1.
Nar Y, Elçi M, Murat Eminoğlu G. İstismarcı yönetim ve etik dışı davranış arasındaki ilişkide etik iklimin aracı rolü . bmij [Internet]. 25 Aralık 2023 [a.yer 23 Nisan 2024];11(4):1410-22. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2313