1.
İLARSLAN K, YILDIZ M. Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansal belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri. bmij [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 20 Haziran 2024];10(4):1397-415. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2170