Makale Detayına Dönün BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DEVELİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ
İndir