1.
ERGÜLŞEN BAŞLAR G, NARİN A. ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI. bmij [Internet]. 29 Kasım 2018 [a.yer 17 Temmuz 2024];6(3):138-53. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/933.1