1.
KURNAZ E, AĞGÜL S. TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. bmij [Internet]. 02 Eylül 2018 [a.yer 17 Temmuz 2024];6(2):332-44. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/229.1