 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 3928-3937). IEEE.
Hofmann, D., Margull, R., Dittrich, P. G., & Düntsch, E. (2012). Smartphone green vision at dawn of industry 4.0. In Advanced Materials Research (Vol. 403, pp. 4079-4083). Trans Tech Publications.
Hofmann, D., Margull, R., Dittrich, P. G., & Düntsch, E. (2012). Smartphone green vision at dawn of industry 4.0. In Advanced Materials Research (Vol. 403, pp. 4079-4083). Trans Tech Publications.
Kagermann, H., Lukas, W. D., & Wahlster, W. (2011). Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution. VDI nachrichten, 13(1).
Keidanren, (2016). Toward realization of the new economy and society Japan Business Federation.
Koca, K. C. (2018). Sanayi 4.0: Türkiye Açısından Fırsatlar ve Tehditler. Sosyoekonomi, 26(36), 245-252.
Landriscina, F., (2013). Simulation and learning: A model-centered approach. Springer Science & Business Media.
Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4), 239-242.
Lee, J. (2013). Industry 4.0 in big data environment. German Harting Magazine, 1(1), 8-10.
Lorenz,M., Küpper, D., M. Rüßmann, A. Heidemann, A. Bause, (2016). “Time to Accelerate in the Race Toward Industry 4.0”, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/lean-manufacturing-operations-time-accelerate-race-toward-industry-4/.
Lukač, D. (2015, November). The fourth ICT-based industrial revolution" Industry 4.0"—HMI and the case of CAE/CAD innovation with EPLAN P8. In 2015 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR) (pp. 835-838). IEEE.
Mattern, F., & Floerkemeier, C. (2010). From the Internet of Computers to the Internet of Things. In From active data management to event-based systems and more (pp. 242-259). Springer, Berlin, Heidelberg.
Nuroğlu, E., (2018). Sanayide Dijital Dönüşüm Yarişinda Türkiye’nin Dış Ticareti İçin Firsatlar ve Tehditler, 14th International Conference on Knowledge, Economy & Management.
Perales, D. P., Valero, F. A., & García, A. B. (2018). Industry 4.0: a classification scheme. In Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering (pp. 343-350). Springer, Cham.
Pfeiffer, S. (2017). The vision of “Industrie 4.0” in the making—a case of future told, tamed, and traded. NanoEthics, 11(1), 107-121.
Pîrvu, B. C., & Zamfirescu, C. B. (2017, August). Smart factory in the context of 4th industrial revolution: challenges and opportunities for Romania. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 227, No. 1, p. 012094). IOP Publishing.
Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for industry 4.0 and beyond. Procedia Cirp, 52, 173-178.
Richert, A., Shehadeh, M., Müller, S., Schröder, S., & Jeschke, S. (2016, June). Robotic Workmates: Hybrid Human-Robot-Teams in the Industry 4.0. In International Conference on e-Learning (p. 127). Academic Conferences International Limited.
Sener, S., & Elevlı, B. (2017). Endüstri 4.0’da yeni iş kolları ve yüksek öğrenim. Mühendis Beyinler Dergisi, 1(2), 25-37.
Seyrek, İ. H. (2011). Bulut Bilişim: İşletmeler için fırsatlar ve zorluklar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(2), 701-713.
Stearns, P. N. (2018). The industrial revolution in world history. Routledge.
Stock, T., & Seliger, G. (2016). Opportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0. Procedia Cirp, 40, 536-541.
Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.
Wegner, A., Graham, J., & Ribble, E. (2017). A new approach to cyberphysical security in industry 4.0. In Cybersecurity for Industry 4.0 (pp. 59-72). Springer, Cham.
Zhang, Q., Cheng, L., & Boutaba, R. (2010). Cloud computing: state-of-the-art and research challenges. Journal of internet services and applications, 1(1), 7-18.
Çelen, S. (2017). Sanayi 4.0 ve Simülasyon. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1(1), 9-26.
Öksüz, M. K., Öner, M., & Öner, S. C. ,(2017). Yalin Üretim Tekniklerinin Endüstri 4.0 Perspektifinden Değerlendirilmesi, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.
Özkan, M., Al, A., & Yavuz, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye. International Journal of Political Science & Urban Studies, 6(2).
Özköse, H., Arı, E. S., & Gencer, C. (2015). Yesterday, today and tomorrow of big data. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1042-1050.
Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30.
Ünver, M., & Özbilgin, İ. G., (2017). Ulusal Nesnelerin İnterneti Stratejisi Önerisi., 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı “Endüstri 4.0”