Makale Detayına Dönün POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN HİZMET İNOVASYON PERFORMANSINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İndir