1.
TEKİN E. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ. bmij [Internet]. 25 Nisan 2018 [a.yer 12 Haziran 2024];6(1):291-314. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/847.1